KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - Informácie

 Stretnutie_RN_2018 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

Pri príležitosti 160. výročia lurdských zjavení Vás v sobotu 23. júna 2018 pozývame na spoločné stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční v Kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke - Živčákovej.

Bližšie informácie o organizácii dopravy a o programe stretnutia nájdete  :TU:

Stretnutie bude fotograficky dokumentované a fotografie budú neskôr zverejnené na našej stránke.


ceman_70r_knazstva.JPG (150x225 px, 40.1 kbyte)Kanonik Jozef Čeman oslávil 70. výročie kňazskej vysviacky

30. mája 2018 si duchovný otec v komunite vo Vrícku, vdp. Jozef Čeman, pripomenul 70. výročie svojej kňazskej vysviacky. Za toto vzácne jubileum poďakoval slávením svätej omše v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku, ktorej predsedal Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Spolu s ním sv. omšu koncelebroval Mons. Tomáš Gális, žilinský diecézny biskup s viacerými kňazmi.

Tento deň bol veľkým povzbudením pre všetkých, ktorí ho mohli s duchovným otcom stráviť - pre jeho príbuzných, farníkov, priateľov a sestričky Satmárky, ktoré sa na túto slávnosť zišli z rôznych komunít.

foto  >>>
poďakovanie duchovného otca Jozefa >>>
rozhovor s duchovným otcom Jozefom >>>

 

Novoknazi_2018 Modlitby za novokňazov

Jednou z aktivít Rodiny Nepoškvrnenej je duchovná pomoc novokňazom. Modlitbou a obetovaním sa snažíme sprevádzať našich kňazov v ich neľahkej službe. Už od roku 1979 pred kňazskými vysviackami dostanú adresu člena RN, ktorý sa po zrelom uvážení rozhodol takto pomáhať niektorému z novokňazov do konca svojho života. Pán Boh povoláva kňazov do svojej vinice, ale je aj na nás veriacich, aby sme sa za nich modlili a obetovali. Takto im budeme pomáhať, aby zvládali situácie života, aj tie ťažšie, ktoré sa im neraz stavajú do cesty.

Prosíme členov Rodiny Nepoškvrnenej, aby sa aj tento rok pripojili k modlitbe za našich novokňazov. Tí, ktorí majú záujem, nech sa prihlásia na adrese Rodiny Nepoškvrnenej .

Vopred Vám aj za našich budúcich novokňazov ďakujeme.


dobrovoľnici RN Duchovná obnova dobrovoľníkov

10. - 13. mája 2018 sa v exercičnom dome vo Vrícku uskutočnilo stretnutie dobrovoľníkov Rodiny Nepoškvrnenej. Duchovnú obnovu pre nich viedol kapucín otec Leopold Nemček.

Otec Leopold bol pre všetkých veľkým povzbudením v láske, dobrote a otvorenosti srdca pre Ježiša. Duchovná obnova sa niesla v znamení milosrdného Ježiša. Takto povzbudzoval aj našich dobrovoľníkov a povzbudil ich k sviatosti zmierenia. Otec Leopold veľmi rád vysluhuje túto sviatosť. Okrem duchovného programu prebehla v sobotu pracovná porada ohľadom blížiacich sa akcií RN, s ktorými nás všetkých oboznámila s. Alica, štatutárny zástupca RN. Na porade sme privítali aj generálnu a provinciálnu predstavenú sestier satmárok - s. Pavlu a s. Blažeju.

Združenie Rodiny Nepoškvrnenej potrebuje okrem chorých a trpiacich aj tých, ktorí im budú pomáhať a budú nápomocní v tomto diele. Dúfame, že aj s. Bernadeta sa za nás u Pána Boha prihovára.

foto >>> 

Kanonik Jozef Čeman

Kanonik Jozef Čeman       Kanonik J. Čeman a vdp. Š. Hýrošš

"... vernému služobníkovi nášho Pána Ježiša Krista, príkladnému duchovnému pastierovi, mužovi modlitby..."

Na slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára 2018, Mons. Marián Chovanec vymenoval nášho dlhoročného duchovného otca komunity vo Vrícku, vdp. Jozefa Čemana, za honorárneho kanonika Banskobystrického biskupstva. Otec biskup tak urobil z príležitosti 70. výročia kňazskej vysviacky duchovného otca a z vďačnosti za jeho vernú službu.


 Do komunity v Ružomberku 5. januára 2018 prišli naše kandidátky Júlia Labudová a Monika Kučerová.
viac o kandidatúre>>>

V čase Vianoc naše sestry v komunitách v spolupráci s deťmi, hudobníkmi a dobrovoľníkmi pripravili jasličkovú pobožnosť a koledovanie Dobrej noviny.

 Košice-Šaca>>>                                                                                                                                                 
 Kežmarok>>>

2017zastava.jpg (200x133 px, 21.1 kbyte) Rodina Nepoškvrnenej prevzala relikvie a zástavu

V roku osláv stého výročia zjavení Panny Márie fatimským deťom sa 13. decembra v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Vrícku otec biskup Tomáš Galis odovzdal sestre Alici, štatutárnej zástupkyni RN, vzácne dary: zástavu svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku, ktorú najprv požehnal a relikvie svätých Františka a Hyacinty.

viac>>>

2017prvesluby.jpg (200x133 px, 19.6 kbyte) Prvé sväté sľuby

V piatok 8. decembra 2017 sestra Viannea zložila svoje prvé sväté sľuby. Hlavným celebrantom bol Mons. Milan Kupčík, dekan v Trenčíne, kde sestra prežila svoj noviciát. Na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie si svoje sľuby obnovili aj všetky sestry Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

viac fotiek>>>

  Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu  za sestru          M. ANZELMU Annu Zaťkovičovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 3. decembra 2017 vo veku 94 rokov a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
viac zo života s. M. Anzelmy >>>

 Deň chudobných 17.11.2017

Sestry z Námestova s deťmi navštívili a skrášlili deň ľuďom v domove dôchodcov a tiež bezdomovcom svojim programom a darčekmi.

 viac>>>

Sestry z Trenčína pozvali ľudí bez domova na guľáš do komunity

viac>>>


mladíCirkev chce počuť názory mladých

Cirkev na Slovensku pozýva všetkých mladých vyplniť on-line dotazník k budúcoročnej synode. Synodu zvolal pápež František a bude zameraná práve na mladú generáciu. Slovenskú verziu dotazníka prináša tím z Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zverejnila ho na internetovej stránke http://www.mamnazor.sk/. Mladí sú pozvaní povedať svoj názor na život, vzťahy, spoločnosť, vieru či svet internetu. Na dotazník môžu slovenskí mladí odpovedať do 30. novembra 2017.


Hroby sestier v Čechách

lipova jiretin

Koncom októbra sme sa vybrali do severných Čiech na hroby našich sestier, ktoré tu tu boli vyvezené v 50-tych rokoch. Šli aj sestry, ktoré tu kedysi pôsobili a tak sme navštívili domovy dôchodcov v Šluknove, Lipovej, prešli sme sa cez Vansdorf a Jiřetín a navštívili sme aj pútnické miesto Filipov.


Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2018

Kalendár 2018    2017navratka.jpg (200x138 px, 12.4 kbyte)


 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu  za sestru M. GAUDIOZU Vilmu Bukoviczovú , ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 29. septembra 2017 vo veku 89 rokov a v 68. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
viac zo života s. M. Gaudiozy >>>

 


 2017lurdy.jpg (200x133 px, 16.5 kbyte)   Fotky z 15. púte Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd

Môžete si tu znovu priblížiť chvíle keď 15.až 22. septembra 2017 Rodina Nepoškvrnenej putovala vlakom do Lúrd, či už fotografiami alebo cez rozhlasovú reláciu  Od ucha k duchu.

stretnutie Rím Medzinárodné stretnutie Vincentskej rodiny v Ríme

Rím v dňoch 12. - 15. októbra 2017 privítal členov Vincentskej rodiny z celého sveta. Zišli sa tu rehoľníci a rehoľníčky, laici, členovia rôznych združení, ktorých v živote inšpiruje svätý Vincent de Paul. Je to už 400. rokov, čo služba sv. Vincenta chudobným priťahuje ďalších a ďalších, aby hľadali spôsoby ako pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Na tomto stretnutí sme sa mohli povzbudiť počas svätých omší, konferencií, spoločných modlitieb a tiež pri stretnutí so sv. otcom Františkom na Námestí sv. Petra.

viac fotiek>>>

 KK sv.Vincent Sviatok sv. Vincenta v Kežmarku

 

15. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd

       Vo vysielaní rádia Lumen                       Cestovný poriadok

program Lumen Lurdy    cestovný poriadok


 jubileum 175. jubileum Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok

Je to už naozaj veľa rokov, čo sestry našej kongregácie podľa vzoru sv. Vincenta slúžia tým, ku ktorým sú poslané. Aby sme hlbšie prežívali naše zasvätenie, venovali sme tento týždeň viac času nášmu spoločenstvu a tiež ďakovali Bohu za požehnané pôsobenie našej rehole.

V utorok 22.8. naše stretnutie začalo prípravnou poradou na púť do Lúrd, po výdatnom guľáši na obed nás navštívili súbory z Pavloviec nad Uhom so svojím programom. Potom sme prostredníctvom fotografií my navštívili Pavlovce, kam prišli naše sestry pred 130 rokmi.

viac fotiek>>>

V stredu 23.8.  sme ďakovali a vyprosovali Božie požehnanie v adorácii Oltárnej Sviatosti. Poobede sme objavovali ako sme vyzerali v mladosti a tiež preverili svoje vedomosti v satmárskom milionárovi.

viac fotiek>>>

Vo štvrtok 24.8. sme putovali do Mariánky. V Bratislave vznikla naša prvá komunita už pred 160 rokmi.

viac fotiek>>>

V sobotu 26.8. vyvrcholili naše oslavy sv. omšou v Ružomberku, kde sídli naša generálna predstavená. Celebroval ju otec kardinál Jozef Tomko spolu s ďalšími kňazmi. Po slávnostnom obede sme sa na cintoríne pomodlili korunku za zomrelé spolusestry. Večer sme prežívali radostné spoločenstvo na prvom Satmárskom plese.

 Ples

viac fotiek >>>

   Obnova sľubov a jubileá

V sobotu 12.augusta naše spolusestry Terézia a Fides obnovili dočasné sľuby. Svoje 25. ročné jubileum sľubov oslávili sestry Mariana a Iveta a krásne 65. ročné jubileum sľubov slávili sestry Inocentia, Sapientia a Juventia, ktorá je už však pripútaná na lôžko. Tejto slávnosti sa zúčastnili viacerí kňazi, príbuzní a priatelia sestier. Znovu sme sa takto v našom jubilejnom 175. roku Kongregácie stretli a upevňovali naše spoločenstvo.

 viac fotiek>>> Duchovná obnova dievčat              

V dňoch 12.-14. júla 2017 na Vrícko zavítali dievčatá z Námestova a okolitých dedín, aby prežili spoločné chvíle a rástli aj duchovne.                                                                                                                            viac>>>


Anselm GrunAnselm Grun

Anselm Grün v Kláštore pod Znievom

Známy autor duchovnej literatúry Páter Anselm Grün OSB mal 16. 6. 2017 stretnutie s veriacimi v kostole Panny Márie v Kláštore pod Znievom, ktorého sa zúčastnili aj mnohé naše sestry. 

Témou jeho prednášky bola: Sila, ktorá uzdravuje. Cez pohľad na uzdravenia v evanjeliách nám priblížil Ježišov pohľad na nás, naše zranenia a ako nás Ježiš chce uzdravovať hlavne v eucharistii, len mu musíme ukázať svoje rany a nechať ich liečiť. V druhej časti predstavil liturgický rok ako terapeutický systém, ktorý sa nás dotýka cez uzdravujúce obrazy. Napríklad: cez Vianoce Boh zostupuje do našich hĺbok, aby sme mali aj my odvahu tam zostúpiť. Ako Mária objíma malého Ježiša, aj my môžme objať sami v sebe zranené dieťa a byť s ním.

Po prednáške bol čas na otázky a odpovede. Na konci sv. omše daroval vdp. Maslák na pamiatku pátrovi Grünovi kríž. Ďakujeme Pánovi aj organizátorom, že sme sa tohto stretnutia mohli zúčastniť. 


zakopane Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Zakopaného

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej a približne 40 sestier Satmárok putovali 3. júna 2017 do Zakopaného, kde navštívili :

Sanktuárium Panny Márie Fatimskej - tu si vypočuli prednášku p. Wieslava Krzyszycha, saletína o význame mariánskych zjavení a modlitbe, pomodlili sa ruženec a slávili sv. omšu

Sanktuárium Panny Márie zázračnej medaily -  už sto rokov ho spravujú pátri vincentíni. O. Vladimír, CM ich oboznámil s históriou a symbolikou tohto miesta. Samotné zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré a šírenie jej úcty prostredníctvom Zázračnej medaily pútnikom priblížil o. Pavol Kavec, CM.

viac>>>

 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej vo Višňovom

Rodina Nepoškvrnenej každý rok organizuje stretnutie svojich členov. Tento rok sa stretnutie uskutočnilo 13.mája na sviatok Fatimskej Panny Márie, takže sme sa spájali v modlitbách aj so sv. otcom Františkom, ktorý 100. výročie zjavení slávil práve vo Fatime.

 viac>>>

2017vstup_do_postulatu

 

 

 

 

 

 Vstup do postulátu

Naša milá kandidátka Zuzana Gočíková na prvú májovú sobotu 6.5.2017 vstúpila do postulátu, aby tak ďalej spoznávala seba, rozpoznávala svoje povolanie a pripravovala sa na vstup do noviciátu.

