KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Kalendár

ZÁKLADNÝM POSLANÍM SESTIER JE MODLITBA.

  
Dnešný deň obetujeme svoje modlitby: 

Ku cti Sviatosti Oltárnej, patrónkou dňa je svätá Terézia od Dieťaťa Ježiš (sv. Terézia z Lisieux) a modlíme sa za Svätého Otca, biskupov, kňazov a bohoslovcov.

Tento mesiac oslávia svoje narodeniny sestry:

 • 03. 11. M. Svätoslava Iľku (46 rokov)
 • 13. 11. M. Margita Weiglová (68 rokov)
 • 13. 11. M. Albína Niemašíková (52 rokov)
 • 14. 11. M. Cypriana Solárová (88 rokov)
 • 19. 11. M. Aniceta Trstenská (76 rokov)
 • 20. 11. M. Kristiana Šütövá (46 rokov)
 • 28. 11. M. Lucia Krajňáková (44 rokov)

Gratulujeme!

 

Tieto sestry oslávia svoje meniny:

 • 01. 11. 2019 M. Noemi
 • 01. 11. 2019 M. Samuela
 • 01. 11. 2019 M. Rút
 • 03. 11. 2019 M. Silvia
 • 13. 11. 2019 M. Stanislava
 • 16. 11. 2019 M. Gertrúda
 • 17. 11. 2019 M. Alžbeta
 • 17. 11. 2019 M. Alica
 • 30. 11. 2019 M. Andrea
 • 30. 11. 2019 M. Blanka

Gratulujeme!

 

S láskou dnes spomíname na zosnulé sestry:

 • 02. 11. 1941 M. Theodozia Tóth
 • 04. 11. 1929 M. Gabriella Čéke
 • 10. 11. 1959 M. Venantia Šlachtová
 • 12. 11. 1990 M. Bazilea Lucová
 • 12. 11. 2018 M. Benedicta Raškovská
 • 15. 11. 2014 M. Aurea Lancošová
 • 16. 11. 1978 M. Štefánia Lešková
 • 17. 11. 1979 M. Osterva Hurtečáková
 • 18. 11. 1985 M. Paládia Fulajtárová
 • 18. 11. 1992 M. Svorada Orolímová
 • 18. 11. 2014 M. Almíra Straková
 • 20. 11. 1983 M. Benícia Flochová
 • 20. 11. 2009 M. Patiana Kováčová
 • 20. 11. 2011 M. Ružena Múdra
 • 23. 11. 1982 M. Cyrila Kohútová
 • 23. 11. 2000 M. Annuntiata Lovassiová
 • 23. 11. 2009 M. Margaréta Juríková
 • 29. 11. 1921 M. Regina Cappová

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.