KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Kalendár

ZÁKLADNÝM POSLANÍM SESTIER JE MODLITBA.

  
Dnešný deň obetujeme svoje modlitby: 

Ku cti Najsvätejšej Trojice, patrónom dňa je svätý Augustín a modlíme sa za rodičov, príbuzných a dobrodincov

Tento mesiac oslávia svoje narodeniny sestry:

 • 01. 05. M. Bernarda Lopatovská (51 rokov)
 • 01. 05. M. Noemi Žilková (46 rokov)
 • 03. 05. M. Filoména Zvrteľová (91 rokov)
 • 04. 05. M. Pavla Draganová (56 rokov)
 • 05. 05. M. Marta Úradníková (57 rokov)
 • 06. 05. M. Gertrúda Burganová (39 rokov)
 • 07. 05. M. Cyrila Balážecová (45 rokov)
 • 10. 05. M. Júlia Kolumberová (62 rokov)
 • 13. 05. M. Agneška Červeňová (71 rokov)
 • 13. 05. M. Belarmína Ivančáková (43 rokov)
 • 14. 05. M. Goretta Uričáková (91 rokov)
 • 14. 05. M. Hermana Matláková (44 rokov)
 • 21. 05. M. Alexandra Patrnčiaková (43 rokov)
 • 24. 05. M. Fabiána Angušová (42 rokov)
 • 25. 05. M. Miroslava Mušutová (44 rokov)

Gratulujeme!

 

Tieto sestry oslávia svoje meniny:

 • 05. 05. 2020 M. Irena
 • 06. 05. 2020 M. Sávia
 • 08. 05. 2020 M. Ulrika
 • 09. 05. 2020 M. Lujza
 • 22. 05. 2020 M. Júlia
 • 22. 05. 2020 M. Rita
 • 31. 05. 2020 M. Kamila
 • 31. 05. 2020 M. Petronela

Gratulujeme!

 

S láskou dnes spomíname na zosnulé sestry:

 • 01. 05. 1916 M. Lucia Sabó
 • 01. 05. 1998 M. Radoslava Malčeková
 • 02. 05. 1919 M. Castília Tokár
 • 02. 05. 1976 M. Veneranda Hrdličková
 • 03. 05. 1967 M. Erna Bartoš
 • 03. 05. 1987 M. Doloróza Lojdlová
 • 05. 05. 1937 M. Rosamunda Bázs
 • 07. 05. 2006 M. Invioláta Takáčová
 • 07. 05. 2016 M. Eudoxia Trabaliková
 • 10. 05. 1991 M. Lidvína Bérešová
 • 11. 05. 1968 M. Angelika Koceľová
 • 11. 05. 1992 M. Alexandra Uhliariková
 • 11. 05. 1998 M. Klára Hanáčková
 • 11. 05. 2014 M. Florencia Petreková
 • 12. 05. 1911 M. Marcela Semáni
 • 16. 05. 2006 M. Valéria Hanáčeková
 • 16. 05. 2012 M. Eulógia Babjaková
 • 17. 05. 1902 M. Natália Ďuláni
 • 17. 05. 1938 M. Augusta Baunová
 • 18. 05. 1922 M. Modovéna Pavelková
 • 19. 05. 1979 M. Stylita Golgovská
 • 20. 05. 1990 M. Školastika Benedeková
 • 23. 05. 1986 M. Regina Rysová
 • 24. 05. 1971 M. Adoráta Tóth
 • 24. 05. 1978 M. Nepomucena Zamborová
 • 26. 05. 1927 M. Sabina Mondiová
 • 26. 05. 1977 M. Donáta Juričková
 • 27. 05. 1989 M. Domitila Beňová
 • 30. 05. 1945 M. Florentia Lauková
 • 31. 05. 1960 M. Niceráta Sýkorová
 • 31. 05. 2013 M. Salustia Harvilíková

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.