Sprevádzajme ju svojimi modlitbami.                                                                                                            viac >>>


 noc čítania biblie Noc čítania Biblie v ZŠ sv.Vincenta

72 žiakov spolu so svojimi učiteľmi strávilo noc 28.-29.apríla 2017 v škole, aby sa ponorili do tajomstiev Svätého Písma.

viac>>>

Krížová cesta ŠacaKrížová cesta v Košiciach-Šaci

Na Kvetnú nedeľu nacvičili sestričky s deťmi hranú krížovú cestu a tak umožnili veriacim hlbšie prežiť Ježišovu obetu za nás všetkých.

viac>>>

 Zápis do ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku

Počas 3. a 4. apríla 2017 prichádzali do našej školy rodičia s deťmi, aby sa zapísali do prvého ročníka.

Svoju prvú skúšku má za sebou 44 budúcich prvákov. Tešíme sa na všetkých v novom školskom roku.


Levoča      Levoča stretnutie

Stretnutie predstavených Levoča

Mariánska hora v Levoči sa 31.3. - 2.4.2017 stala dejiskom formačného a pracovného stretnutia predstavených našej Kongregácie. 

viac>>>

    Relácia Doma je doma

V relácii Doma je doma v televízii Lux naša sestra Hermana s benediktínom bratom Michalom rozprávali o zasvätenom živote.

viac>>>

pápež František Posolstvo sv. otca k 400. jubileu Vincentskej charizmy

Svätý otec pri príležitosti osláv Vincentskej rodiny napísal posolstvo, v ktorom povzbudzuje zvlášť členov Spolkov kresťanskej lásky, aby nasledovali svätého Vincenta v službe chudobným:

"Dôveryhodnosť Cirkvi prechádza cestou milosrdnej lásky a súcitu, ktoré sa otvárajú pre nádej. Táto dôveryhodnosť prechádza aj cez vaše osobné svedectvo: nejde len o stretnutie Krista v chudobných, ale aby chudobní vnímali Krista vo vás a vo vašom konaní. "

Celý list si môžete prečítať tu.svVincent 

Naše spolusestry Júlia a Irena z komunity v Ríme boli  na púti v Paríži. Ich svedectvo vysielané vo Vatikánskom rozhlase si môžete vypočuť tu.


Kalvaria Banska Štiavnica

Púť do Banskej Štiavnice

Počas 175. jubilea založenia našej Kongregácia sa stretávame na viacerých miestach našich bývalých komunít. V Banskej Štiavnici sestry v minulosti pôsobili v škole, nemocnici a chudobinci a bolo ich v komunite 20. Po nástupe socializmu boli nútené opustiť Banskú Štiavnicu a vrátili sa až v roku 1993 na podnet miestneho farára Imricha  Šišuláka. Aj keď komunita už bola zrušená s láskou sme prišli  na 150. výročie príchodu našich sestier do tohto svojrázneho mestečka . Naša púť začala sv. omšou, nasledovalo prekvapenie - obed v katolíckej škole, krížová cesta na kalvárii, návšteva bývalej školy a nemocnice, kde kedysi sestry pôsobili a na záver modlitba pri hroboch našich sestier.

BS rozhovorDom komunity

Rozhovor pred kostolom                              Dom, kde bývala posledná komunita sestier

 viac fotiek>>>

    Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

bude pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení 13. mája 2017 (sobota) vo Višňovom pri Žiline.

Program začína 9.30 procesiou, potom nasleduje príhovor a sv. omša. Poobede bude prednáška                    o zázračnej medaile, svätý ruženec a adorácia.

Všetkých Vás srdečne pozývame.BA Ružinov Vincentíni400. rokov zrodenia Vincentínskej charizmy

V kostole sv. Vincenta v Bratislave sme 28. 1. 2017 sme počas sv. omše ďakovali Bohu za život a charizmu sv. Vincenta. Jeho láska k chudobným a biednym oslovuje aj dnešných ľudí. Vo svete je 225 rehoľných a laických spoločenstiev s vincentínskou charizmou. 

viac>>>
video tk.kbs>>>

vianoce
Dá sa uchopiť tajomstvo?
Je možné vziať ho do svojich rúk?
Naplniť sa ním až po okraj?
Od tej vianočnej noci, v ktorej
                                                                      Slovo sa stalo telom,
 
tajomstvo sa dá odkrývať, pretože Boh sa daroval celý.
Príležitosť vziať ho do vlastných rúk je kedykoľvek, keď  sú otvorené pre milosrdenstvo a lásku.
Je možné  naplniť sa ním až po okraj sklonení na kolenách v pokore pred
                                                          Bohom, ktorý sa stal človekom.
 
Požehnané Vianoce a každý deň nového roka vyprosujú
Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky    Benefičný koncert v Trenčíne

                                                          podporil náš hospic sumou 2 806,72 €.

                  >>>viac

koncert pre hospicPozývame Vás  11. decembra 2016 o 15.30 do                   

                                                piaristického kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne

                                             na Benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier.


pozvánkaPozývame Vás do Bratislavy na Benefičné pásmo Štyri dary

v rámci 10. ročníka zbierky Boj proti hladu.


kniha živých

Dňa 12. novembra 2016 o 9.45 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 27 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  máj 2016 - júl 2016.

zapissv.omsa


 Púť do Hronského Beňadika

Sestry z celého Slovenska sa zišli na púti do Hronského Beňadika, aby odprosili Pána za previnenia celej Kongregácie. Púť začala sv. omšou a odprosujúcou pobožnosťou v Žarnovici, ktorú slávil vdp. Rastislav Adamko. Nasledoval obed v pastoračnom centre a potom presun do Hronského Beňadika. Tu sme navštívili krásny gotický kostol a nádvorie bývalého benediktínskeho kláštora. Na záver púte sme sa na miestnom cintoríne pomodlili pri hroboch našich sestier, ktoré tu zomreli počas internácie.

púť Hronský Beňadik púť Hronský Beňadik

viac fotiek>>>

  Po stopách českých svätcov

Sestry z Ružomberskej komunity boli na púti v Prahe, aby objavovali jej krásu, ale tiež príklad svätých, ktorí sa do histórie Prahy a Česka zapísali.

>>> viac

 

plagat BPH Zbierka Boj proti hladu

V tomto roku prebieha 10. ročník zbierky Boj proti hladu, do ktorej sa zapájame aj my pečením medovníkových srdiečok a ich predajom v rôznych farnostiach.

Ďakujeme všetkým, ktorí v Roku milosrdenstva podporia tých najbiednejších kúpov srdiečka alebo darcovskou SMS.

pečenie medovníčky

viac info>>> 

zápis do knihy živýchZápis do knihy živých

... v ktorej sú zapísaní tí, ktorí aj keď nás na tomto svete opustili,                                                                                                                                      stále žijú v našich spomienkach a modlitbách.

Dňa 1. októbra 2016 o 9.45 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 28 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch marec 2016 - máj 2016.


púť RN KrakovPúť chorých z Rodiny Nepoškvrnenej do Krakova

Začiatkom tohto týždňa putovali chorí a členovia Rodiny Nepoškvrnenej na púť do Krakova do centra úcty Božieho milosrdenstva. Duchovne púť sprevádzali bratia Peter a Pavol Jurčagovci. Ako sprievodkyne z CK TARTOUR putovali Ing. Štefánia Gazdová a Brigita Halászová. Púť sa konala na podnet samotných chorých v mimoriadnom svätom Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Pútnici navštívili najprv centrum Jána Pavla II. i Sanktuárium Božieho milosrdenstva. V Slovenskej kaplnke boli účastní na svätej omši.        O. Peter Jurčaga vyzval prítomných vo svojej homílii, aby prijali do svojich životov milosrdenstvo a to pretvorí naše srdce. Okrem iného povedal: „A tak naše srdce bude mať otvorené oči, a my budeme môcť vidieť to po čom túži a čo potrebuje každý človek. Vyprosme si dnes spoločne milosť, aby sme v každej situácii dokázali preukázať milosrdenstvo a vždy mali milosrdné srdce."

Počas svätej omše bol požehnaný aj obraz Božieho milosrdenstva, ktorý bude v nasledujúcich dňoch putovať po jednotlivých rodinách. Obraz bude putovať do rodín a hlavne ku chorým, ktorí o to požiadajú sestry v Rodine Nepoškvrnenej. Púť sa zakončila spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva v kláštornej kaplnke pri relikviách sv. sestry Faustíny. Pútnici a organizátori púte ďakujú všetkým, čo toto podujatie podporovali svojou modlitbou a obetou.

                                                                                                              Zdroj: Rodina Nepoškvrnenej

viac fotiek >>>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak chcete, aby putovný obraz Božieho Milosrdenstva prišiel aj k Vám, do Vašej rodiny, zavolajte alebo napíšte - t. č.: 043/4933 741, e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com
noví prváci  Otvorenie školského roka v ZŠ sv. Vincenta

V novom školskom roku 2016/2017 sme v našej škole - ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku otvorili 0-tý ročník, ktorého navštevuje 11 žiakov. Do 1.A nastúpilo 17 žiakov a do 1.B 16 žiakov. Sv. omšu na začiatku školského roka celebroval sídelný otec biskup Mons. Štefan Sečka s ružomberskými kňazmi.

viac fotiek>>>kaplnka Deň radosti - 174. výročie založenia našej Kongregácie

Sestry z celej provincie sa stretli 28. 9. 2016 na oslavu výročia založenia našej Kongregácie. Spoločné slávenie začalo o 15.00 hod. programom ľudových piesní, ktorý nám zaspievala a zahrala rodina Dubovcová  z Bieleho Potoka. Nasledoval príhovor generálnej predstavenej a slávnostné vešpery. 

Zavŕšením slávnosti bolo spoločné stolovanie pod holým nebom na výbornom guľáši.

viac fotiek>>>


Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2017

kalendar   objednavka


slubyJubileum sľubov

V sobotu 13. augusta 2016 slávili 65. jubileum sľubov naše sestry: Anzelma, Beáta, Benedikta, Blažena,  Gabriela, Judita, Metodia, Viktória,  25. jubileum sestra Blanka a svoje sľuby obnovili dve juniorky Fides a Terézia.                                                                                                                                     viac fotiek>>> Stretnutie rodičov projektu Pomoc deťom v Afrike

V Košiciach a v Ružomberku sme privítali adoptívnych rodičov a pani Kosi Kongamoto Kazambwe s otcom Constantinom  Mubanda Kyaliki, aby sme sa dozvedeli, ako sa darí adoptívnym deťom v Kongu. Na začiatok sa nám prihovorila pani Kosi, aby vyjadrila svoju vďačnosť všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do projektu a tiež informovala o plánoch do budúcnosti.                                              celý príhovor>>>

Priniesli fotky aj videá detí a ďalších aktivít na podporu chudobných rodín. Atmosféra stretnutí bola rodinná, rodičia sa mohli spýtať na svoje dieťa, vidieť v akých podmienkach žije.                  fotky zo stretnutí>>>    

  video zo stretnutí>>>


 

 

Rehoľné sľuby... 32. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  

Kongo Stretnutie rodičov Pomoc deťom v Afrike

Na návštevu na Slovensko príde pani Kosi Kazambwe, ktorá je našou spolupracovníčkou pri pomoci chudobným deťom v Afrike, aby nás informovala o aktuálnej situácii v Kongu a navštívila našu krajinu.

Stretnutie s ňou sa uskutoční 3. 8. 2016 o 14.00 hod v Košiciach, Smetanova 6 u sestier Vincentiek 

a 6. 8. 2016 o 13.30 hod na Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku.


putskalka Púť zdravotníkov Skalka

V sobotu 16. júla sa na Skalke uskutočnila púť zdravotníkov. Na tejto púti svoje svedectvo povedala aj naša s. Gorazda. Toto svedectvo si  môžete prečítať tu.

 


 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v Smižanoch

11. júna 2016 sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej stretli  v diecéznej svätyni Božieho Milosrdenstva.

Úvodnú prednášku mal emeritný otec biskup Andrej Imrich, pričom povedal: „Cirkev sa má snažiť hovoriť čo najzrozumiteľnejšie, lebo to od nej žiada Kristus, ale má svetu hovoriť to, čo si želá Boh a hovoriť tak, ako si to želá Boh, a to aj vtedy, ak takej reči svet nechce rozumieť.

Svätú omšu celebroval otec biskup Štefan Sečka, ktorý poukázal na rozmer milosrdenstva v živote človeka.

Poobedňajší program tvoril koncert, modlitba sv. ruženca, korunka a  poklona Sviatosti Oltárnej.

>>>viac fotiek


 Púť dobrovoľníkov hospicu

Z vďačnosti za celoročnú službu sme pozvali našich hospicových dobrovoľníkov na spoločný výlet i púť  do Banskej Bystrice. Ráno 14.6.2016 sme vyštartovali od hospicu plní očakávania a radosti. Slnečný príjemný deň len prispel ku pohode cesty i celého nášho programu. Prvou našou zastávkou bolo námestie SNP a jeho dominanta- katedrála sv. Františka Xaverského. V mimoriadnom  Svätom roku milosrdenstva je v nej možnosť prejsť svätou bránou a získať odpustky. Páter Šprlák bol už cestou v autobuse k dispozícií ku svätej spovedi. Prešli sme svätou bránou a potom nasledovala svätá omša. Po nej sme si zajedli a presunuli sme sa na Kalváriu pod Urpínom, ktorú dali postaviť v 18. Storočí z vďačnosti za ochranu pred morom. Nedávno ju zrekonštruovali a dnes je miestom prechádzok, oddychu i modlitby pre Bystričanov i návštevníkov z okolia. Posledným bodom nášho programu bola návšteva Hospicu- Domu Božieho Milosrdenstva. Čakala nás tam pani doktorka Zuzana Otrubová, ktorá nám ochotne previedla celým komplexom- pozreli sme si Mamacentrum sv.Agáty, hospic, Dom sociálnej starostlivosti a škôlku. V hospicovej kaplnke sme sa o 15.hodine pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu za pacientov i personál, ktorý tu slúži a rozlúčili sme sa s krásnym mestom pod Urpínom.

