KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunita sestier v Ružomberku - Námestie A. Hlinku 31

Adresa:Budova kláštora v Ružomberku

Nám. Andreja Hlinku  č. 31
034 01    Ružomberok
tel.: 044 – 4322 582044 – 4322 582


Sestry v komunite

 • Sr. M. Michaela   Štefánia Dvorská - predstavená domu
 • Sr. M. Alojzia         Mária Burdová
 • Sr. M. Anastázia    Anna Brisudová - domová radkyňa
 • Sr. M. Dagmar       Mária Drobňáková
 • Sr. M. Elena           Lucia Likavčanová
 • Sr. M. Fabiola        Katarína Zvalová
 • Sr. M. Karmela      Mariana Smiechová
 • Sr. M. Laura          Jarmila Polanská
 • Sr. M. Lucia           Katarína Krajňáková - magistra postulantiek           
 • Sr. M. Marta          Viktória Úradníková
 • Sr. M. Marietta      Eleonóra Zamkovská
 • Sr. M. Maristella    Magdaléna Štefaníková
 • Sr. M. Miroslava  Slavomíra Mušutová
 • Sr. M. Monika       Mária Sviteková
 • Sr. M. Nikola        Lucia Jurčová
 • Sr. M. Patrícia       Mária Trnovská
 • Sr. M. Renáta       Zdena Jendrisková 
 • Sr. M. Sapientia    Justína Grígeľová
 • Sr. M. Serafína      Valéria Visocká
 • Sr. M. Symforóza    Anna Žemlová
 • Sr. M. Veronika    Albína Sedláčková
 • Sr. M. Virgínia      Mária Tkáčová

Poslanie komunity

Prvá rehoľná komunita v Ružomberku bola založená v r. 1885.

V súčasnosti na Námestí Andreja Hlinku č. 31, žije 22 sestier, ktoré pracujú na rôznych miestach a podieľajú sa na činnostiach vo farnosti.

Sestry sú zamestnané v kuchyni, v práčovni a venujú sa všetkým domácim prácam. Navštevujú chorých v nemocniciach, v penziónoch, ale i v súkromných bytoch a prinášajú im okrem duchovného povzbudenia aj Eucharistiu. V liturgii sa zapájajú čítaním lekcií, spevom a hrou na organ. Pomáhajú rozdávať sv. prijímanie a udržiavajú v čistote bohoslužobné rúcha a oltárne plachty.

Naša rehoľa je zriaďovateľom Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku a Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku. Sestry tejto komunity pôsobia v škole ako učiteľky rôznych predmetov a náboženskej výchovy. Sestry katechétky sa venujú deťom a mládeži aj v štátnych školách, ďalej pri sv. omšiach a na rôznych stretnutiach. Nacvičujú s nimi programy na rozličné príležitosti a starajú sa o ich rast vo viere. V škôlke pôsobia v súčastnosti štyri sestry - dve učiteľky a dve kuchárky. 

Podľa charizmy sv. Vincenta je naša činnosť zameraná aj na službu chorým. Z tohto dôvodu bolo umožnené pracovať sestrám v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku.

V rámci charitatívnej činnosti sestry ponúkajú možnosť stravovania bezdomovcom.

Pôsobenie sestier je rozmanité a plne využité podľa ich schopností a nadania. Jediným cieľom všetkého snaženia je svedčiť o dobrote Boha a šíriť jeho kráľovstvo na zemi.

V komunite prebieha aj formácia kandidátok a postulantiek .


  Do komunity 5. januára 2018 prišli naše kandidátky Júlia Labudová a Monika Kučerová.


 Komunitná púť do Prahy

Praha1.jpg (200x150 px, 21.9 kbyte) Praha2.jpg (200x150 px, 23.1 kbyte)

Po stopách českých svätcov v Prahe sa sestry z komunity vybrali 30.9 - 2.10. 2016. Navštívili mnoho pražských pamiatok a kostolov. Na námestí sa stretli so sv. Václavom, na Karlovom moste videli kde sv. Jána Nepomuckého zhodili do Vltavy. Druhý krát sa s nimi a s mnohými ďalšími svätými stretli v katedrále sv. Víta, ktorá je pokladnicou ostatkov svätých, ktoré zbieral už Karol IV.

