KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Milosrdné sestry v Maďarsku

Adresa:

Pázmány Péter u. 18
H-2500 Esztergom

Tel: 0036 335 00215 – 216
e-mail: m-caritas@freemail.hu


Sestry v komunite

  • Sr. M. Caritas   Zuzana Veselá - provinciálna predstavená maďarskej provincie
  • Sr. M. Alexia    Jarmila Bányaiová

Vedenie maďarskej provincie:

  • s. M. Caritas   Zuzana Veselá      - provinciálna predstavená
  • s. M. Beáta      Veronika Nagy       - provinciálna radkyňa
  • s. M. Regina   Andrea Schmidt    - provinciálna radkyňa
  • s. M. Camilla  Zita Óvari                - provinciálna radkyňa
  • s. M. Diodóra  Ilona Horváth         - provinciálna radkyňa

.

Fotografie

Generálna kapitula vo Vrícku (r. 2007) - Členky kapituly z maďarskej provincie: s.Luciana, s.Camilla, s.Caritas, s.Regina.