S.Gorazda Danka Holbová

  >>>viac fotiek


 

Rehoľné sľuby... 31. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  

 


 

s. Emerika                           Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu  za sestru M. EMERIKU Rozáliu Kopcsányiovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 25. júna 2016 vo veku 88 rokov a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 

 

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
viac zo života s. M. Emeriky >>>

 

Rehoľné sľuby... 30. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  


  Púť vďaky po stopách sv. Jána Pavla II.

28. - 30. mája 2016 si kolektív Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku, priatelia a sestry Satmárky z príležitosti 25. výročia vzniku školy vykonali púť vďaky po stopách sv. Jána Pavla II.

Spoločne navštívili Zebrzydowsku Kalváriu, Wadowice - rodné mesto sv. Jána Pavla II., jeho rodný dom spojený s múzeom i baziliku Obetovania, v ktorej bol pokrstený. Ich kroky ďalej viedli do Krakowa - Lagniewnikov, navštívili najkrajšiu soľnú baňu Wieliczku, jedno z najznámejších pútnických miest Czenstochowu. Poslednou zastávkou bolo Zakopané - Krzeptowki, kde sa nachádza nádherný kostol "Sanktuárium Matky Božej Fatimskej".

Počas celej púte v modlitbách ďakovali za všetkých, ktorí navštevovali školu, ktorí v nej učili i za všetky dobrodenia, ktorých sa škole za 25 rokov jej existencie dostalo.

viac fotiek >>>

 

 25. výročie založenia Základnej školy sv. Vincenta

25. mája 2016 si naša Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku pripomenula 25 rokov od svojho založenia. Po slávnostnej ďakovnej svätej omši vo farskom kostole sv. Ondreja, ktorú celebroval emeritný spišský biskup Mons. Andrej Imrich, nasledoval bohatý kultúrny program, ktorý pripravili učitelia školy so svojimi žiakmi. Prostredníctvom prezentácie mohli prítomní hostia nahliadnuť do života školy za štvrťstoročie jej existencie.

Ďakujeme Bohu za to, že požehnával toto dielo i všetkým, ktorí v tejto škole pôsobili, ako i rodičom, priateľom a dobrodincom školy.

viac fotiek zo slávnosti>>>

 

  Nová socha Panny Márie 

bola posvätená 24.5. - na sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov v lurdskej kaplnke vo Vrícku.

viac >>>


                            Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu  za sestru M. EUDOXIU Julianu Trabalikovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 7. mája 2016 vo veku 86 rokov a v 64. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 

 

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
viac zo života s. M. Eudoxie >>>

Permanentná formácia

   V Kostolnej - Záriečí sa naše sestry zúčastnili na permanentnej formácii pod vedením sr. Fides Strenkovej CJ.                                                                                        >>>viac


Rehoľné sľuby... 29. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  


zapis prvákov     

Na našu Základnú školu sv. Vincenta v Ružomberku sa zapísalo 4.-5.apríla 2016 40 detí.


Rehoľné sľuby... 28. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  DO detiDuchovná obnova detí v ZŠ sv. Vincenta Ružomberok

Žiaci 5.B triedy zúčastnili Duchovnej obnovy, ktorá prebiehala na škole pod vedením sestričiek: Belarmíny, Fabioly  a  Dagmar. Žiaci sa počas Duchovnej obnovy mohli zapojiť do rôznych aktivít a súťaží, ktoré im pomohli spoznať seba ale hlavne tých druhých.

 

viac fotiek>>>


s. BernadetaSvätá omša z príležitosti 1. výročia smrti s. Bernadety

                                          bude slúžená v komunite sestier na Vrícku 30. 3. 2016 o 6.30 hod.


 Boj proti hladu    Boj proti hladu je úspešný projekt

Na stretnutí Vincentínskej rodiny v Ríme boli prezentované projekty, ktorými sa zúčastňuje na evanjelizácii celého sveta. Medzi tri najúspešnejšie a najdlhšie trvajúce patrí aj Slovenský projekt Boj proti hladu, ktorý má už desať rokov a zapájajú sa doň rôzne vetvy Vincentínskej rodiny na Slovensku. Tak na výstavnom paneli môžeme nájsť aj centrá Trenčín, Nitra, Košice, Vrícko, Kežmarok, Žilina, Dolný Kubín, Bratislava, Rožňava kde si dobrovoľníci môžu vyzdvihnúť potrebný materiál a plagáty u Dcér kresťanskej lásky alebo u nás.


izbyRozšírenie kapacity hospicu

Od 1. januára má Hospic Milosrdných sestier 24 lôžok pre nevyliečiteľne chorých pacientov. Jeho interiér je skrášlený fotografiami prírody.                                                                      >>>viac


Rehoľné sľuby... 27. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 

Logoweb.jpg (149x150 px, 13.5 kbyte)    Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok vyhlasuje

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky MŠ sv. Lujzy v Ružomberku


Rehoľné sľuby... 26. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 


Pozvánka na stretnutie RN Pozývame Vás na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

                                                          v Smižanoch v sobotu 11. júna 2016


  Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux

   Svätú Teréziu z Lisieux sme boli prosiť o príhovor na viacerých miestach. Je  nám veľkým vzorom nenápadného života prežitého s Bohom jednoducho ako dieťa.

viac fotiek >>>

V rámci Roka zasväteného života od 10. do 24. januára 2016 privítame na Slovensku vzácnu návštevu - relikvie sv. Terezky, ktorá túžila "tráviť svoje nebo tak, že budem robiť dobro na zemi". Prijmime túto jej túžbu ako výzvu prosiť ju príhovor v našich potrebách, veď naozaj prejde cez celé Slovensko:


Viac informácií nájdete na stránke  http://terezka.kkp.sk/

V noci 19/20.1. 2016 budú relikvie v našej komunite v Ružomberku .


Pozvanka MŠ Slávnostné otvorenie rozšírenej MŠ sv. Lujzy

                                                         sa uskutočnilo v nedeľu 10.1.2016 o 15.30             

>>>fotkyRehoľné sľuby... 25. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 

 


Oslavujeme... Pozvánka

Srdečne vás pozývame na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, ktorá bude dňa 28. novembra 2015 (sobota) o 16.30 hod. v ekumenickej miestnosti hospicu. 

Pozvánka na benefičný koncertPozvánka na benefičný koncert

Srdečne Vás pozývame na benefičný koncert, výťažok ktorého bude použitý na pomoc nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.
Koncert, kde hlavným hosťom bude speváčka a gitaristka Eva Henychová (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.evahenychova.cz%2F&h=qAQHH-L-N&enc=AZMfWaet3C2Widq35HLNK_oTea2CTqsNjrCYhFxs-nnHWM1X5cKaBRwoPSPpW_2W8lc&s=1), sa bude konať v Piaristickom kostole v Trenčíne dňa 29. 11. 2015 (nedeľa) o 14.00 hodine.

Koncert je sprievodným podujatím celoslovenskej verejnej zbierky: Pomoc Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne – viac: www.pomoc.hospicu.satmarky.sk

Vstup: voľný
Vstupné: dobrovoľný príspevok (www.pomoc.hospicu.satmarky.sk)

Udalosť na Facebooku >>>

 

novicky  Vstup do noviciátu

Na sviatok Krista Kráľa 22.11.2015 naše postulantky Ksenia a Silvia prijali rehoľné rúcho a tak vstúpili do dvojročného noviciátu v našej Kongregácii.  Zároveň prijali aj nové rehoľné mená - sestra Pia a sestra Viannea.                                                                                                                                   viac fotiek>>>


strom.png (347x347 px, 82.2 kbyte)Duchovné obnovy

Aj v roku 2016 sme pre Vás pripravili bohatú ponuku trojdňových duchovných obnov vo Vrícku. Bližšie informácie >>>


V Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne vznikla podporná skupina na podporu a pomoc pozostalým príbuzným, ktorá sa stretáva vždy v utorok od 16:00 do 18:00 pod vedením psychologičky Dagmar Gregorovej a sociálnej sestry Moniky Sabadkovej.

viac>>>


Rehoľné sľuby... 24. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 


 

Rehoľné sľuby... 23. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 


 Návšteva sekretára Kongregácie pre zasvätený život

Slovensko navštívil Mons. José Rodriguéz Carballo, aby sa v rámci Roka zasväteného života stretol so slovenskými rehoľníkmi. Naše sestry mali možnosť stretnúť sa s ním osobne v Ružomberku.  viac>>>

 


Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2016

   navratka kalendar

 


 Zápis do Knihy živých

Dňa 3. októbra 2015 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 27 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch marec 2015 - máj 2015.

Začiatok nového šk. roka 2015/ 2016 v ZŠ sv.Vincenta v Ružomberku

sv. omšaškolský dvor

Prázdniny sa nám skončili a my sme 2. septembra sv. omšou vo farskom kostole začali nový školský rok.
Po sv. omši nasledovalo  predstavenie a privítanie našich prváčikov, ale aj ostatných žiakov a nových učiteľov na školskom dvore. Slávnostný príhovor mala p. riaditeľka - sr. Angela a za Zriaďovateľa sr. Blažeja Kubániková, provinciálna predstavená.
Sme radi, že sme sa po dvoch mesiacoch opäť mohli stretnúť a tešíme sa na spoločné chvíle, ktoré nám prinesie nový šk. rok - 2015/2016

príhovor riaditelkyprivítanie

 


terchovci   Deň radosti Vrícko

29. septembra si každý rok pripomíname založenie našej Kongregácie. Tento rok sme tento deň prežili spolu pri Terchovskej muzike, rozprávaní o svojom povolaní, úsmevných scénkach a adorácii.

viac>>>


Rehoľné sľuby... 22. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 


 logoMS.jpg (149x246 px, 6.7 kbyte) Oznam o ZRPŠ

Vážení rodičia, blíži sa nám nový školský rok, a preto by sme Vás chceli pozvať na naše prvé stretnutie ZRPŠ, ktoré sa uskutoční 27. 8. 2015 (budúci štvrtok) o 16.30 hod. v budove ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku. Na stretnutí Vás obznámime s aktuálnou situáciou prístavby MŠ a povieme si informácie ohľadom šk. roku 2015/16.

Zároveň Vás chceme poprosiť o modlitby za zdarné ukončenie rozširovania našej škôlky. Pán Boh zaplať za Vašu trpezlivosť a spolupatričnosť v diele pre naše deti. 


 P15  Národné stretnutie mladých P15

Do tohto stretnutia sa spolu so 75 rehoľnými spoločnosťami, inštitútami a pro-rodinnými organizáciami zapojili aj naše sestry. Spolu s účastníkmi stretnutia prežívali sv. omše, modlitby a pripravený bohatý program. Počas Expa povolaní prezentovali našu Kongregáciu a privítali každého, kto sa zastavil pri našom stánku.                                                                                                                                             viac fotiek>>>


   do dievčata

 Duchovná obnova pre dievčatá

22 dievčat z Námestova a Brezy strávilo u nás niekoľko dní, aby sa dozvedeli a zažili niečo nové -                    o zasvätených ľuďoch, o čistých srdciach, zahrali sa rôzne hry, opekali. Aby to odovzdali ďalej, vyrábali voňavé papierové kvietky, ktorými obdarovali ľudí z okolia.


Rehoľné sľuby... 21. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>


 banner

Putovanie z tmy do svetla, z utrpenia k víťaznému zavŕšeniu. Poznajú to všetci tí, ktorí výzvy života prijali ako súčasť životnej cesty a nepoddali sa okolnostiam.

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku bola zvlášť skúšaná v 50.rokoch minulého storočia. O cirkvi prenasledovanej, ale aj tej súčasnej, hovoria otec a syn, kňazi, ktorí si zastali svoje miesto v dobe, do ktorej boli povolaní.

Toto DVD si môžete kúpiť na http://www.donbosco.sk/tovar/dvd-pascha-z-utrpenia-k-zivotu alebo http://dobrakniha.sk/aktual/knihy/ukaz.php?kod=816


  Zasvätení putovali k zasväteným

18. júla 2015 sme putovali k sv. Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi na najstaršie pútnické miesto na Slovensku na Skalku pri Trenčíne. Prijali sme takto pozvanie otca biskupa Viliama Judáka, ktorý si v rámci programu pripravil pre nás prednášku o ich živote a na záver stretnutia slávil spolu s nami sv. omšu.  

viac fotiek >>>

 


 Zápis do Knihy živých

Dňa 27. júna 2015 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 21 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch december 2014 - február 2015.


Svätá omša Vrícko

Utorková svätá omša 23.6.2015 v komunite bola výnimočná, pretože nás navštívil zbor AgniDei a pod vedením sestry Rudolfy sprevádzali liturgiu nádherným spevom a tak sa niesli naše srdcia k Bohu aj v kráse hudby.

  


 

Deň otvorených kláštorov

Pozvanie na návštevu do našich kláštorov prijalo veľa ľudí a strávili s nami pekné chvíle. Z prezentácií a rozhovorov sa dozvedeli niečo nové o rehoľnom živote,  modlili sa s nami, prijali naše pohostenie a zapojili sa do rôznych aktivít.

