KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - Informácie

 

velka_noc_2019

 

Nech nás vedomie, že patríme Kristovi,

Bohu, ktorý miluje svojich do krajnosti,

napĺňa hlbokou a činnou vďakou za milosť vykúpenia.

Nech nám pohľad na kríž

pomáha v ochote

nechať sa Ním milovať do krajnosti.

 

Požehnané a pokojné Veľkonočné sviatky Vám prajú a vyprosujú

sestry Satmárky

 


 kaplnka_PM_putovanie_ZSPutovanie Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily

Združenie Zázračnej medaily na Slovensku, ktorého jedným z cieľov je šírenie úcty k Panne Márii prostredníctvom podomovej návštevy Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, vyhradilo jednu putovnú kaplnku i pre jednotlivé vetvy vincentskej rodiny. Do tejto rodiny, ktorá šíri vo svete charizmu sv. Vincenta, patrí aj naša Kongregácia.

kaplnka_PM_putovanie_ZS

16. apríla 2019 zavítala kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily do našej Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Žiaci spoločne s učiteľmi ju prijali a privítali v ich školskej kaplnke, kde sa spoločne pomodlili jeden desiatok posvätného ruženca. Predmodlievali sa ho žiaci, ktorí sú čakateľmi v Mariánskej družine.

Kaplnka ďalej putovala i medzi deti v Materskej škole sv. Lujzy a od nich putuje ďalej po všetkých našich komunitách.

 


  zapis_do_1_rocnika_2019Zápis prvákov do základnej školy

8. - 9. apríla 2019 sa konal zápis do prvého ročníka Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. V novom školskom roku 2019/2020 sa naša škola bude tešiť z 37 nových prváčikov.


s_MetodiaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za s. M. Metodiu Alžbetu Gavulovú, ktorú si Pán povolal dňa 21. marca 2019 v 91. roku života a 67. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym z komunity sestier vo Vrícku.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú dňa 25. marca 2019 o 14:30 hod. vo Vrícku.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

viac zo života s. M. Metodie >>>

kapitula_2019 Provinciálna pracovná kapitula

2. - 8. marca 2019 sa vo Vrícku konala pracovná provinciálna kapitula. Zišlo sa na nej 35 sestier z rôznych komunít slovenskej provincie.

kapitula_2019

 

Jej hlavným cieľom bolo, aby sa sestry oboznámili a vyjadrili k pripravovaným zmenám v usporiadaní našej Kongregácie. To bude hlavnou témou generálnej kapituly, ktorá prebehne v októbri.

 

Kapitula prebiehala v roku, kedy slávime 90. výročie vzniku slovenskej provincie, preto sme počas týchto dní zvlášť pamätali i na zomrelé provinciálne predstavené, ktoré počas týchto rokov viedli našu provinciu.


 2percenta_2019_MS Darujte nám 2% z Vašej dane

Podporte naše/Vaše deti a darujte nám 2% z Vašej dane. Vďaka Vašej prejavenej dôvere a podpore môžeme pokračovať v poslaní našej neziskovej organizácie Deti sv. Lujzy a rozvíjať tak aktivity pre naše/Vaše deti.

Tlačivo na stiahnutie nájdete  :TU:

ĎAKUJEME


ZS_logoVýberové konanie

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok ako zriaďovateľ Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa školy.

Bližšie informácie nájdete  :TU:


rn_logoDuchovná ponuka Rodiny Nepoškvrnenej

Aj v tomto roku pre Vás Rodina Nepoškvrnenej pripravila bohatý duchovný program:

22. júna 2019 sa môžeme spoločne stretnúť na Hore Butkov. Viac informácií o stretnutí  :TU:

Seminár o odpustení s p. Eliasom Vellom. Informácie o seminári a prihlásení  :TU:

Celú ponuku akcií Rodiny Nepoškvrnenej v roku 2019 si môžete pozrieť  :TU:


Vitaj_Magda_2019Vitaj Magda

31. januára 2019 sme v komunite v Ružomberku privítali medzi nami novú kandidátku Magdalénu. Viac o kandidatúre  : TU :


DO_Kostolna_2019Duchovná obnova s bl. Bartolom Longom

10. - 13. januára 2019 sa v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej na duchovnej obnove o bl. Bartolovi Longovi.

Viac o stretnutí sa dozviete TU >>>

s_KonzolataMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za s. M. Konzolátu Máriu Valigurskú, ktorú si Pán povolal dňa 14. januára 2019 v 72. roku života a 48. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym z komunity sestier v Trenčíne.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú dňa 17. januára 2019 o 13:00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

viac zo života s. M. Konzoláty >>>

 

   

Rok 2018

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2006