KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Stretnutie sestier s dievčatami - november 2009

Pod jednou strechou so setrami Satmarkami   - Námestovo

Víkend pod 1strechou sa druhýkrát konal Námestove 6. - 8. novembra 2009. Stretlo sa nás 13 dievčat, tri domáce sestry - poznali sme ich už od jari a dve sestry na víkend. Téma stretnutia bola Láska a ty, on, Boh alebo Láska a krása, zodpovednosť, obeta.

V tieto dni sme spolu tvorili symboly; modlili sa za seba i svojich drahých (aj tých, ktorých ešte nepoznáme); povzbudzovali sa životmi svätíc; poznávali tajomstvo pravej krásy a čistoty srdca; vyskúšali sme si, ako je modelkám na „vhodnej prehliadke"; všetko v duchu veľkej radosti, príjemnej atmosféry a vznikajúcich i prehlbujúcich sa priateľstiev.

Samozrejme sme sa nezabudli ísť pomodliť na cintorín, vyvetrať „hlavy" k priehrade, či spolu s domácou sestričkou doniesť eucharistického Ježiša vzácnej pani Olexovej.

Vyvrcholením nášho stretnutia bola nedeľná svätá omša, pri ktorej sme sa spolu s chudobnou vdovou učili dávať Ježišovi všetko a pozerať sa na najkrajšiu a najčistejšiu ženu - Pannu Máriu. Veď čistota a krása idú ruka v ruke...

spracovala: sestra M. Lucia
pozvánky >>>
Fotografie

premýšľanie pri zoznamke

symboly lásky

modelky ´vhodnej prehliadky´

pozorné diváčky prehliadky

dievčatá vedia pobaviť

veselo i vážne pri scénke

počúvanie hodnotenia bolo príjemné

aj pre druhú skupinku – úsmev Eriky to potvrdzuje

ďalšia skupinka modeliek čaká na vyhodnotenie

vo ´vhodnej prehliadke´ sa realizovali aj sestry

pomoc v kuchyni im je blízka

...a vznikajú priateľstvá

Zdravas Maria za...

...všetkých blízkych...

... i neznámych.

ruženec zo sviec

naša super kuchárka s. M. Jana

...nad priehradou.

pani Olexová - povzbudenie pre dievčatá...

...zábava pri prechádzke.