Ďakujeme za Vašu prítomnosť a podporu, pretože sa navzájom potrebujeme.

Čo sa dialo v jednotlivých domoch sa môžete dozvedieť tu: Trenčín , Kežmarok, Košice-Šaca, Ružomberok,  Námestovo .


dobrovoľníci hospicu Výlet dobrovoľníkov hospicu

Každý rok sa snažíme poďakovať dobrovoľníkom Hospicu v Trenčíne zorganizovaním výletu. Tentokrát 17.6. 2015 mali možnosť navštíviť Svätý Kopeček a Velehrad.

viac>>>


smokovec Permanentná formácia

Pod Tatranskými štítmi sa 19.-21.6.2015 naše sestry zišli, aby vystúpili na štíty Svätého Písma. Horským vodcom bol vdp. František Trstenský, ktorý ich skúseným krokom viedol zákutiami podobenstiev.

viac>>>


lurdy 14. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd 

Pútnici, ktorí nastúpili do špeciálneho vlaku smerujúceho do Francúzska od 4. do 12. júna 2015 prežili svoje dni úplne inak ako bežne . Pestrú paletu ľudí, mladých či starých, chorých aj zdravých, spájal jeden úmysel - putovanie k Panne Márii. Každý deň sme slávili svätú omšu, aj cestou vo vlaku, prechádzali sme cez lurdskú jaskyňu, sme mali tú česť viesť Eucharistickú aj Mariánsku procesiu. Každý tu priniesol svoje úmysly, utrpenia, prosby a každý si niečo odniesol do ďalšieho života.

viac fotiek>>>


Rehoľné sľuby... 20. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>


 plagát Deň otvorených kláštorov 27.6.2015 sa blíži

Spolu s viac ako 40 rehoľami sa pozývame do našich kláštorov, aby ste s nami prežili tento deň. Naše komunity ponúkajú takýto program:

Komunita Nám. A. Hlinku 31, Ružomberok

Sestry v tejto komunite Vám v tento deň ochotne poskytnú:

 •       priestor na modlitbu v tichu
 •       pozývajú Vás k spoločnej modlitbe Liturgie hodín, ale i k spoločnému stolu
 •       ponúkajú službu ucha

Program:

6:45     RANNÉ CHVÁLY
7:15     SVÄTÁ OMŠA
12:00   POSVÄTNÝ RUŽENEC, OBED
15:00   KORUNKA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Komunita Jarná 1, Ružomberok

Spoločenstvo sestier pozýva na návštevu a obhliadku neklauzúrnych priestorov kláštora J, príjemné posedenie, spoločenstvo a odpovede aj na zvedavé otázky.

 

Komunita Hviezdoslavova 20, Námestovo

O 17:30 sestry s určitosťou otvoria dvere :) , v tomto čase Vás pozývajú k spoločnej modlitbe posvätného ruženca. Popri opekačke v komunitnej záhrade budete mať možnosť nájsť odpovede na všetky svoje otázky okolo rehoľného života.

 

Komunita Tatranská 56, Kežmarok

V komunite Kežmarok Vám sestry budú k dispozícii po celý deň:

 • o 730 sa môžete spoločne stretnúť v komunitnej kaplnke pri slávení svätej omše. Po nej Vás sestry pozývajú na malé posedenie, pri ktorom sa budete môcť dozvedieť niečo o nich i o našej Kongregácii.
 • Poobedie je venované rodinám s deťmi - v záhrade kláštora bude pre ne pripravený hravý program.
 • Keďže je kaplnka sestier zasvätená Božiemu milosrdenstvu, modlitba korunky o 1500 bude mať tiež svoje osobité čaro.
 • O 2000 môžete spoločne s mladými z farnosti stráviť chvíle pri adorácii v kaplnke kláštora.

 

 

Komunita Nám. sv. Anny 2, Trenčín

V čase 1600 - 1800 nemusíte zvoniť na kláštorný zvonec, dvere by mali byť otvorené - ale radšej zazvoňte, človek nikdy nevie... Sestry Vás srdečne pozývajú nakuknúť za tú veľkú bránu, ktorá delí ich kláštor od ruchu mesta, sú pripravené a ochotné viesť s Vami otvorený dialóg...

O 1730 sa spolu s nimi môžete v komunitnej kaplnke pomodliť Vešpery.

Ďalšie informácie nájdete na stránke zasväteny zivot alebo facebooku.

 


Rehoľné sľuby... 19. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>


 

logoMS.jpg (149x246 px, 6.7 kbyte)  Pozvánka

Z príležitosti Dňa matiek, Dňa otcovDňa detí pozývame všetky naše mamičky a ockov na oslavu Dňa rodiny. Slávnostný program sa bude konať 28. mája 2015 (štvrtok) o 16.00 hod. v budove Pedagogickej fakulty KU, na 3. poschodí v aule (vedľa jezuitského kostola, v miestnosti, v ktorej sme sa stretli s Mikulášom...).

Tešíme sa na vašu účasť!

(Deti sa z MŠ presunú s p. učiteľkami, rodičom stačí prísť priamo do auly.)


Uvedenie generálnej do úradu Uvedenie novej generálnej predstavenej do úradu

Naša nová generálna predstavená s. Pavla Draganová bola 16.5.2015 vo farskom kostole sv. Ondreja uvedená do úradu. Tento úrad prevzala po s. Ignácii Hriňovej, ktorej ďakujeme za jej službu.

viac fotiek>>>


 Stretnutie rehoľníkov

V starobylom Červenom Kláštore sa 8. mája 2015 z príležitosti Roka zasväteného života stretlo približne 300 rehoľníkov. Na tomto stretnutí sme sa zúčastnili aj my.

                                                                                                                                                            viac fotiek>>>


 plagátPozývame na Deň otvorených kláštorov 27.6.2015

V tento deň sa otvoria brány mnohých kláštorov na Slovensku, aby privítali všetkých, ktorí chcú akoby nakuknúť za oponu rehoľného života, dozvedieť sa niečo bližšie o ňom, alebo len stráviť niekoľko chvíľ     s rehoľníkmi. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke zasväteny zivot alebo facebooku.

V tento deň Vás osobitne pozývajú aj tieto naše komunity Ružomberok 31, Ružomberok Jarná, Námestovo, Kežmarok, Trenčín, Pavlovce nad Uhom. Takže, ak bývate v blízkosti, no možno aj vo väčšej vzdialenosti, nájdite si čas a príďte do kláštora.


expoEXPO Prešov

 

Každoročne sa v našej arcidiecéze koná stretnutie mládeže. Ani tento rok tomu nebolo inak a predsa bolo trochu „inak". Stretnutie z dňa 11.4. bolo inšpirované rehoľným EXPO z Národného stretnutia mládeže R13 v roku 2013 v Ružomberku.

Stretnutie začalo sv. omšou o 9:30 u františkánov, celebroval ju o. biskup mons. Bernard Bober. Hlavnou náplňou ďalšieho programu bolo už spomínané rehoľné expo, resp. rehoľné workshopy. Každá z prítomných reholí mala k dispozícii miestnosť v Gymnáziu sv. Moniky, ktorú mohla využiť k prezentácii vlastnej charizmy. Mladí potom chodili „sem a tam", obzerali, obkukávali rehole, pýtali sa, usmievali sa, fotili sa... Atmosféra celého EXPO-a  bola veľmi milá. Mladí sa všeličo vypytovali, boli veľmi bezprostrední. Stretnutie po skončení prezentácie reholí pokračovalo gospelovým koncertom a záverečnou adoráciou.

 


Návšteva v Poľsku

Začiatkom marca sme boli na návšteve u sestier Redemptoristiek v Bialsko Bialej. Do tejto komunity vstúpila naša sestra Magdaléna, aby tu žila svoj zasvätený život. Naďalej nás spája modlitba a priateľstvo.

Kaplnka sestier Hovorňa   Magdaléna a my


Rehoľné sľuby... 18. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>


strom.png (347x347 px, 82.2 kbyte) Duchovné obnovy pre dievčatá

Milé dievčatá, aj v tomto roku sme pre Vás pripravili trojdňové duchovné obnovy. Bližšie informácie >>>


logoMS.jpg (149x246 px, 6.7 kbyte) Oznam o fotení

Milí rodičia dňa 5.5. 2015 (utorok) sa v našej MŠ budeme fotiť. 

Fotiť sa nebudú jednotlivci, iba spoločné fotky každej triedy.


logoMS.jpg (149x246 px, 6.7 kbyte) Školský výlet

Milí rodičia dňa 2.6. 2015 (utorok)  sa organizuje školský výlet na Oravský hrad  - "Rozprávkový svet na Oravskom hrade"

Podmienky výletu:

1. Dieťa ide v sprievode dospelej osoby

2. Cestovné: jedna osoba - 3€

Vstupné na hrad:    - dospelý - 5€

- dieťa - 2€

Ak máte záujem, treba sa záväzne zahlásiť u p. učiteliek.                                                                                         Výlet sa organizuje pre všetky deti MŠ (aj tie, ktoré už v júni nebudú MŠ navštevovať).                                    Ak ostanú voľné miesta, môžu ísť aj súrodenci.


stretnutie RN Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

18. apríla 2015 sa v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Severe stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej, aby oslávili jej 40-ročné jubileum. V kázni sa všetkým prihovoril otec kardinál Tomko, pripomenul históriu vzniku Rodiny Nepoškvrnenej a zdôraznil hodnotu utrpenia, keď ho prežívame spolu s Ježišom. Poobede si prítomní pozreli prezentáciu zo života sestier satmárok, pomodlili sa svätý ruženec a domov odchádzali s eucharistickým požehnaním.

viac fotiek zo stretnutia>>>

 


 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. DANIELU Zuzanu Stašekovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 11. apríla 2015 vo veku 93 rokov a v 69. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 

 

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
viac zo života s. M. Daniely >>>

 1. apríla 2015 sme sa v Ružomberku rozlúčili so sestrou Bernadetou. Svätú omšu celebroval otec biskup Sečka, koncelebroval otec biskup Tomáš Galis a ďalší kňazi za účasti mnohých veriacich.

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami zdieľajú nádej na spoločné stretnutie v nebi.

viac fotiek


Rehoľné sľuby... 17. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

Sestre Bernadete priznali štatút veterána protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa rozhodol 1. apríla 2015 priznať štatút účastníka protikomunistického odboja in memoriam sr. Bernadete. 

viac >>>


Bernadeta Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. BERNADETU Auréliu - Štefániu Pánčiovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 30.marca 2015 vo veku 90 rokov a v 67. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.
 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 1. apríla 2015 (streda) o 13.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku

viac zo života s. M. Bernadety >>>
fotografie zo života s. M. Bernadety

logoMS.jpg (149x246 px, 6.7 kbyte) Oznam o ZRPŠ

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa  15. 4. 2015 (streda) o 16.00 hod. v budove MŠ sv. Lujzy sa uskutoční Rodičovské združenie. Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná, nakoľko ZRPŠ sa bude týkať informácií aj ohľadom prístavby MŠ.


logoMS.jpg (30x50 px, 2.7 kbyte)Oznam o veľkonočných prázdninách

Milí rodičia, v dňoch 2. 4. 2015 (Zelený štvrtok) - 7. 4. 2015 (utorok) sú veľkonočné prázdniny.


logoMS.jpg (30x50 px, 2.7 kbyte) 2 %z Vašich daní pomôžu našej škôlke

Aj u nás si môžete uplatniť 2% z Vašej dane a pomôcť tak žiakom našej škôlky.
Všetkým darcom ďakujeme!

Ostatné informácie a tlačivá na stiahnutie nájdete tu:

 


 Stretnutie predstavených

13. – 15. marca sa v Kostolnej-Zariečí stretli predstavené našich komunít. Na úvod sme sa pomodlili krížovú cestu, pričom každé zastavenie si pripravila iná sestra. Prebrali sme potrebné pracovné záležitosti. Prednášky p. Petra Hertela CSsR nás viedli k zamysleniu sa nad svojím povolaním a poslaním. Sobota bola  zameraná na púť na Skalku, aby sme sa zvlášť v Roku zasväteného života povzbudili životom svätého Andreja-Svorada a Benedikta.

Skalka

Pane Ježišu,

Nie je jednoduchá úloha, pre ktorú si si nás vybral. Vieš to omnoho lepšie, ako my. Poznáš nás veľmi dobre, a predsa - mal si svoj dôvod na to, aby si na naše plecia položil bremeno zodpovednosti. Ďakujeme Ti zaň. Ďakujeme Ti za každý moment tejto, a najmä Tvojej krížovej cesty. Vedomie toho,  že sám si zakúšal ťarchu samoty ,nepochopenia, že ani pre Teba nebolo ľahké byť neustále trpezlivý a láskavý, že sám si sa cítil bezradný, nám dodáva odvahu. Chvíle zlyhaní a chýb, nech sú pre nás hlbokým pádom na dno, kedy pochopíme, že konečne treba dať priestor Tebe, že vždy má ísť o Teba.  Znovu Ti ďakujeme za každú jednu nám zverenú sestru, za tajomstvo ukryté pred našimi očami, kvôli ktorému si si ju povolal a máš v nej zaľúbenie.

Ďakujeme za Tvoj kríž, ďakujeme za možnosť podieľať sa na jeho nosení.         fotky zo stretnutia >>>


Rehoľné sľuby... 16. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

 


 Zápis do Knihy živých

Dňa 21. februára 2015 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 29 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  august  2014 - november 2014.Generálna volebná kapitula sestier Satmárok

V dňoch 14. - 20. februára 2015 sa vo Vrícku konala Generálna volebná kapitula Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

Za novú generálnu predstavenú Kongregácie bola na ďalšie šesťročné obdobie (2015-2021) zvolená sestra M. Pavla Draganová.  V jej službe jej budú pomáhať radkyne: s. M. Angela Brejková, s. M. Belarmína Ivančáková, s. M. Rita Szabó, s. M. Ulrika Mrekajová. Sprevádzajme ich svojou modlitbou.

