KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Juniorát

Sestry v čase od zloženia prvých sľubov až do obdobia zloženia doživotných sľubov sa formujú v tzv. junioráte.

V čase juniorátu sestry už pracujú podľa svojho odborného vzdelania alebo študujú pre potreby Kongregácie. Niekoľko krát do roka sa schádzajú na spoločných formačných stretnutiach, aby sa povzbudili. Vzájomný kontakt podporuje povolanie, pomáha zdolávať ťažkosti a kríže.

Počet junioriek:  3

Magistra junioriek:   s. M. Brigita Puchalová  S. Terézia, Fides a Viannea

Sestry juniorky:

  • s. M. Terézia Hadryová
  • s. M. Fides Baranová
  • s. M. Viannea Diabelková

 

 

 

 

Juniorské stretnutia

viac o stretnutí....2. októbra 2009 komunitu sestier v Kežmarku navštívilo šesť sestier junioriek.

Juniorky, spolu so svojou magistrou sestrou  M. Priskou,  prežívali svoje spoločenstvo v radostnej atmosfére pri spoločnej modlitbe, adorácii, prednáške, pri spoločnom stolovaní, rekreácii i pri pomoci chudobným, keď sa zapojili do zbierky Boj proti hladu predávaním medovníčkov pri našom farskom kostole v Kežmarku.

 viac  >>>

Juniorské stretnutie - máj 20097. -10. mája 2009 sme sa my, rehoľná mlaď, vybrali na juniorské stretnutie, ktoré sa nieslo v rozjímaní o VIERE.

Musíte uznať, že k takejto téme bolo potrebné vybrať aj priliehavé miesto konania a tak sme sa vybrali do Jánošíkovho kraja, do horami obklopenej dedinky Terchová. Ako sa neskôr ukázalo, výber bol veľmi dobrý  :-)

viac >>>

Vstup do juniorátu - r. 2007 - s. Zuzana a s. Zdenka
Vstup do juniorátu - r. 2007 - s. Nikola
Ukončenie juniorátu - r. 2007 - skladanie doživotných sľubov
Fotografie

foto s ľadovým kamarátom

naše spoločné dielo v plnej kráse

juniorske stretnutie

po juniorskom stretnutí späť do komunít

juniorky pred doživotnými sľubmi