KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - Informácie

 Modlitba


  Duchovná ponuka Rodiny Nepoškvrnenej

Aj v tomto roku pre Vás Rodina Nepoškvrnenej pripravila bohatý duchovný program. Viac o pripravovaných stretnutiach a akciách nájdete  :TU:


Panna Mária LurdskáJežiš Kristus vás chce posilniť

V dnešný deň, 11. februára, na spomienku Panny Márie Lurdskej pamätáme na všetkých chorých a členov Rodiny Nepoškvrnenej. 

ČÍTAJ VIAC >>>


s. JuditaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za s. M. Juditu Jandekovú, ktorú si Pán povolal dňa 31. januára 2020 v 90. roku života a 68. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym z komunity sestier vo Vrícku.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú dňa 4. februára 2020 o 11:00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

viac zo života s. M. Judity >>>

rn_logoDuchovná obnova

Rodina Nepoškvrnenej pozýva svojich členov na duchovnú obnovu do Čičmian. Bližšie informácie o prihlasovaní nájdete  :TU:


 

Rok 2019

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2006