 

generálna kapitula              generálna predstavená s. Pavla Draganová


Permanentná formácia 

Kláštor sestier Redemptoristiek v Kežmarku sa v dňoch 6.-8.2.2015 rozrástol o naše sestry, ktoré si prehĺbili vedomosti aj vzťah ku sv. Pavlovi. Jednotlivými časťami listu svätého Pavla Filipanom ich sprevádzala sestra Fides Strenková CJ. Nezabudnuteľný bol aj pohľad na zasnežené Tatry.

Permanentná formácia KK TatryOznam Oznam o jarných prázdninách

Milí rodičia jarné prázdniny sú v čase od 16.2.2015(pondelok) do 20.2.2015(piatok).

Nástup do MŠ je 23.2.2015(pondelok). 

 


 divadlo Malér   Deň zasväteného života

Komunita sestier vo Vrícku prežila pekné nedeľné popoludnie spoločným programom: pri divadelnej scénke Malér sa sestry a hostia zabavili, pri súťaži Milionár si zopakovali vedomosti z náboženstva a tiež z dejín svojej Kongregácie.

viac  >>>

Rehoľné sľuby... 15. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

 


vatikan.jpg (200x134 px, 14.0 kbyte)  Svätá omša so Svätým Otcom Františkom

(foto Alžbeta Hrušovská)         
22. januára 2015 sa spolu so skupinou Slovákov žijúcich v Ríme tri  naše sestry zúčastnili svätej omše v kaplnke Domu svätej Marty, ktorú celebroval Svätý Otec František.                                
viac  >>>

 


s_Melania.jpg (155x200 px, 10.0 kbyte)   Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. MELÁNIU Matildu Jagelčákovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 26. januára 2015 vo veku 91 rokov a v 73. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 26. januára 2015 (štvrtok) o 14.00 hod. v kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

viac zo života s. M. Melánie >>>

 


 2015_plagat_maly.jpg (144x200 px, 28.6 kbyte)Pri príležitosti 40-ročného jubilea Vás pozývame  na                                           Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej 18. apríla 2015                                              v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Sever.  

 


Oznam  Oznam o prázdninách a karnevale

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 2. 2. 2015 (pondelok) sú polročné prázdniny.                                      Nástup do Materskej školy sv. Lujzy je 3. 2. 2015.

Dňa 3.2.2015 (utorok) o 15.30 sa v telocvični pri ZŠ sv. Vincenta uskutoční karneval pre deti z  MŠ sv. Lujzy

Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na spoločne prežité chvíle!

Deti sa presunú z MŠ s pani učiteľkami. Prosíme priniesť masky už ráno, aby sa celý náš deň niesol v karnevalovej nálade...

Prosíme rodičov a deti, aby si na karneval priniesli prezuvky. 

Kto má záujem, môže prispieť svojím podielom koláčikov, keksov alebo slaného pečiva.                    Priniesť ich môžete v deň karnevalu ráno do MŠ alebo priamo na karneval do telocvične ZŠ.

Počas karnevalu je za dieťa zodpovedný rodič

 


Oznam Správa za šk. rok 2013-2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku za školský rok 2013/2014referendum o rodine Referendum o rodine

Pomôžme spoločne chrániť dielo, ktoré započal Boh:

 "Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok. Ty si stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v celoživotnej jednote tela a srdca plnili svoje poslanie a tak verne zobrazovali tvoju lásku. Ty si v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu. S otcovskou láskou chráň dielo, ktoré má v tebe počiatok. Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie, ktorá neraz odmieta chrániť a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny. skrze Krista, nášho Pána. Amen."

(Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan, Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup ABÚ Košice)

Viac o aktivitách spojených s referendom o rodine nájdete na http://www.alianciazarodinu.sk/preco/ alebo na http://www.martindom.sk/index.php?id=588&type=md_main_menu&t=371

 


vianoce2014
"On nepohrdol jasľami
pokorne leží na sene,
o trochu mlieka prosí ten,
čo živí všetko stvorenie."
Stojíme v tichom úžase nad tajomstvom Vianoc,
nad nevýslovnou pokorou veľkého Boha,
ktorý vyšiel prvý v ústrety človeku,
aby tak dokázal svoju bezhraničnú lásku.
Nech pohľad na pokornú Nežnosť v betlehemských jasliach
napĺňa vďakou naše srdcia a nech nám dá silu
vychádzať v ústrety v pokornej službe našim bratom a sestrám.
Požehnané vianočné sviatky a nový rok 2015 Vám prajú sestry Satmárky.

 OznamZimné prázdniny

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že od 22. 12. 2014 do 7. 1. 2015 bude z dôvodu zimných prázdnin Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku zatvorená. Nástup do MŠ je vo štvrtok 8. 1. 2015.

Zároveň Vám kolektív MŠ praje pokojné prežitie sviatkov radostí v kruhu svojich blízkych, hojné Božie požehnanie a radosť z narodeného Ježiška.


  OznamPosvätenie betlehemov

V piatok 19. decembra 2014 sa v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku bude konať posviacka betlehemov. Ak máte záujem o posvätenie svojho betlehema, ktorý v čase Vianoc spríjemňuje Váš dom, môžete túto možnosť využiť a vo štvrtok alebo v piatok ráno svoj betlehem priniesť do MŠ.  strom.png (347x347 px, 82.2 kbyte)Duchovné obnovy

Aj v roku 2015 sme pre Vás pripravili bohatú ponuku trojdňových duchovných obnov vo Vrícku. Bližšie informácie >>>


 

Silvia a Ksenia Vstup do postulátu

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, hlavnej patrónky našej Kongregácie, bol slávnostným dňom i pre dve naše kandidátky, Kseniu a Silviu, ktoré boli v tento deň prijaté do postulátu.

 Pokračovanie a foto  >>>

 Benefičný koncert

Srdečne Vás pozývame na  Ďakovno - benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2014 v Trenčíne. Bližšie informácie nájdete tu   >>>

 

s_AlmiraMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. ALMÍRU  Máriu Strakovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 18. novembra 2014 vo veku 90 rokov a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 22. novembra 2014 (sobota) o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.

viac zo života s. M. Almíry >>>

OznamMikuláš v škôlke

Srdečne pozývame deti z Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku spoločne so svojimi rodičmi na stretnutie so sv. Mikulášom, ktorý nás navštívi v utorok 9. 12. 2014 o 15:30 hod. Bližšie informácie nájdete tu >>>

 

Kaplnka_Uzhorod Posviacka kaplnky v Užhorode

7. - 9. novembra 2014 sme z príležitosti posviacky kaplnky navštívili naše spolusestry v znovuobnovenej komunite v Užhorode na Ukrajine. Kaplnku zasvätenú sv. Jozefovi posviacal mukačevský otec biskup Mons. Antal Majnek.

Viac fotografií  >>>

Oznam"Zázrakovanie" v škôlke

Dňa 21. novembra 2014 sa v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku uskutoční program pod názvom "Zázrakovanie". Ide o katechézy pomocou koncertu. Program zahŕňa interaktívnu prácu s detským divákom, zapojenie detí do deja biblických príbehov, prácu s kulisami, rekvizitami a autorský cyklus piesní na biblickú tému. Srdečne Vás na tento program pozývame. 

 

Aurea_3.jpg (150x200 px, 22.6 kbyte) Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. AUREU  Máriu Lancošovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 15. novembra 2014 vo veku 91 rokov a v 69. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 19. novembra 2014 (streda) o 14.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

viac zo života s. M. Aurei >>>

OznamHračka na misie

Milí rodičia, v mesiaci október, ktorý je mesiacom misií, chceme aj u detí rozvinúť povedomie pomoci chudobnejším a slabším. Preto ponúkame možnosť zapojiť sa do akcie našej Materskej školy sv. Lujzy: Hračka na misie.

Dieťa môže priniesť jednu hračku, ktorú venuje na misie - chudobným deťom, konkrétne na Ukrajine, ktoré sa určite potešia každej pomoci a naše deti sa naučia podeleniu sa...

Začiatkom novembra sestričky Satmárky prevezú zozbierané hračky na Ukrajinu. 

OznamJesenné prázdniny

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že v dňoch 30. - 31. 10. 2014 (štvrtok a piatok) bude z dôvodu jesenných prázdnin Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku zatvorená. Nástup do MŠ je v pondelok 3. 11. 2014.

 

Rehoľné sľuby ... 13. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

s_GenovevaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. GENOVÉVU  Boženu Kulinovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 13. októbra 2014 vo veku 87 rokov a v 64. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 15. októbra 2014 (streda) o 14.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

viac zo života s. M. Genovévy >>>

 Zápis do Knihy živých

Dňa 11. októbra 2014 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 21 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  apríl 2014 - júl 2014.

 

s_Krescencia Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. KRESCENCIU Helenu Korčekovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 5. októbra 2014 vo veku 90 rokov a v 64. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 8. októbra 2014 (streda) o 14.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

viac zo života s. M. Krescencie >>>

Rehoľné sľuby ... 12. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>   

s_OliviaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. OLÍVIU Elenu Nagyovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 11. septembra 2014 vo veku 87 rokov a v 65. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 13. septembra 2014 (sobota) o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.

fotografie zo života s. M. Olívie >>>
viac zo života s. M. Olívie >>>

strom.png (347x347 px, 82.2 kbyte)

Od 11. augusta do 14. augusta 2014 sa na Vrícku konala Provinciálna pracovná kapitula, ktorá bola vedená v dvoch častiach. Prvá časť bola duchovná a druhá pracovná. Sestry denne premodlievali situácie, ktoré potom riešili v pracovnej časti. Fotogalériu z tejto udalosti nájdete tu.

Prvý deň , Druhý deň , Tretí deň , Štvrtý deň

Boj proti hladu - Haiti a Honduras

Začína 8. ročník zbierky Boj proti hladu. Všetky informácie o tejto zbierke nájdete tu: Zapojiť sa môžete rôznymi spôsobmi, najčastejšie kúpou medovníkového srdiečka. Srdce z medu je srdce plné práce a lásky.

Rehoľné sľuby ... 11. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>    

Oznam

Oznam o ZRPŠ v našej škôlke . Celý text nájdete tu:

Rehoľné sľuby ... 10. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>     

RN.jpg (224x225 px, 13.5 kbyte)

Ponúkame niekoľko fotografií z púte Rodiny Nepoškvrnenej, ktorá sa konala v Šaštíne. Foto tu:

Rehoľné sľuby ... 9. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  

výlet hospic 21. júna 2014 sa dobrovoľníci a zamestnanci hospicu vybrali na spoločný výlet, pri ktorom navštívili sídlo Rodiny Nepoškvrnenej vo Vrícku a o. z. Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom (www.ozdobrypastier.szm.com).

Viac o stretnutí  >>>

Oznam Oznam o letných prázdninách

Milí rodičia, oznamujeme, že naša škôlka bude otvorená počas letných prázdnin v mesiaci júl. Bližšie informácie tu.

Oznam Oznam o školskom výlete

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že 4.6. 2014 pôjdeme na školský výlet. Bližšie informácie tu. V deň výletu bude škôlka zatvorená.

 Zápis do Knihy živých

Dňa 7. júna 2014 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 25 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  január 2014 - marec 2014.

 

Rehoľné sľuby ... 8. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. FLORENCIU Štefániu Petrekovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 11. mája 2014 vo veku 91 rokov a v 64. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 13. mája 2014 (utorok) o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.

viac zo života s. M. Florencie >>>

 

Oznam Pozvánka na Deň rodiny

Srdečne Vás pozývame na Deň rodiny. Bližšie informácie nájdete tu:  Všetko o Materskej škole sv. Lujzy nájdete na jej stránkach.

Rehoľné sľuby... 7. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>  

OznamOznam o prázdninách

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že v dňoch od 17. 4. 2014 (štvrtok) do 22. 4. 2014 (utorok) budú Veľkonočné prázdniny. Nástup do Materskej školy sv. Lujzy je 23. 4. 2014.

OznamNová pani učiteľka

Oznamujeme všetkým rodičom a priateľom našej Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku, že od 1. apríla 2014 nastane zmena v pedagogickom zbore škôlky.

Z osobných dôvodov prerušuje pracovný pomer p. učiteľka Mgr. Elenka Chachaľáková, ktorá bola od otvorenia materskej školy súčasťou kolektívu. Za všetko jej z celého srdca ďakujeme. Zároveň vítame novú p. učiteľku Zuzku Chamajovú a prajeme jej, aby sa v škôlkarskej rodine cítila čo najlepšie.

