KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Kalendár

ZÁKLADNÝM POSLANÍM SESTIER JE MODLITBA.

  
Dnešný deň obetujeme svoje modlitby: 

Ku cti svätej Rodiny, patrónom dňa je svätý Jozef, modlíme sa za našich predstavených a celú provinciu.

Tento mesiac oslávia svoje narodeniny sestry:

 • 01. 10. M. Rita Murínová (42 rokov)
 • 02. 10. M. Bibiána Lukáčová (70 rokov)
 • 06. 10. M. Vlasta Antolíková (58 rokov)
 • 06. 10. M. Silvia Pavelková (51 rokov)
 • 14. 10. M. Blažeja Kubániková (43 rokov)
 • 20. 10. M. Stanislava Ambrózová (68 rokov)
 • 21. 10. M. Adriana Matiová (71 rokov)
 • 22. 10. M. Bohuslava Potanková (66 rokov)
 • 23. 10. M. Iveta Hajtmánková (50 rokov)
 • 25. 10. M. Alojzia Burdová (82 rokov)
 • 28. 10. M. Virgínia Tkáčová (87 rokov)
 • 29. 10. M. Borgia Čavrnochová (90 rokov)

Gratulujeme!

 

Tieto sestry oslávia svoje meniny:

 • 06. 10. 2018 M. Fides
 • 10. 10. 2018 M. Borgia
 • 11. 10. 2018 M. Alexandra
 • 16. 10. 2018 M. Margita

Gratulujeme!

 

S láskou dnes spomíname na zosnulé sestry:

 • 04. 10. 1970 M. Berchmána Iľko
 • 05. 10. 1973 M. Lucia Sakál
 • 05. 10. 2014 Krestentia Korčeková
 • 08. 10. 1933 M. Philothea Franck
 • 08. 10. 1938 kand. Amália Munka
 • 09. 10. 1933 M. Concessia Máčay
 • 13. 10. 2014 M. Genovéva Kulinová
 • 14. 10. 2002 M. Mervína Komárová
 • 17. 10. 1982 M. Castília Hegyesová
 • 18. 10. 1926 M. Veronika Fullay
 • 20. 10. 1965 M. Petrina Sakálová
 • 20. 10. 1984 M. Veronika Urbánová
 • 24. 10. 1975 M. Klementina Choteková
 • 24. 10. 1983 M. Juliana Valachová
 • 25. 10. 1948 M. Agatonika Orosová
 • 26. 10. 2006 M. Dominika Húsková
 • 30. 10. 1979 M. Notburga Gajdošová

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.