Praha3.jpg (200x150 px, 22.2 kbyte)Praha4.jpg (150x200 px, 18.2 kbyte)Praha5.jpg (150x200 px, 22.3 kbyte)


sv. Terezka Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux                  fotky>>>

Počas svojej návštevy na Slovensku bude 19-20.1.2016 sv. Terézia  "nocovať" v komunite, kde je pripravený takýto program:

19,30 – príchod relikvií, slávnostné privítanie, príhovor kňaza

vyloženie Oltárnej sviatosti k adorácii, pobožnosť

20,00 – 21,00 – Spoločenstvo rodín

21,00-22,00 – Stredná zdravotnícka škola sv. M. Schererovej

22,00-23,00 – Milosrdné sestry sv. Kríža

23,00-24,00 – Congregatio Jesu

0,00-1,00 – Gymnázium sv. Ondreja

1,00-2,00 – Ordo Virginum

2,00-3,00 – Školské sestry sv. Františka

3,00-4,00 – Spoločenstvo mladých

4,00-5,00 – ZŠ sv. Vincenta

5,00-6,00 – Satmárky

6,00-7,00 – SJ novici, požehnanie, odloženie Sviatosti Oltárnej

7,00-8,00 – Sv. omša, votívna spomienka k sv. Terézie od dieťaťa Ježiša

8,00 – odchod relikvií

 


 Návšteva Mons. Carballa

privitanie.jpg (200x150 px, 37.1 kbyte)umysly.jpg (200x150 px, 36.3 kbyte)

V Ružomberku sme mali možnosť dvakrát stretnúť vzácnu návštevu Mons. José Rodriguéza Carballa sekretára Kongregácie pre spoločnosti zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý prišiel na Slovensko na pozvanie Konferencie vyšších rehoľných predstavených. V piatok 25.9.2015 sme ho privítali v komunite na obede - menu boli tradičné slovenské slivkové knedle. V sobotu 26.9.2015 sme sa zúčastnili na sv. omši  a prednáške na Katolíckej univerzite. Jeho slová boli napomenutím a hlavne povzbudením do plnohodnotného prežívania svojho zasvätenia sa v službe Bohu a ľuďom.

aula.jpg (200x150 px, 13.9 kbyte)prednaska.jpg (200x150 px, 14.0 kbyte)


Deň otvorených kláštorov 

Na DOK sme sa snažili dostatočne pripraviť, zapojila sa celá komunita, povymetali sme všetky kúty :-) a pripravili aj niečo dobré pod zub, aby všetci čo nás navštívia neodišli s prázdnym bruškom. Potešili sme sa i sestrám z generalátu, ktoré sa k nám pripojili. Na okno sme zavesili veľký plagát, ktorý mohol pritiahnuť aj tých, ktorí sa o DOK nedozvedeli. Návštevníkom sme ponúkli možnosť byť pri spoločnej modlitbe sestier, sv. omši, a spoločnom stolovaní - agapé. Sestry boli veľmi ochotné a individuálne sa im venovali. Navštívila nás aj Mestská televízia Ružomberok, ktorú sme tiež privítali s otvorenou náručou :-)
P1010009m.jpg (150x200 px, 21.9 kbyte) DSCN2577m.jpg (200x150 px, 17.7 kbyte)
Dvere nášho kláštora boli stále otvorené, doslova a od rána až do večera cez ne vchádzali a vychádzali návštevníci, jednotlivo,  v skupinách, známi, členovia RN, bezdomovci, i celkom neznámi, no bratia a sestry v Kristu. Cca 70 bratov a sestier.
Súčasne v tento deň prebiehal v Jezuitskej záhrade DEŇ RODÍN, kde sa zapojili aj naše sestry a pripravili si pre toto stretnutie rôzne disciplíny.
Ďakujeme Pánovi za nádherný deň, kde sme mohli otvoriť nielen dvere našich kláštorov, ale hlavne dvere nášho srdca.

viac fotiek>>>

Fotografie

kláštorná kaplnka

kláštorná kaplnka