KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - Informácie

 50. jubileum sľubov 50. jubileum sľubov

26. septembra 2020 si v kaplnke rehoľného domu vo Vrícku 10 našich spolusestier pripomenulo 50. jubileum zloženia rehoľných sľubov:

  • s. Adriana Matiová, s. Bibiana Lukáčová, s. Cypriana Solárová, s. Edita Banasová, s. Goretta Uričáková, s. Jozefa Galliková, s. Lýdia Štefániková, s. Ľudmila Kalafutová, s. Savia Palugová a s. Symforóza Žemlová.

Začiatky ich povolania a prvé roky rehoľného života prežívali v ťažkej dobe komunistického režimu. O to vrúcnejšie sme spolu s nimi ďakovali Bohu za dar ich zasvätenia a vytrvalosť v ňom.

50. jubileum sľubov
50. jubileum sľubov
 50. jubileum sľubov

Táto už teraz dosť veľká skupina jubilantiek je však ešte oveľa väčšia... Pre opatrenia súvisiace s koronou si ďalších šesť sestier pripomenie svoje jubileum neskôr.

50. jubileum sľubov v Ostrihome

 

K tejto skupine patria aj s. Caritas Veselá a s. Ignácia Hriňová, ktoré sa k svojim spolusestrám pripojili v ten istý ďeň a 50. jubileum svojich sľubov oslávili v Ostrihome.

 


  Voľné pracovné miesta

Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku ponúka voľné pracovné miesta na pozíciách:

  • Pedagogický asistent  :TU:

  • Školská psychológ  :TU:

  • Špeciálny pedagóg  :TU:


 s. Anna Prijatie rehoľného rúcha - s. Anna

16. augusta 2020 pribudla medzi nás nová spolusestra - s. M. Anna (Magdaléna Drapáčová).

Spolu s ňou si v kaplnke rehoľného domu vo Vrícku naše spolusestry pripomenuli deň zloženia sľubov a oslávili svoje jubileum.

50. jubileum: s. Agneška Červeňová

70. jubileum: s. Borgia Čavrnochová a s. Virgínia Tkáčová

fotky zo slávnosti >>>

Pamätná tabuľa s. Bernadety Pamätná tabuľa s. Bernadete

V sobotu 15. augusta 2020 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa v Kláštore pod Znievom konala tradičná púť.

Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, bola v záhrade osobností pred vstupom do prepoštského kostola Nanebovzatia Panny Márie odhalená a požehnaná pamätná tabuľa našej sestričke Bernadete Pánčiovej. S. Bernadeta v tejto farnosti pôsobila požehnaných 27 rokov.

foto >>>

Sľuby 2020 Slávnosť skladania rehoľných sľubov

Sobota 15. augusta 2020 bola slávnostným dňom pre celú našu Kongregáciu, ale zvlášť pre spolusestry, ktoré v tento deň zložili svoje rehoľné sľuby.

Po niekoľkoročnej formácii sa s. Terézia Hadryová a s. Fides Baranová zasvätili Bohu zložením doživotných sľubov.

S. Magdaléna Gočiková zložila svoje prvé sľuby na jeden rok.

Svätú omšu v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku spoločne s viacerými kňazmi celebroval vdp. Rastislav Adamko. Pri tejto slávnosti si sestry jubilantky pripomenuli deň zloženia svätých sľubov.

25. jubileum: s. Albína Niemašíková, s. Bronislava Kráľová, s. Martina Telehaničová, s. Vincenta Tvrdoňová.

foto zo slávnosti >>>

 Levoča jubilantky 2020Poďakovanie v Levoči

Letný čas sa v našej Kongregácii spája so slávnosťami. V tomto roku máme štedro, oslavujeme všetko... Prijatie rehoľného rúcha, skladanie prvých rehoľných sľubov, doživotných sľubov a veľa, veľa sestier si pripomína v tento rok 25., 50. a 70. jubileum od zloženia sľubov.

Skôr, ako všetky tieto sestry začnú duchovnú obnovu pred svojimi slávnosťami, vybrali sa poďakovať za dar svojho povolania a jubilantky i za prežité roky v zasvätenom živote na Levočskú horu. Tu spoločne prežili duchovný program, ale i vzájomné spoločenstvo.

 foto >>>

 Vitaj Magdaléna Vitaj Magdaléna

1. augusta 2020 sme sa tešili z príchodu našej postulantky Magdalény do Vrícka, kde začne svoj noviciát.

ČÍTAJ  VIAC >>>


Stanka Horáčková"Tu ma máš, pošli mňa..."

6. júla 2020 sme do nášho spoločenstva prijali kandidátku Stanislavu Horáčkovú.

Viac o kandidatúre  : TU :


 Logo ZŠVýberové konanie

Výzva na predkladanie ponúk - vybavenie učební Polytechniky a Fyziky ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku:

  • Výzva na predkladanie ponúk didaktických pomôcok  : TU :
  • Prílohy k výzve  : TU :
  • Rozpočet k výzve  : TU :

 45 r. RNJubileum Rodiny Nepoškvrnenej s Rádiom Lumen

45-ročné jubileum založenia Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré pripadne na 18. mája, si členovia pripomenuli prostredníctvom Rádia Lumen. Svätá omša, obetovaná za živých a zomrelých členov RN a za sestru Bernadetu, zakladateľku RN sa slávila 16. mája 2020 o 8.30 v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.

ČÍTAJ  VIAC >>>Stretnutie RN zrušené
E. Vella zrušený
Púť do Pompejí zrušená

Modlitba      Veľká noc 2020


Panna Mária LurdskáJežiš Kristus vás chce posilniť

V dnešný deň, 11. februára, na spomienku Panny Márie Lurdskej pamätáme na všetkých chorých a členov Rodiny Nepoškvrnenej. 

ČÍTAJ VIAC >>>


s. JuditaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za s. M. Juditu Jandekovú, ktorú si Pán povolal dňa 31. januára 2020 v 90. roku života a 68. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym z komunity sestier vo Vrícku.

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú dňa 4. februára 2020 o 11:00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

viac zo života s. M. Judity >>>

rn_logoDuchovná obnova

Rodina Nepoškvrnenej pozýva svojich členov na duchovnú obnovu do Čičmian. Bližšie informácie o prihlasovaní nájdete  :TU:


 

Rok 2019

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2006