KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Stretnutie sestier s dievčatami - Kvetný víkend 2009

Kvetný víkend 2009  v Banskej Bystrici

„Máme nádej v živého Boha" - bolo heslom tohtoročného Kvetného víkendu 3. - 5. 4. 2009. V Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho viac ako 1000 mladých ľudí a medzi nimi nechýbali ani zasvätení z rôznych rehoľných kongregácií, sekulárnych inštitútov a spoločností apoštolského života. Naše poslanie tam bolo v rámci tímu pre pastoráciu povolaní a spočívalo v službe ucha - rozhovoroch s mladými a službe v tzv. rehoľnej kaviarni - v školách, kde boli mladí ubytovaní i pri rozdávaní čaju v športovej hale. S. M. Lucia, s. M. Oľga, s. M. Antónia sme boli v tejto službe a s. M. Viliama sa venovala mladým z ich farnosti.

Program sa začal sv. omšou vo farskom kostole, pokračoval v športovej hale koncertmi, svedectvami, vlajkovým tancom a spoločnou modlitbou. V sobotu počas sv. omše v hale v homílií o. Andrej Darmo na balónoch veľmi jasne dokázal, že nafúknutý balón padá k zemi a naplnený (héliom) stúpa hore. Tak aj my nemáme byť nafúkaní, ale naplnení Duchom Svätým. Potom sa mladí rozdelili podľa záujmov do workshopov.  My sme boli na stretnutí s P. Jánom Kušnírom, SVD, ktorý mal názov - Prečo žiť, alebo žiť pre...  Popoludní pokračoval spoločný program v hale a večer bolo slovko s o. biskupom Rudolfom Balážom, vystúpenie tanečnej skupiny Atak s predstavením OKO, koncert a adorácia.     

V nedeľu sme mali slávnostnú sv. omšu vo farskom kostole, po nej nasledovalo agapé a potom sme z  balónov naplnených héliom vytvárali na námestí živý obraz - kríž, ktorý sme pustili nad mesto. Po prezentácií fatografií z víkendu sme sa presunuli na kopec Urpín, kde víkend skončil krížovou cestou. Mladí potrebujú vidieť a rozprávať sa so zasvätenými a v tomto prípade sa to podarilo, iste aj vďaka tomu, že počas celého víkendu bola adorácia Oltárnej Sviatosti.

spracovala: sestra M. Lucia
pozvánky >>>
Fotografie

vlajkový tanec

moderátori – šíritelia nádeje

práca v skupinke

P. Ján Kušnír, SVD v príhovore k mladým

naše dievčatá

sestra M. Lucia s hosťom

s čajom ponúkame aj úsmev

s našou Majkou

vystúpenie Atak-u

slovko otca biskupa Rudolfa Baláža

spoločná adorácia v športovej hale

´v rehoľnej kaviarni´ v škole

adorácia bola aj v noci v škole

jednota poslania v rôznosti povolaní

sprievod na kvetnú nedeľu

slávnostná sv. omša

vytváranie balónového kríža

kríž nad Banskou Bystricou

tím pastorácie povolaní so svojim pastierom