KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné


Komunity Aktuality Kalendár Odkazy

Myšlienka sv. Vincenta de Paul

sv. Vincent
Sú duše, ktoré nie sú nikdy spokojné,
chceli by zveriť svoj názor a svoje starosti
raz jednému, raz druhému, pýtať sa o radu
raz jedného, raz druhého, a nakoniec
urobia to, čo sami chcú. Milosť
povolania závisí na vnútornej modlitbe.