KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - Informácie

 Vitaj Magdaléna Vitaj Magdaléna

1. augusta 2020 sme sa tešili z príchodu našej postulantky Magdalény do Vrícka, kde začne svoj noviciát.

ČÍTAJ  VIAC >>>


Stanka Horáčková"Tu ma máš, pošli mňa..."

6. júla 2020 sme do nášho spoločenstva prijali kandidátku Stanislavu Horáčkovú.

Viac o kandidatúre  : TU :


 Logo ZŠVýberové konanie

Výzva na predkladanie ponúk - vybavenie učební Polytechniky a Fyziky ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku:

  • Výzva na predkladanie ponúk didaktických pomôcok  : TU :
  • Prílohy k výzve  : TU :
  • Rozpočet k výzve  : TU :

 45 r. RNJubileum Rodiny Nepoškvrnenej s Rádiom Lumen

45-ročné jubileum založenia Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré pripadne na 18. mája, si členovia pripomenuli prostredníctvom Rádia Lumen. Svätá omša, obetovaná za živých a zomrelých členov RN a za sestru Bernadetu, zakladateľku RN sa slávila 16. mája 2020 o 8.30 v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.

ČÍTAJ  VIAC >>>Stretnutie RN zrušené
E. Vella zrušený
Púť do Pompejí zrušená

Modlitba      Veľká noc 2020


Panna Mária LurdskáJežiš Kristus vás chce posilniť

V dnešný deň, 11. februára, na spomienku Panny Márie Lurdskej pamätáme na všetkých chorých a členov Rodiny Nepoškvrnenej. 

ČÍTAJ VIAC >>>


s. JuditaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za s. M. Juditu Jandekovú, ktorú si Pán povolal dňa 31. januára 2020 v 90. roku života a 68. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym z komunity sestier vo Vrícku.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú dňa 4. februára 2020 o 11:00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

viac zo života s. M. Judity >>>

rn_logoDuchovná obnova

Rodina Nepoškvrnenej pozýva svojich členov na duchovnú obnovu do Čičmian. Bližšie informácie o prihlasovaní nájdete  :TU:


 

Rok 2019

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2006