KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Permanentná formácia

"Prvé sestry sv. Vincenta sa vyznačovali mimoriadnou horlivosťou vo vzdelávaní. V duchu sv. Vincenta budeme aj my ako milosrdné sestry vedieť zmierňovať ľudskú biedu svojej doby, keď budeme duchovne a odborne na to pripravené." (Konštitúcie Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok)

 

PF Kostolná - Záriečie 29. 4. - 1. 5. 2016

U pátrov Redemptoristov sa v Kostolnej - Zariečí stretlo 13 našich sestier a pod vedením sr. Fides Strenkovej CJ s prorokmi v službe milosrdného Boha a tak spoznávali Sväté Písmo a zároveň aj svoju odpoveď na Božie výzvy. Cestou domov potešili svojou návštevou aj komunitu v Trenčíne.

KostolnaZariecie1.jpg (200x150 px, 20.1 kbyte)KostolnaZariecie2.jpg (200x150 px, 20.9 kbyte)Trencin_.jpg (200x150 px, 22.0 kbyte)KostolnaZariecie3.jpg (200x150 px, 25.8 kbyte)

 

PF Dolný Smokovec 19. - 21. 6. 2015

V dňoch 19.-21.6. 2015 sme sa zúčastnili obohacujúcej permanentnej formácie v Dolnom Smokovci. Zvlášť v piatok a v nedeľu bol program ponechaný na budovanie vzájomných vzťahov a tvorivosť sestier. Niektorí využili krásy Tatier na "túru" na Hrebienok, či Zelené Pleso. Sobota bola zameraná prednáškovo. Vdp. F. Trstenský nás povzbudil myšlienkami o význame čítania Božieho Slova, spôsobe chápania Božieho Slova, príbehov (narácií) a podobenstiev.. Dokonca sme mali možnosť aj v skupinkách spoločne sa zamyslieť nad niektorými podobenstvami, všímať si ich znaky, uvažovať nad nimi a porovnávať ich. Nech všetko, čo sme počas perm. formácie načerpali, prinesie ovocie v našich srdciach i komunitách!...

smokt.jpg (200x120 px, 5.9 kbyte)    nad písmom

smok1.jpg (200x150 px, 16.9 kbyte)smok2a.jpg (200x150 px, 19.5 kbyte) smok3.jpg (200x150 px, 19.7 kbyte) smokk.jpg (200x150 px, 13.2 kbyte)

smok4.jpg (200x150 px, 13.9 kbyte) smok5.jpg (200x150 px, 13.2 kbyte)

smok6.jpg (200x150 px, 15.8 kbyte)