KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Stretnutie sestier s dievčatami - marec 2009

Pod jednou strechou so setrami Satmarkami   - Námestovo

Pod 1strechou v NÁMESTOVE na konci marca 2009 nás bolo 24! Presnejšie 18 dievčat a 6 sestier - 3 domáce - s.M.Jana, s.M.Fabiola a s.M.Kristiána, ktoré nás pekne privítali a úžasne sa o nás starali  a 3 víkendové - s.M.Vojtecha, s.M.Antónia a s.M.Lucia.

Počas troch dní sme v rozličných situáciách pozorovali Lazárove sestry Máriu a Martu a učili sa od nich pri biblických vstupoch i pri aktivitách - koláž, divadlo i spev.

Spestrením nášho programu bolo divadlo v piatok večer, ktoré v miestnom katolíckom dome hrali študenti SOŠ sv. Jozefa zo Žiliny, super eRkotance v sobotu dopoludnia, prechádzka vo veternom počasí k Oravskej priehrade i samotná pokojná a zároveň radostná atmosféra celého stretnutia.

Mali sme čas aj na modlitbu - osobnú i spoločnú - v podobe krížovej cesty, adorácie, listu Ježišovi i svätej omše v kaplnke sestier v sobotu večer. Naše stretko sme ukončili svätou omšou vo farskom kostole v nedeľu a slávnostným obedom. Dovidenia...

spracovala: sestra M. Lucia
pozvánky >>>
Fotografie

Zoznamka – keby som bola..., dala zabrať všetkým.

Pavučina spája a poukazuje na jemnosť vzťahov.

Niet nad krásu osobného zoznamovania...

Dobrých ľudí sa veľa zmestí

Liturgia hodín

Vytváranie koláže

Koláž Marta a Mária..

...bola v každej skupinke

....originálna

...a výstižná

Chvíle voľna pri spoločnej zábave...

Obľúbené eRko-tance

...aj sestričky si zatancovali

Spoločná foto – ale nás bolo...

Pri soche o.biskupa Jána Vojtaššáka.

Aj tak sa vedia navešať...

Šikovné a nápadité dievčatá – ako Marta

Divadlo o vzkriesení Lazára.

Lazár je v hrobe – v tom skle :-)

Pri Pánovi ako Mária...

Okolo stola Eucharistie...

A pri pozemskom stole – všade nám chutí...

Ježiš napísal každej odpoveď na jej list...

Rep na Evanjelium – vynašli sa.

Vyspievať príbeh Marty a Márie – to ste mali počuť!

Trošku trémy pri speve patrí k tomu...

Záverečná modlitba.