KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunita sestier vo Vrícku

Adresa:

Charitný dom II.
038 31 Vrícko 39
tel. 043 – 4933 5590908 710 122
e-mail: charita@satmarky.sk

 

 

Sestry v komunite:

 • s. M. Augustína   Helena Holubčíková - predstavená domu
 • s. M. Adela          Alena Hajzušinová
 • s. M. Adriana       Helena MatiováKaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie vo Vrícku
 • s. M. Alena          Antónia Romanová
 • s. M. Alfonza        Paulína Malčeková
 • s. M. Alica             Marta Marienková
 • s. M. Alžbeta        Mária Lukasová - domová radkyňa
 • s. M. Aniceta        Alžbeta Trstenská
 • s. M. Beata           Mária Gavulová
 • s. M. Beatrix          Cecília Turácová - domová radkyňa
 • s. M. Bernarda     Bernardína Lopatovská
 • s. M. Bibiana         Ľudmila Lukáčová
 • s. M. Blanka          Erika Ďuračková
 • s. M. Blažena       Antónia Giertlová
 • s. M. Bohuslava   Mária Potanková
 • s. M. Borgia         Mária Čavrnochová
 • s. M. Brigita          Zuzana Puchalová - magistra noviciek, junioriek
 • s. M. Cypriána     Irena Solárová
 • s. M. Cyrila           Andrea Balážecová
 • s. M. Deikola       Alžbeta Pajerová
 • s. M. Edita           Viera Banasová
 • s. M. Emília        Margita Juhasová
 • s. M. Filoména   Mária Zvrteľová
 • s. M. Gabriela       Sidónia Škvarková
 • s. M. Gorazda     Danka Holbová
 • s. M. Goretta      Marta Uričáková
 • s. M. Jaroslava   Ľubica Štetinová
 • s. M. Jozefa         Mária Galliková
 • s. M. Judita         Agneša Jandeková
 • s. M. Juventia     Emília Nováková
 • s. M. Kamila       Mária Miženčíková - domová radkyňa
 • s. M. Katarína     Anna Romanová
 • s. M. Ľudmila    Oľga Kalafutová
 • s. M. Lujza          Hedviga Dragošková
 • s. M. Lýdia          Margita Štefániková
 • s. M. Marcela     Terézia Hyravá
 • s. M. Metodia     Alžbeta Gavulová
 • s. M. Norberta    Iveta Kminiaková
 • s. M. Rafaela      Pavlína Babjaková
 • s. M. Silvia          Gabriela Pavelková
 • s. M. Stanislava  Žofia Ambrózová
 • s. M. Terézia        Jana Hadryová
 • s. M. Timotea     Martina Mordelová
 • s. M. Viannea     Silvia Diabelková 
 • s. M. Viktória       Margita Náhla
 • s. M. Vojtecha    Marietta Sapančíková
 • s. M. Zdenka     Terézia Reháková
 • s. M. Petra          Katarína Gavláková
 • s. M. Petronela  Božena Miženčíková

Poslanie komunity

Našou prvoradou úlohou vo Vrícku je starostlivosť o naše staršie a choré spolusestry, ktoré tu žijú v charitnom domove. Mladšie sestry zabezpečujú chod charitného domova službou ako zdravotné sestry, kuchárky, servírky, práčky, žehliarky, krajčírky, administratívne pracovníčky v kancelárii...

Staré a choré sestry svojimi obetami a modlitbami silne podporujú účinkovanie Cirkvi a Kongregácie. Sú pre Kongregáciu požehnaním.

„Zvláštna vďaka patrí našim starým sestrám, ktoré verne slúžili po celý život.“ (Konštitúcie 102)

Počas roka k nám prichádzajú mnohí ľudia s túžbou pookriať na tele a na duchu a prežiť v tichu chvíle s Pánom. Veľmi pozitívne na nich vplýva zvlášť príjemné prostredie, nakoľko Vrícko sa nachádza v údolí Malej Fatry.

Vo Vrícku sa nachádza sídlo slovenskej provincie.