Rehoľné sľuby ... 6. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 

  Zápis do Knihy živých

Dňa 22. marca 2014 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 17 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  september 2013 - december 2013.

strom.png (347x347 px, 82.2 kbyte) Duchovné obnovy

Drahé dievčatá, ktoré k nám chodíte na duchovné obnovy, tentoraz máme zmenu a išli sme bližšie k Vám. Bližšie informácie nájdete tu: 

Rehoľné sľuby... 5. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>> 

Oznam   2 %z Vašich daní pomôžu hospicu

Aj u nás si môžete uplatniť 2% z Vašej dane a pomôcť tak všetkým, ktorý si pomôcť nedokážu. Tlačivá a všetky ostatné informácie nájdete tu:

     

OznamKarneval

Nádherné fotky z vydarenej akcie nájdete tu.

rucky.jpg (200x100 px, 5.3 kbyte) Stretnutie

Vo Vrícku sa stretli dve najväčšie komunity svojich rehôl a strávili spoločný večer. Niekoľko fotiek z príjemného stretnutia nájdete tu:

tuzka.gif (180x125 px, 1.6 kbyte) Kreslenie

Počas januára sme pre naše sestry v spolupráci so spoločnosťou Serafín pripravili tvorivý víkend, kde sa naučili kresliť a ešte si aj dobre oddýchli. Fotografie z kurzu nájdete tu:

Oznam Snehuliak

Ako naši škôlkári stavali papierového snehuliaka pre nedostatok snehu si môžete pozrieť na stránkach Materskej školy sv. Lujzy

Oznam3. narodeniny škôlky

Ako oslavovali naši škôlkári si môžete pozrieť pozrieť na stránkach Materskej školy sv. Lujzy

Oznam2 %z Vašich daní pomôžu našej škole

Aj u nás si môžete uplatniť 2% z Vašej dane a pomôcť tak žiakom našej školy.
Všetkým darcom ďakujeme!

Ostatné informácie a tlačivá na stihnutie nájdete tu:

OznamVýberové konanie

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok ako zriaďovateľ Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa školy. Bližšie informácie nájdete tu:

Rehoľné sľuby... 4. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

 

OznamOznam o chrípkových prázdninách v MŠ sv. Lujzy

Vážení rodičia,

 oznamujeme Vám, že z rozhodnutia

 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši z dôvodu vysokej chorobnosti detí v materskej škole bude naša MŠ zatvorená v dňoch

 30. 1. - 3. 2. 2014.

Prevádzka MŠ bude znovu otvorená

4. 2. 2014 (utorok).

 

 

Rehoľné sľuby... 3. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho:

Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

Oznam Oznam o karnevale

Milí rodičia, karneval pre deti z MŠ sv. Lujzy

sa uskutoční dňa 22.1. 2014 (streda) o 14.00 hod. v telocvični pri ZŠ sv. Vincenta.

Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na spoločne prežité chvíle!

·        Deti sa presunú z MŠ s pani učiteľkami. Prosíme priniesť masky už ráno, aby sa celý náš deň niesol v karnevalovej nálade... J

 ·        Prosíme rodičov a deti, aby si na karneval priniesli prezúvky

 ·        Kto má záujem, môže prispieť svojím podielom koláčikov, keksov alebo slaného pečiva.Priniesť ich môžete v deň karnevalu ráno do MŠ alebo priamo na karneval do telocvične ZŠ. 

·        Počas karnevalu je za dieťa zodpovedný rodič

 

 

s. Dorotea Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. DOROTEU Elenu Veroniku Šimalčíkovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 11. januára 2014 vo veku 88 rokov a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 14. januára 2014 (utorok) o 11.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

fotografie zo života s. M. Dorotey >>>
viac zo života s. M. Dorotey >>>

 Poďakovanie Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne

... môžem preto povedať, že to, čo sa dostalo mojej manželke v tomto zariadení v posledných dňoch jej života, bolo to najlepšie, čo sa jej mohlo poskytnúť.    Viac:  poďakovanie 1   ... poďakovanie 2    

 

Vianoce 2013

Boh tak miluje svet, že dal svojho jednorodeného Syna. (Jn 3,16)

Čo nádhernejšie mohol milujúci Boh vykonať,
než prejaviť svoju bezpodmienečnú a osobnú lásku nám tak,
že sa stal jedným z nás?
Nech toto Jeho milosrdné gesto je pre nás výzvou urobiť svoj život takým,
akým bol Jeho - darom.
Požehnané Vianoce plné milosti
Vám prajú a v modlitbe vyprosujú
Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky 

OznamOznam o zimných prázdninách

Milí rodičia, v termíne od 23.12. 2013 – 7.1. 2014 sú zimné prázdniny, Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku bude v čase zimných prázdnin ZATVORENÁ. Nástup do MŠ je 8.1. 2014 (streda).  Prajeme Vám pokojné prežitie sviatkov radostí v kruhu svojich blízkych, hojné Božie požehnanie a radosť z narodeného Ježiška. Bohato prestretý stôl a koberec pod vianočným stromčekom vám želá kolektív MŠ. 

 Drahí priatelia,
srdečne Vás pozývame v čase adventu na ĎAKOVNO - BENEFIČNÝ KONCERT.

ĎAKOVNÝ preto, lebo tam chceme poďakovať všetkým, ktorí nám v tomto roku akokoľvek pomohli, alebo len sympatizujú s myšlienkou, že je treba pomáhať aj ťažko chorým a trpiacim.

BENEFIČNÝ preto, že celý výťažok pôjde na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, Zariadenie pre seniorov JOB a Domov sociálnych služieb.

Tiež jeden zo spôsobov, ako rozozvučať v čase adventu svoje srdce dobrým skutkom :) Veď "Láskavé srdce spolucíti s blížnym" a "Jeden dobrý skutok razí cestu druhému". Tak Vám prajem, aby ste si nielen v čase vianočných sviatkov vyrazili pred sebou čo najširšiu cestu dobrých skutkov :-)

 

Oznam Zmena adresy

Oznamujeme všetkým priateľom, dobrodincom a všetkým, ktorí sa chcú s nami kontaktovať, že komunita Žarnovica a komunita Ružomberok Jarná majú zmenu  adresu.

OznamSvätý Mikuláš

Všetky dobré deti POZOR! O chvíľočku k nám zavíta svätý Mikuláš :) Srdečne pozývame aj rodičov na stretnutie s ním, ktoré sa uskutoční v stredu 4. 12. 2013 o 15.30 hod v budove pedagogickej fakulty KU v Ružomberku vedľa jezuitského kostola (na 3. poschodí v aule). Deti navštevujúce našu Materskú školu sv. Lujzy sa do budovy presunú spoločne s p. učiteľkami.

 Zápis do Knihy živých

Dňa 9. novembra 2013 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 24 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  jún 2013 - august 2013.

Rehoľné sľuby... 2. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

sv. VincentČaj so sv. Vincentom

27. septembra si naša Kongregácia spomína na svätca, ktorého charizmu dostala do vienka pri svojom vzniku - na sv. Vincenta de Paul. Sv. Vincent bol počas svojho života otvorený pre všetkých ľudí a v každom človeku videl tvár Krista. V tomto duchu aj sestry v komunite vo Vrícku pozvali na poobedné posedenie pri čaji obyvateľov Vrícka a Kláštora pod Znievom. Sestrička Hermana si pre nás pripravila prezentáciu o živote a diele tohto svätca. Milým prekvapením bolo, keď sme túto prezentáciu mohli zrazu zažiť "v priamom prenose" a to v divadelnom predstavení v podaní žiakov zo ZŠ v Kláštore pod Znievom. "Našu vzájomnú srdečnú lásku musíme aj prejaviť" (sv. Vincent) a tak nebolo ďaleko ani k harmonike a spontánnemu tancu...  :-)

Viac fotografií >>>

Životopis sv. Vincenta >>>

OznamHráme a spievame z lásky k starým rodičom

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa dňa 24. 10. 2013 (štvrtok) o 15:00 hod v priestoroch ZŠ sv. Vincenta (trieda 5.B) uskutoční hudobno - dramatické pásmo venované starým rodičom, ktorých na program srdečne pozývame. Na začiatku programu vystúpia aj deti z Materskej školy sv. Lujzy, ktoré sa presunú s pani učiteľkami do ZŠ. Predpokladaná dĺžka trvania programu je približne 60 min., preto prosíme rodičov, aby prišli svoje deti vyzdvihnúť priamo do ZŠ sv. Vincenta. Všetci ste srdečne vítaní.

OznamOznam o jesenných prázdninách

Oznamujeme rodičom, že Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku bude v dňoch 31. 10. a 1. 11. 2013 zatvorená z dôvodu jesenných prázdnin. Rodičia, ktorí majú záujem prihlásiť dieťa v čase prázdnin, dňa 30. 10. 2013 (streda) do materskej školy, nech svoje dieťa zapíšu na zoznam visiaci na nástenke v Materskej škole sv. Lujzy.

Prázdniny po Albánsky 2013Prázdniny po albánsky

Tak ako každý rok, tak aj toto leto zorganizovali naše sestry pôsobiace v Albánsku prímestské tábory pre deti z farností, ktoré počas roka navštevujú. Na táboroch sa zúčastnilo približne 80 - 100 detí z farností Ulez, Bushkash a okolia. Ďakujeme sestričkám, že sa s nami podelili o radosť zo spoločne prežitých chvíľ a vyprosujeme im veľa milostí a jemnosti Ducha Svätého, pri zasievaní dobra do sŕdc ľudí, medzi ktorými žijú.

Viac fotografií >>>

Rehoľné sľuby... 1. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

 Zápis do Knihy živých

Dňa 26. októbra 2013 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 26 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  január 2013 - máj 2013.

Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd...13. slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd

Rodina Nepoškvrnenej pri Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok v dňoch od 29. 8. do 6. 9 2013  putuje s chorými členmi Rodiny Nepoškvrnenej a ich rodinnými príslušníkmi už 13. krát do Lúrd... 

Viac informácií >>>

Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej rok 2014.Návratka na kalendár Rodiny Nepoškvrnenej 2014Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2014

Pochod za život...Povedzme áno láske a nie sebectvu, povedzme áno životu a nie smrti. (pápež František)

22 september 2013 je dňom, kedy sa celé Slovensko chce zaangažovať v prospech ochrany života, ale i manželstva a rodiny. Biskupi Slovenska nás vyzývajú k pripojeniu sa k Národnému pochodu za život, ktorý sa uskutoční v Košiciach. Viac informácií nájdete na stránke http://www.satmarky.sk/admin/www.pochodzazivot.sk. Podporme túto aktivitu aj svojou duchovnou pomocou, modlitbou, praktickým žitím kresťanských hodnôt. Takto môže byť každý z nás šíriteľom kultúry života.

OznamZRPŠ - pozvánka   

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že Rodičovské združenie detí Materskej školy sv. Lujzy pred začiatkom školského roka 2013/14 sa uskutoční dňa 27. 8. 2013 (utorok) o 17.00 hod. v budove ZŠ sv. Vincenta (trieda pri kaplnke). Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná, nakoľko ZRPŠ sa bude týkať informácii ohľadom nového školského roka.

Uvedenie do úradu...Uvedenie s. M. Blažeji do úradu provinciálnej predstavenej

V sobotu 13. 7. 2013 sa pri svätej omši v rehoľnej kaplnke Nepoškvrneného Počatia Panny Márie vo Vrícku uskutočnilo uvedenie do úradu novej provinciálnej predstavenej - s. M. Blažeji Kubánikovej. Svoju službu začala zložením sľubu pred prítomnými sestrami. Svätú omšu celebroval vdp. dekan Ľubomír Hudec z Turčianských Teplíc. Vo svojom príhovore kládol na srdce a zdôrazňoval lásku a pokoru, s ktorou je potrebné vyjsť v ústrety druhým.

Po sv. omši nasledovalo slávnostné agape pri chutnom guľáši a výborných koláčoch.

S. Blažeji a jej rade vyprosujeme veľa síl, svetlo Ducha Svätého, pokoj srdca, lásku a trpezlivosť pri nesení spoločného kríža......

Fotografie z uvedenia do služby >>>
Zo zvolenia s. M. Blažeji  >>>

Stretnutie dievčat vo Vrícku :)Stretnutie 7-10 ročných dievčat vo Vrícku

Vo štvrtok 4. júla 2013 doletelo do Vrícka až 41 dievčat z rôznych kútov Slovenska. Krásne slnečné počasie
a  príjemné prostredie nás všetkých lákalo k športovým súťažiam, hrám a vedomostným aktivitám. Duchovnú posilu sme čerpali každý deň zo svätej omše a modlitby. Nechýbali ani piesne a tance. Počas všetkých činností sme sa snažili si uvedomovať, že Pán Ježiš je s nami a že ak máme čisté srdcia, prežívame Jeho lásku, máme radosť zo všetkého čo robíme. Svedčí o tom aj názov obnovy: „Ježiš, s Tebou ma baví svet." Spolu s Ježišom
sme precestovali a spoznali bližšie Ameriku, Afriku, Austráliu a Európu. Našimi spoločníkmi boli Panna Mária, sv. František z Assisi a terajší svätý otec František. Dievčatá sa vrátili 7. júla 2013 domov obohatené novými zážitkami a  priateľstvami, mnohé sa už tešia (tak ako aj my) na ďalšie stretnutie o rok :)

Viac fotografií >>>

Silou viery - Tadeusz Dajczer... 4. časť duchovnej obnovy z knihy Tadeusza Dajczera: Silou viery >>>

Nové vedenie slovenskej provinciesestra M. Blažeja - nová provinciálna predstavená

Dňa 22. júna 2013 bola za novú provinciálnu predstavenú Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok zvolená sestra M. Blažeja Kubániková. Novozvolenej provinciálnej predstavenej a jej rade vyprosujeme potrebné dary Ducha Svätého...
Uvedenie s. M. Blažeji do úradu sa uskutoční vo Vrícku dňa 13. júla 2013 počas slávnostnej svätej omše.

sestra M. Pia Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. PIU Annu Zamborskú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 16. júna 2013 vo veku 90 rokov a v 68. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 18. júna 2013 (utorok) o 10.30 hod. vo kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.

fotografie zo života s. M. Pii >>>
viac zo života s. M. Pii >>>

OznamOznam o letných prázdninách

Oznamujeme rodičom, že Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku bude v čase letných prázdnin otvorená v mesiaci júl 2013.

beneficny koncertBenefičný koncert v ZŠ sv. Vincenta  >>>

Hračky pre chudobné deti v Kongu :)Hračky a školské potreby pre chudobné deti v Kongu

V auguste 2012 - na stretnutí slovenských rodín s abbé Gaspardom z Lubumbashi (Kongo) vzklíčila myšlienka: obdarovať chudobné deti v Lubumbashi, predovšetkým tie, ktoré navštevujú tamojšiu škôlku, hračkami, školskými potrebami, a tak vyčarovať úsmevy na ich tváričkách :)

Mnoho štedrých sŕdc zo slovenských rodín, mladí ľudia i školy priložili ruku k dielu a začali "maľovať deťom úsmevy" tým, že k nám do Vrícka zasielali, ba i osobne prinášali veľa krásnych hračiek, školských pomôcok a oblečenia pre chudobné deti... zozbierali sme ich s láskou, s láskou a úsmevom pobalili a vypravili ich v januári 2013 na dlhú cestu do Afriky...

