KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Cesta LÁSKY - cesta BLAHOSLAVENSTIEV - II. (Vrícko 2011)

Téma Blahoslavenstvá ako cesta lásky sa na našej stránke už  objavila.  Je to z jednoduchého dôvodu. Duchovná obnova s touto témou sa uskutočnila cez tieto prázdniny dvakrát. Termín druhého stretnutia bol  od 18. - 21. 8. 2011. Opäť sa stretli 11-14 ročné dievčatá, aby sa navzájom posilnili vo viere a potešili z pekných priateľstiev. Ponúkame niekoľko fotiek.

spracovala:  s.M.Marta, s.M.Vlasta, s.M.Oľga, s.M.Vojtecha
Viac fotografií zo stretnutia na FacebookuStretnutia dievčat vo Vrícku :) na Facebook1. album .... Stretnutia dievčat vo Vrícku :) na Facebook2. album ... Stretnutia dievčat vo Vrícku :) na Facebook3. album
POZVÁNKY   ;-) ... P o z v á n k y >>>
Stretnutia - duchovné obnovy dievčat - roky: 2008 - 2009 - 2010 >>>
Fotografie

...najmladšia návštevníčka...

...veselá zoznamovačka v kruhu...

...takže, ty sa voláš...

...aaa pokračujeme v zoznamovačke...

...výroba domáceho facebooku...

...trošku pohybu "dobre padne"...

...tu sa, prosím pekne, hádžu otázky...

...s. Oľga rozpráva o blahoslavenstvách...

...eRko-tance bodovali...

...toto je egyptský tanec, poznáte?

...veru, bolo veselo...

...decentný belgický...

...a ešte jeden krok vpred...

...á.....ideš...

...maľovanie farbami na sklo...

...motív podľa blahoslavenstiev...

...už sa teším, keď to bude hotové...

...všetkých to zaujalo...

...mali sme aj vlastnú hymnu...

...svätci, ktorí žili blahoslavenstvá...

...sv. František a jeho chudoba...

...to je úžasné...

...fajný jogurtík cez prestávku...

...vedia sa podeliť :)...

...Ježišu, dôverujem v Teba...

...nádherné zátišie...

...príprava na najbližšiu sv. omšu...

...dobré jedlo a dobré kamošky...

...to bola skúška, či vedia umývať riad :P ...

...chvíľa oddychu...

...dúfam, že si to zo škôlky ešte pamätám...

...aj sestričku vtiahli do hry...

...wau, to je super!!!...

...ako málo stačí k radosti...

...o. František odpovedá na otázky...

...bolo to veľmi zaujímavé...

...adorácia pred Eucharistiou...

...klaniam sa Ti, Ježišu...

...sv. omša v kaplnke u sestričiek...

...to spievanie ma baví...

...toto je moje Telo...

...milý o. František, ďakujeme, že ste k nám opäť prišli...

...spievame ti, Kráľovná neba...

...farebné doplnky...

...toto podarujem mamine...

...materiál na ruženec...

...nechýbala ani óóórangina...

...ani óóóvocný pohár...