Vo Vrícku má sídlo Rodina Nepoškvrnenej. Naša Kongregácia sa cez Rodinu Nepoškvrnenej zameriava na zvláštny apoštolát chorých, trpiacich a tých, ktorí im chcú pomáhať, či už službou alebo modlitbou.

 

butkov1_2018  Púť na horu Butkov

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 8. júna 2018, sa sestry našej komunity boli poďakovať za Jeho milosrdnú nežnú lásku v skalnom sanktuariu Božieho Milosrdenstva na hore Butkov. Ich sprievodcom bol pán Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne v Ladcoch a zakladateľ tohto diela. Priblížil im postupné budovanie tohto sanktuaria umiestneného na 11. etáži kameňolomu. V rokoch 2013 - 2016 tu boli postavené viaceré objekty, ako 12 metrový podsvietený kríž, pomník pápeža Milosrdenstva Jána Pavla II.,  pomník sv. Faustíny, kaplnka Božieho Milosrdenstva, krížová cesta Božieho Milosrdenstva vedúca z Malých Ladcov na horu Butkov. Všetko toto si sestry pozorne prezreli, pomodlili sa krížovú cestu a vrátili sa domov plné dojmov a vďačnosti.

pamatnik_sv_Faustiny
kaplnka_Bozieho_Milosrdenstva
 butkov4_2018  butkov5_2018

 


 s_Jaroslava_50 50 rokov života s. Jaroslavy

1. júna 2018 sa naša s. Jaroslava dožila krásneho životného jubilea 50 rokov. Spoločne s ňou sme ďakovali za dar jej života a naďalej jej vyprosujeme, nech ju Pán na jej životnej ceste napĺňa svojim pokojom a radosťou, potrebným zdrvím a milosťou.


jahody1_2018Na jahodách boli sme

Prvý júnový deň sme prijali pozvanie na zber jahôd do Ostratíc. Silný team zberačiek tvorilo osem našich sestier, na ktoré doma čakali ďalšie službychtivé šikovné sestričky:

jahody3_2018

jahody2_2018

Deň radosti 2015  ››› 
Deň zasväteného života 2015  ››› 
Vianoce vo Vrícku (r. 2006) ››› 
Mikuláš vo Vrícku  - r. 2006 - r. 2007 - r. 2008  ››› 
Rehoľné sľuby - rok 2008 - skladanie doživotných  -  obnova dočasných a jubilejných   >>>
Skladanie rehoľných sľubov - rok 2007 - prvých (február) - prvých a jubilejných - doživotných  >>>
Minimuzikál Štvrtý kráľ (r. 2007)  ›››
  Hľadanie POKLADU (r. 2008) >>>
Fotografie

Pri relikviách sv.Terezky na Starých Horách

Výprava v hmle na Kľak 2017

Výstup na Kľak

Vrícko - vodopád

Plavba Dunajcom

Spoločný výlet pri srdci sv. Vincenta v Paríži

Predstavenie našej kongregácie v poľskom rádiu Nepokaľanowo

Pred bazilikou v Licheni

Spoločný výlet - bazilika v Licheni

Spoločný výlet - Staré Hory

Zber jahôd

Zber cibule

Zaváranie broskýň

Skrášľovanie okolo kláštora

odpratávanie snehu zo strechy...

odpratávanie snehu zo strechy kláštora

náš duchovný otec vdp. Jozef Čeman

spoločná modlitba pri Lurdskej jaskyni vo Vrícku

spoločná modlitba v komunite

služba naším chorým sestrám

prevzatie ďakovného dekrétu

práca sestier v Rodine Nepoškvrnenej

starostlivosť o staršie spolusestry

starostlivosť o staršie spolusestry

...tlačenie kapusty...

...pri utieraní riadu...

každý štvrtok a vždy 22. deň v mesiaci sa koná vo Vrícku celodenná poklona Nasvätejšej Oltárnej Sviatosti

...modlitba...

...v záhradke...

Kostol sv. Bartolomeja vo Vrícku

cintorín sestier Satmárok vo Vrícku

centrálny pomník na cintoríne sestier Satmárok

vianočná akadémia (2003)

vianočná akadémia (2003)

...chvíle voľna...