Na prelome apríla a mája 2013 sa hračky "doplavili" k deťom, a takto - predĺženou rukou srdca maľujú cez ne darcovia zo Slovenska v týchto chvíľach chudobným deťom v slnečnej Afrike úsmevy na ich tváričkách :)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pripojili do tohto krásneho dielka lásky a radosti

... pár fotografií >>>

Naši škôlkari :)... Vyrábame nový papier zo starého šetríme prírodu    ... zábery z tejto krásnej aktivity našich škôlkarov v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku i rôzne iné krásne fotografie nájdete TU v albumoch škôlky >>>

sestra M. Salustia Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. SALUSTIU Annu Harvilíkovú, ktorú si Pán povolal z Ružomberka do Otcovho domu dňa 31. mája 2013 vo veku 81 rokov a v 61. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 3. júna 2013 (pondelok) o 10.30 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

viac zo života s. M. Salustie >>>

Výlet dobrovoľníkov hospicu...Výlet dobrovoľníkov hospicu...

Dňa 16. mája 2013 sa nám podarilo uskutočniť výlet do Nitry pre pracovníkov a dobrovoľníkov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Viac >>>   

 Zápis do Knihy živých

Dňa 25. mája 2013 o 10.30 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 28 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch september 2012 - december 2012.

Silou viery - Tadeusz Dajczer... 3. časť duchovnej obnovy z knihy Tadeusza Dajczera: Silou viery >>>

 OznamMaterská škola sv. Lujzy oslavuje Deň matiek. Viac>>>

 

Silou viery - Tadeusz Dajczer... 2. časť duchovnej obnovy z knihy Tadeusza Dajczera: Silou viery >>>

OznamMaterská škola sv. Lujzy Vás pozýva do "Rozprávkového sveta na Oravský hrad" Viac>>>

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej na VelehradePozývame Vás na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

                                                          na Velehrade 4. mája 2013

Silou viery - Tadeusz Dajczer   ... 1. časť duchovnej obnovy z knihy Tadeusza Dajczera: Silou viery >>>

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - dar šľachetného srdca...Venujte nám, prosíme, 2 % dane...Prosíme, venujte Hospicu v TN 2 % dane  >>>

2% dane pre Materskú školu sv. Lujzy... venujte škôlke a škole 2% Vašej dane, prosíme  

Prosíme Vás o poukázanie - darovanie 2% (3%) Vašej zaplatenej dane. Vás to nebude stáť ani cent a nám veľmi pomôžete. Ďakujeme Vám...

Viac informácií o tom, ako poukázať 2% (3%) dane nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/

OznamKultúrné podujatia v materskej škole

 OznamOznam

Dňa 7. 3. 2013 o 16, 30 hod v budove Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku sa uskutoční rodičovské združenie. Prosíme o účasť jedného rodiča dieťaťa. 

 OznamJarné prázdniny 25. 2. - 1. 3. 2013

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť dieťa v čase  jarných prázdnin do materskej školy, zapíšte ho  na zoznam visiaci na nástenke v Materskej škole sv. Lujzy.

 ... 7. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>

Ako predísť chrípke...Chrípkové prázdniny

Z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí, z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, chrípkové prázdniny v Materskej škole sv. Lujzy pokračujú. Materská škola sv. Lujzy bude znovu otvorená 11. 2. 2013.

 OznamOznam o zrušení karnevalu v telocvični

Vzhľadom na pretvávajúci stav chrípkových ochorení sa karneval uskutoční   - 12. 2. 2013 len v rámci každej triedy v Materskej škole sv. Lujzy v dopoludňajších hodinách.

Ako predísť chrípke...Chrípkové prázdniny

Z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liprovskom Mikuláši bude Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku zatvorená v dňoch 29. 1. - 1. 2. 2013  z dôvodu vysokej chorobností detí.  Prevádzka materskej školy bude znovu otvorená 4. 2. 2013.

zápis prvákov 2013.. v dňoch 21. a 22. januára 2013 sa konal zápis prváčikov do Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku.  ...Zapísalo sa 47 prváčikov :)

zápis prvákov 2013...zápis prvákov 2013

Ďakujeme všetkým rodičom detí za dôveru a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2013/14.

 ... 6. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>

Duchovné obnovy v roku 2013... pozývame Vás na duchovnú obnovu do Vrícka >>>

 OznamPolročné prázdniny 1. 2. 2013 v Materskej škole sv. Lujzy

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť dieťa v čase prázdnin do materskej školy, zapíšte ho  na zoznam visiaci na nástenke v Materskej škole sv. Lujzy.

OznamRiaditeľstvo Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku oznamuje, že ZÁPIS DETÍ na šk. rok 2013/2014 sa nebude konať z dôvodu naplnenej kapacity materskej školy.
Rozhodnutia o prijatí, príp. neprijatí detí, ktorých žiadosti o prijatie nám boli do 16. 1. 2013 doručené, rodičia obdržia poštou do konca marca 2013.

 Pozvánka na zápis 

Dňa 21. - 22. 1. 2013 sa uskutoční zápis budúcich prváčikov do 1. ročníka Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Viac >>>

 ... 5. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>

Vianoce 2012

Božia láska je taká nežná, taká veľká, taká skutočná, taká živá,

že Ježiš prišiel na svet iba pre to, aby nás naučil, ako máme milovať...

(Matka Tereza)

Milostiplné sviatky Kristovho narodenia, hojnosť lásky a požehnaný nový rok

želajú a vyprosujú

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky

OznamMaterská škola sv. Lujzy pozýva detí aj rodičov na stretnutie s Mikulášom. Viac informácií>>>

Koncert_na_podporu_Hospicu.jpg Koncert na podporu hospicu - pozvánka

Dňa 9. 12. 2012 o 15:30 hod v Piaristickom kostole v Trenčíne sa uskutoční Ďakovno - Benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Vaše srdcia príde rozozvučať akordeónový súbor ÚSMEV. Všetci ste srdečne pozvaní.

 Zápis do Knihy živých

Dňa 1. decembra 2012 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 26 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch Jún 2012 - Október 2012.

Stretnutie dobrovoľníkov Hospicu - r. 2012 ... V sobotu 10. novembra 2012 sme sa opäť zišli v budove Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne na spoločnom veľkom stretnutí dobrovoľníkov hospicu. Viac >

  Duchovné obnovy r. 2012... spomienka na stretnutia dievčat - duchovné obnovy v lete 2012

 Zápis do Knihy živých

Dňa 17. novembra 2012 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 26 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch Január 2012 - Máj 2012.

OznamMaterská škola sv. Lujzy sa zapojila do súťaže Sabi. Viac informácií >>>

 ... 4. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>

Rok viery Rok VIERY

„Dvere viery" (Sk 14,27), ktoré vedú do života spoločenstva s Bohom a umožňujú vstúpiť do jeho Cirkvi, sú pre nás stále otvorené. Ich prah je možné prekročiť, keď sa ohlasuje Božie slovo a srdce sa nechá formovať premieňajúcou milosťou. Prejsť týmito dverami značí vydať sa na cestu, ktorá trvá po celý život. Začína sa krstom (porov. Rim 6, 4), vďaka ktorému smieme Boha nazývať Otcom, a končí prechodom cez smrť do večného života, ktorý je ovocím vzkriesenia Pána Ježiša, lebo darom Ducha Svätého chcel priviesť do svojej slávy tých, čo v neho uveria (porov. Jn 17, 22). Vyznávať vieru v Trojicu - Otca, Syna a Ducha Svätého - je to isté ako veriť v jedného jediného Boha, ktorý je Láska (porov. 1 Jn 4, 8): Otca, ktorý v plnosti času poslal svojho Syna pre našu spásu; Ježiša Krista, ktorý tajomstvom svojej smrti a zmŕtvychvstania vykúpil svet; Ducha Svätého, ktorý vedie Cirkev po stáročia v očakávaní slávneho druhého príchodu Pána. (Porta fidei 1)

Dvere do „Roku viery" sa otvorili vo štvrtok, 11. novembra 2012. Príležitosť zúčastniť sa na otvorení tohto roku priamo so Svätými Otcom, sme prijali ako veľký dar. Naše sestry pôsobiace v Ríme sa s vami podelili s fotografickými zábermi z jeho otvorenia, a s uistením, že všetky vás mali vo svojom srdci. Fotogaléria 

Veronika BaronováPrijatie rehoľného rúcha - s. M. Fides

sestra Mária FidesDňa 6. októbra 2012 o 10.30 hod. prijala Veronika Baranová v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku rehoľné rúcho ako znak svojho zasvätenia sa Kristovi. Vstupom do noviciátu prijala  nové meno, ktoré má byť predobrazom poslania sestry. Jej nové meno v Kongregáci Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok  je sestra Mária Fides.

... Všemohúci Bože, Ty si vnukol našej sestre rozhodnutie dokonalejšie nasledovať Krista; daj, aby ti s radosťou prinášala obetu svojho života a pod tvojím vedením dosiahla cieľ cesty, ktorú dnes nastúpila...

Prosíme o modlitby za jej vytrvalosť v povolaní.

  

Nevesta...
Nevesta
 
Požehnanie od staršej spolusestry...
 
... sprievod do kostola s rodičmi.
 
... tu som, Pane, ty si ma povolal
... a tu už máme sestru Máriu Fides
 
Sestra Mária Fides odovzdáva dar k obete...
... A aby sme nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych ...
Aj my sme mali účasť na jednom chlebe a jednom kalichu ...
 
... vďačiť Ti chcem mama......a bol čas ďakovať všetkým, čo išli so mnou po mojej ceste k zasvätenému životu
... nech Pán Ježiš pomáha nám všetkým, aby sme mohli byť znakom jeho lásky...
 
Radosť po krásnej liturgickej slávnosti nás sprevádzala aj k slávnostnemu stolu ...
     

OznamOznam o jesenných prázdninách v Materskej škole sv. Lujzy >>>

  Výberové konanie

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku vyhlasuje  dňa 4. 10. 2012 výberové konanie  na menovanie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku. Viac informácií >>>

 ... 3. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>  

Prijatie rehoľného rúcha 2012Prijatie rehoľného rúcha - oznámenie

S radosťou v srdci Vám oznamujeme, že 6. októbra 2012 o 1030 hod. prijme Veronika Baranová v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku rehoľné rúcho ako znak svojho zasvätenia sa Kristovi. Prosíme o modlitby za jej vytrvalosť v povolaní.

"Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj." (Iz 43, 1)

Boj proti hladu - Haiti a Honduras6. ročník celoslovenskej zbierky Vincentskej rodiny

Vincentská rodina, do ktorej patria aj sestry Satmárky a Rodina Nepoškvrnenej, organizuje 6. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti a Hondurase. List z Haiti >

 • Pomôcť môžete:
  • modlitbou
  • poslaním darcovskej SMS v tvare DMS VINCENT na číslo 877 od 1. júla do 31. októbra 2012. (Cena darcovskej SMS je 1 €.)
  • kúpou medovníkového srdiečka, od 1. do 30. septembra 2012
  • finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu, variabilný symbol: 2012  

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.bojprotihladu.sk/

Prváci 2012 Dňa 3. septembra 2012 do prváckych lavíc Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku zasadlo 47 prváčikov. Blahoželáme ✿ ... Viac fotografií >>>

Začiatok školského roka...... začiatok školského roka v Materskej škole sv. Lujzy ... a začiatok školského roka v Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku.

170. výročie založenia rehole170. výročie založenia rehole

Dňa 29. augusta 2012 si Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky, ku ktorým je združenie Rodina Nepoškvrnenej pričlenené, pripomenuli 170 rokov od svojho založenia. Sestry založil 29. 8. 1842 biskup Ján Hám v meste Satu-Mare v Rumunsku a jeho túžbou bolo, aby sestry zjavovali svetu lásku a dobrotu Boha ☀

Sestry vo svoj jubilejný deň oslavovali Boha, ďakovali mu za každú jednu sestru, za každého člena Rodiny Nepoškvrnenej i za každého jedného človeka, ktorému mohli priniesť čo i len lúč Božej lásky a dobroty. Deň, ktorý bol prežiarený sesterskou láskou a radosťou začal i končil chválou Pána ☀  Viac fotografií >>>

170. jubileum založenia rehole
Dňa 29. 8. 2012 si Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky pripomínajú 170. výročie založenia  

Duchvné cvičenia chorých vo Vrícku - r. 2012 Duchovné cvičenia pre chorých vo Vrícku

Duchovné cvičenia pre chorých, ich blízkych a pomocníkov viedol v dňoch 23. - 26. augusta 2012 vo Vrícku otec biskup Dominik Tóth. ... prežili sme spolu požehnané chvíle pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie ✿ Viac fotografií >>>

OznamRiaditeľstvo Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku oznamujeme, že Rodičovské združenie pred začiatkom školského roka 2012/13 sa uskutoční dňa 30.8. 2012 (štvrtok) o 17.00 hod. v budove ZŠ sv. Vincenta (trieda pri kaplnke). Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná, nakoľko ZRPŠ sa bude týkať informácii ohľadom nového školského roka.

