KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Kalendár

ZÁKLADNÝM POSLANÍM SESTIER JE MODLITBA.

  
Dnešný deň obetujeme svoje modlitby: 

Ku cti anjelov strážcov, patrónom dňa je svätý Michal a modlíme sa zvlášť na úmysly Svätého Otca a misie

Tento mesiac oslávia svoje narodeniny sestry:

 • 03. 09. M. Aneta Čižmárová (64 rokov)
 • 11. 09. M. Timotea Mordelová (43 rokov)
 • 12. 09. M. Dagmar Drobňáková (58 rokov)
 • 12. 09. M. Anastázia Brisudová (44 rokov)
 • 16. 09. M. Fides Baranová (34 rokov)
 • 30. 09. M. Klára Kučak (41 rokov)

Gratulujeme!

 

Tieto sestry oslávia svoje meniny:

 • 01. 09. 2020 M. Dobroslava
 • 05. 09. 2020 M. Terézia
 • 08. 09. 2020 M. Virgínia
 • 08. 09. 2020 M. Maristella
 • 08. 09. 2020 M. Marietta
 • 08. 09. 2020 M. Serafína
 • 12. 09. 2020 M. Juventia
 • 16. 09. 2020 M. Ľudmila
 • 16. 09. 2020 M. Cypriana
 • 16. 09. 2020 M. Kornélia
 • 16. 09. 2020 M. Edita
 • 17. 09. 2020 M. Belarmína
 • 27. 09. 2020 M. Vincenta
 • 29. 09. 2020 M. Michaela
 • 29. 09. 2020 M. Gabriela
 • 29. 09. 2020 M. Rafaela

Gratulujeme!

 

S láskou dnes spomíname na zosnulé sestry:

 • 08. 09. 1921 M. Zita Schramm
 • 11. 09. 2014 M. Olívia Nagyová
 • 12. 09. 1901 M. Dionýsia Okröšiová
 • 14. 09. 1935 M. Magdaléna Kovaľ
 • 14. 09. 1981 M. Ancilla Jagelčáková
 • 14. 09. 2001 M. Tibalda Tokárová
 • 15. 09. 1883 M. Johanna Fail
 • 23. 09. 1919 M. Vincentia Háaš
 • 27. 09. 1997 M. Lilióza Burdová
 • 29. 09. 2017 M. Gaudióza Bukoviczová

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.