... spomíname :)... zaspomínajme si na krásne momenty školského roku 2011/2012 v našej Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku :

Školský rok 2011/2012 Školský rok 2011/2012
Trieda mladších detí - MOTÝLIKY Motýliky :)
Trieda starších detí - VČIELKY Včielky :)

 ... 2. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>  

  ... 20. augusta 2012 začína Deväťdňová príprava na 170. výročie založenia Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok (*Saru-Mare, 29. august 1842).  Pozývame na jej spoločné prežívanie >>>

 • ... zo zamyslenia sestry M. Pavly Draganovej, provinciálnej predstavenej sestier Satmárok k 170. výročiu založenia rehole: 
  • ... krásne povolanie ...... "Či si to uvedomujeme, alebo nie, každý z nás je súčasťou dejín ľudstva a každý z nás necháva za sebou stopu. Aj ja a moje spolusestry sme na základe povolania, ktoré sme dostali od Krista, vykročili po stopách tých, ktoré išli pred nami a príkladom svojho života strhli na túto cestu aj nás.
  • Pokračujeme v ich šľapajach a súčasne nechávame za sebou stopy...
  • Čo zostane po mne, čo zostane po nás?
  • Želám si a prosím Pána, aby náš život uprostred ľudí dnešnej doby bol svedectvom jeho lásky k ľuďom, aby po nás v tomto svete zostala veľká stopa lásky, aby sme spolu s básnikom mohli povedať:  Na konci cesty spýtajú sa ma len: Miloval si? A ja nepoviem nič, otvorím moje prázdne ruky a srdce plné mien

  ... vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej č. 3/2012. Archív časopisu >>>

Slávnosť obnovy sľubovDňa 11. augusta 2012 o 10.30 hod. sa vo Vrícku v Kostole sv. Bartolomeja konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval vdp. Jozef Noga CM.

Počas svätej omše obnovili tri sestry juniorky svoje dočasné sľuby:

 • s. M. Zuzana Tovtyn 
 • s. M. Zdenka Reháková
 • s. M. Nikola Jurčová

Pripomenuli sme si krásne 25., 60. a 65.-ročné jubileum rehoľných sľubov našich sestier.

 • 25.-ročné:
  • Slávnosť obnovy sľubovs. M. Marietta Zamkovská
  • s. M. Michaela Dvorská
  • s. M. Patrícia Trnovská
  • s. M. Veronika Sedláčková
  • s. M. Vlasta Antolíková 
 • 60.-ročné: 
  • s. M. Inocentia Butková
  • s. M. Juventia Nováková
  • s. M. Salustia Harvilíková
  • s. M. Sapientia Grígeľová
 • 65.-ročné: 
  • s. M. Bernadeta Pánčiová
  • s. M. Dorotea Šimalčíková 

Vzdávali sme spolu vďaky Trojjedinému Bohu za milosť povolania týchto našich spolusestier a v modlitbe sme pre ne vyprosovali milosť vytrvalosti a pomoc Božiu, aby mohli i naďalej byť znakom Božej lásky pred všetkými ľuďmi.

 ... ponuka Kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2013 >>>

  ... abbé Gaspard Kamanda z Lubumbashi navštívil v dňoch 18. 7. - 1. 8. 2012 Slovensko a stretol sa s rodinami zo Slovenska, ktoré pomáhajú chudobným deťom v Afrike. Viac >>> 

 ... 1. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera:  Rozmnož nám vieru >>>

Duchovná obnova pre 7-10 ročné dievčatá :) Stretnutie dievčat vo Vrícku - Noemova archa

V dňoch 8. - 11. júla 2012 Vrícko opäť rozkvitlo 7-10 ročnými dievčatami ❀❀❀ ... stretnutie dievčat - duchovná obnova bola na tému Noemova archa ☀ ... To, ako krásne a veselo nám bolo, zaoblečieme do písmen neskôr...   Pozývame nazrieť na fotky zo stretnutia >>>

abbé Gaspard Kamanda vo farnosti Lubumbashi (Kongo)... v druhej polovici j[la 2012 pripravujeme stretnutia s abbé Gaspardom Kamandom z Konga v Ružomberku, Vrícku, Košiciach a v Trenčíne. Viac >>>

s. M. ZitaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. ZITU Apolóniu Podstrelenú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 27. júna 2012 vo veku 91 rokov a v 61. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú v Ružomberku dňa 2. júla 2012 (pondelok) a začnú o 10.30 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja.  Viac zo života s. Zity  >>>

 ... 15. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: Posledná večera V.

Oznam ... pribudli nové usmievavé fotografie z Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku. Tu :)

 ...  vyšlo  nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej - č. 2/2012. Pohľad do archívu časopisu>

 ... 14. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: Posledná večera IV.

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej... 19. mája 2012 sa Rodina Nepoškvrnenej stretla po prvý raz na pútnickom mieste Staré Hory. Niekoľko tisíc členov Rodiny Nepoškvrnenej  zo Slovenska, Moravy a Čiech prišlo, aby v medziobdobí putovania do Lúrd pozdravilo Matku Božiu. Viac >>> 

... je obdivuhodné, ako chorí vedia premeniť svoj kríž na obetu

sestra M. Eulôgias. M. EulógiaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. EULÓGIU Jozefínu Babjakovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 16. mája 2012 vo veku 87 rokov a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou boli vo Vrícku dňa 18. mája 2012 (piatok) a začnú o 10.30 hod. v kostole sv. Bartolomeja.

viac zo života s. M. Eulógie >>>

 ... 13. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: Posledná večera II.  

 Zápis do Knihy živých

Dňa 28. apríla 2012 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 26 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch september 2011 - január 2012.

Oznam... oznam o veľkonočných prázdninách v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku ✿  

OznamRiaditeľstvo Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku oznamuje, že ZÁPIS DETÍ na šk. rok 2012/2013 sa nebude konať z dôvodu naplnenej kapacity materskej školy.
Rozhodnutia o prijatí, príp. neprijatí detí, ktorých žiadosti o prijatie nám boli do 1. 2. 2012 doručené, rodičia obdržia poštou do konca marca 2012.  

sestra M. MateaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. MATEU Annu Janíčkovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 15. marca 2012 vo veku 84 rokov a v 62. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú vo Vrícku dňa 17. marca 2012 (sobota) a začnú o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja.

viac zo života s. M. Matey >>>

 ... 12. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: Posledná večera II.  ... Ježiš otvára pred tými, ktorých miluje až do krajnosti, perspektívu úžasného stretnutia v dome nebeského Otca. Je to príbytok pripravený pre tých, ktorí ho milujú. Predstava Otcovho domu, toho úžasného spoločenstva ľudí, ktorých spája láska, je tou najúžasnejšou predstavou, akú Kristus predostrel pred svojimi učeníkmi...   viac >>>  

 ... POZVÁNKA na XIV. ročník medzinárodnej konferencie VYBER SI ŽIVOT ✿

Téma konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 24. marca 2012 v Rajeckých Tepliciach:
- Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie
- Ľudská dôstojnosť na konci života
- Medzigeneračná solidarita - priestor pre uznanie dôstojnosti seniorov
- Zmysel ľudskej krehkosti

Vrámci konferencie bude RODINE NEPOŠKVRNENEJ odovzdaná cena Antona Neurwirtha za ochranu života ✿✿✿

 ... 11. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: POSLEDNÁ VEČERA - Ježiš umýva učeníkom nohy...   >>>

 ... v Ríme nasnežilo :)

Pozvánka na karneval :)... oznamujeme, že KARNEVAL :) pre deti Materskej školy sv. Lujzy sa uskutoční dňa 16. februára 2012 (štvrtok) o 15.30 hod. v telocvični pri Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku.
... srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na spoločne prežité chvíle ✿
... malý KUK na prvý karneval v roku 2011 >>>

Oslava 1. výročia :) ... 1. februára 2012 sme si krásne slávnostne pripomenuli jeden rôčik fungovania našej MŠ. Deti pekne oslávili a svojej Materskej škole sv. Lujzy zaspievali Happy Birthday! :o) ... viac fotografií >>>

 

Deň zasvätených2. február - deň zasvätených

Najsvätejšia Trojica, blažená a oblažujúca, naplň blaženosťou svojich synov a dcéry, ktorých povolávaš, aby vyznávali veľkosť tvojej lásky, tvojej milosrdnej dobroty a tvojej krásy.
Svätý Otče, posväť svojich synov a dcéry, ktorí sa ti zasvätili na slávu tvojho mena. Pomáhaj nám svojou silou, aby sme mohli svedčiť, že ty si počiatkom všetkého, jediným prameňom lásky a slobody.
Ďakujeme ti za dar zasväteného života, ktorý s vierou hľadá teba, aj keď plní svoje všeobecné poslanie, vyzýva všetkých, aby smerovali k tebe.
Ježiš, Spasiteľ, vtelené Slovo, ty si zveril svoju životnú cestu tým, ktorých si povolal; naďalej priťahuj k sebe ľudí, ktorí budú pre dnešného človeka svedkami tvojho milosrdenstva, predpoveďou tvojho návratu, živým znakom dobier budúceho zmŕtvychvstania. Nech nás žiadna skúška neodlúči od tvojej lásky!
Duchu Svätý, láska vyliata do sŕdc, ktorý mysliam udeľuješ milosť a inšpiráciu, odveký prameň života, ktorý rozmanitými charizmami dovršuješ Kristovo poslanie, prosíme ťa za všetky zasvätené osoby. Naplň naše srdcia hlbokou istotou, že sme vybrané, aby sme milovali, oslavovali a slúžili.
Daj nám okúsiť tvoje priateľstvo, napĺňaj nás svojou radosťou a potechou, pomáhaj nám prekonať ťažké momenty a vstať, keď padneme, urob nás odrazom Božej krásy.
Daj nám odvahu odpovedať na výzvy dnešných čias a milosť ukazovať ľuďom dobrotu a ľudskosť nášho Spasiteľa Ježiša Krista. (por. Tit 3, 4)     (Vita consecrata)

Stretnutie Rodniny Nepoškvrnenej... srdečne pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční 19. mája 2012 (sobota) na Starých Horách. ... spojiť sa budete môcť aj duchovne - prostredníctvom Rádia Lumen. Priamy prenos zo stretnutia začne o 10.00 hod. a bude pokračovať do 12.00 hod. Viac >>>

Zápis prváčikov :). Zápis prváčikov :).. v dňoch 23. a 24. januára 2012 sa konal zápis prváčikov do Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. ...Zapísalo sa 41 prváčikov :)

 ... pozývame Vás na duchovnú obnovu do Vrícka >>>

12. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd (rok 2011) ... oživenie krásnych a hlbokých zážitkov z 12. púte Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd (5. - 13. máj 2011).   Fotoalbum >>>

 ... 10. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: BUDOVANIE SPOLOČENSTVA (podkapitoly: Prvky vytvárajúce spoločenstvo - S kým môžeme budovať evanjeliové spoločenstvo... - Pochopenie druhého človeka - Miluj Boha a rob čo chceš ...)  >>>   

 2% dane pre Hospic v Trenčíne

VENUJTE, prosíme, VAŠE 2% zaplatenej dane r. 2011 - Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.
...pomôžete tak tým, ktorí sú odkázaní aj na našu a Vašu pomoc; tým, ktorí si už sami pomôcť nedokážu. Ďakujeme... Viac informácií >>>

Oznam2% dane pre ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku

Milí rodičia a priatelia Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku!
Je tu čas daňových priznaní, tak Vás chceme poprosiť, aby ste na nás nezabudli, keď sa budete rozhodovať, komu poskytnete 2 % z daní. Darovaním 2 % z Vašich daní nič nestratíte, ale naopak, my tým veľa získame. Povedzte to všetkým Vašim príbuzným a známym. Všetkým darcom ďakujeme! Viac >>>

   Pracovné príležitosti

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok so sídlom vo Vrícku č. 195 ako zriaďovateľ Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku a Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku informuje v zmysle zákona č. 390/2011 Z. z., § 11a, ods. 1, že momentálne v zriadených školách nie sú voľné žiadne pracovné miesta pedagogických a odborných zamestnancov.   

 VIII. benefičný ples na podporu Hospicu

Pozývame Vás na VIII. benefičný ples na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, ktorý sa bude konať dňa 21. 1. 2012 o 19.00 hod. v Gastrocentre v Trenčíne. Viac informácií >>>

Veronika :)... Veronika  začala postulát  >>> 

 ... na kandidátskom výlete :) ... jeseň 2011

s.Vojtecha a kandidátka Veronika :)
...kandidátka Veronika a s. Vojtecha :) kandidátka Veronika :)

kandidátka Veronika :) na výlete :)

OznamZápis do 1. ročníka na ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku

Riaditeľstvo Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do prvého ročníka sa bude konať  23. a 24. januára 2012 v priestoroch školy od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Do cirkevnej školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i z okolitých obcí. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa. Zápisné je 10,-  €.  Viac informácií na stránke školy: http://vincent.edupage.org/ 

TEŠÍME SA NA VÁS :)

OznamSpráva za šk. rok 2010-2011

  ... spomienky na letné stretnutia s dievčatami vo Vrícku :)


Rok 2010  ...  Rok 2011
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006