KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Stretnutie pri STUDNI - SÁRA

... duchovná obnova pre 14 - 19 ročné dievčatá :)  

1. deň - štvrtok - 4. 8. 2011

 • Naše stretnutie sa začalo príchodom dievčat do Vrícka - vlakom, autobusom, autami. Už dávno predtým  sme sa tešili na opätovné stretnutia s dievčatami a zároveň sme sa tešili aj na nové dievčatá, ktoré prichádzali k nám po prvýkrát.
 • Spoločný program sme začali večerou, po ktorej sme sa chceli spoznať, preto sme mali rôzne aktivitky na zoznamovanie. Dievčatá sa učili svoje mená zábavnou formou.
 • Náš prvý deň sme zakončili modlitbou v kaplnke pred Eucharistiou.
 • Aj tento rok mali dievčatá možnosť písať svoje vďaky a chvály na „oltár vďakyvzdania", prosby a odprosenia na „múr nárekov". Dúfali, že Pán vyslyší ich prosby a prijme ich vďaky a chvály.

2. deň - piatok - 5. 8. 2011

 • Na druhý deň boli dievčatá oboznámené s témou stretnutia - Sárou z knihy Tobiáš. Prvá prednáška „Dôvera v Boha" bola zameraná na otca Tobiáša, ktorý aj napriek mnohým ťažkostiam a problémom ostal verný Bohu. S. Vojtecha dievčatá oboznámila s postavami z knihy Tobiáš a povzbudila  ich k väčšej dôvere voči Bohu. Po prednáške mali dievčatá možnosť byť samé so svojím Pánom, a potom sa zahrali hry na dôveru. 
 • Druhá prednáška bola venovaná modlitbe - modlitbe Tobiho a Sáry, ktorí prosili Pána, aby „odišli z povrchu zeme" a nemuseli počúvať nepravdivé a hanlivé slová. Pán vypočul ich modlitby a „bol poslaný anjel Rafael uzdraviť oboch." Po prednáške mali dievčatá znova čas pre seba a Pána.
 • Po obede nám predviedli svoju zručnosť výrobou vankúšikov. Dievčatá sa tomu venovali s láskou, radosťou  a vytvorili krásne umelecké diela.
 • Večer sa dievčatá pomodlili večerné chvály. Piatkový večer bol vyplnený rozhovormi s bohoslovcami Františkom a Lukášom a našou kandidátkou Jankou. Všetci traja nám porozprávali o sebe, svojom povolaní, skúsenostiach s dôverou v Boha a modlitbou. Lukáš vyslovil krásnu vetu: „Každý človek hľadá niečo duchovné, nestačí mu len to pozemské." Po rozhovoroch nasledovala adorácia pred Sviatosťou Oltárnou a svätá omša, ktorú odslúžil vdp. Štefan Hýrošš, farár z Kláštora pod Znievom.

3. deň - sobota - 6. 8. 2011

 • Sobotňajšie ráno sme začali modlitbou ranných chvál a malou rozcvičkou pri piesni „Ráno a celej den andělé nade mnou bdí můj Pane..."
 • Po chutných raňajkách, ktoré nám s láskou pripravili sestričky satmárky a boli naozaj „mňam, mňam", sa dievčatá znova stretli pri prednáške, ktorá bola zameraná na otcovské rady Tobiho svojmu synovi, ktorý odchádzal s Rafaelom na ďalekú cestu. Krásne sú slová otca Tobiho: „Pamätaj, syn môj, na Pána a neopováž sa zhrešiť a prestúpiť jeho príkazy! Konaj dobro po všetky dni svojho života a nechoď po cestách neprávostí.... Konaj skutky milosrdenstva... Ak máš veľa, dávaj z toho,.... Miluj svojich bratov a nevyvyšuj sa v srdci nad bratmi, synmi a dcérami... Čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému!... Z toho , čo máš dosť, rob dobro...!"
 • Tieto slová majú čo povedať každému z nás a aj dievčatám, ktoré prišli na duchovnú obnovu. Aj ony môžu mnohokrát počúvať rady a príkazy svojich rodičov, hoci im niekedy „lezú na nervy".  V Písme sa nespomína, žeby mladý Tobiáš hundral na svojho otca, na jeho príkazy, rady. Prijal ich s láskou, lebo vedel, že otec chce pre neho len to najlepšie.
 • Po prednáške dievčatá vymýšľali rady pre svoje budúce deti:
  • Nefajčiť. Nepiť alkohol. Nájsť si dobrý kolektív. Podeliť sa s tým, čo majú. Správať sa slušne. Chodiť do kostola. Poslúchať starších, neurážať ostatných, brať ich ako seberovných. Nebyť prieberčivý. Vážiť si názor ostatných. Vedieť ustúpiť. Chrániť sa hnevu. Nebrať drogy. Modliť sa. Dávať si pozor na svoje slová. Vážiť si všetko, čo dostanú. Usmievať sa, aj keď to nie je ľahké  a jednoduché. Uvedomiť si dôležitosť vzdelania. Rozdávať a prinášať lásku a radosť. Konať skutky milosrdenstva. Svoje deti v láske maj, slušne si ich vychovaj. Do kostola chodievaj, radosť z toho v srdci maj. Keď sa niečo nedarí, povedz to svojmu Pánovi. Aj keď ti počasie nepraje, nech v tvojom srdci slnko je. „
 • Po obede sa dievčatá zoznámili s ďalšou časťou príbehu o Tobiášovi - odchod Tobiáša z domu so svojím sprievodcom - anjelom Rafaelom a príchod Tobiáša k rodičom Sáry a Sáre. S. Vojtecha poukázala na silu modlitby Tobiáša a Sáry: „Zvelebený buď, Bože našich otcov..... zmiluj sa dobrotivo nado mnou a nad ňou, aby sme sa spoločne dožili staroby. Amen."  Pán vyslyšal modlitbu mladých a uchránil ich pred zlým duchom. Po návrate Tobiáša domov žlčou z ryby uzdravil slepého otca Tobiho a spolu sa tešili a velebili Najvyššieho Boha.
 • S. Vojtecha povzbudila dievčatá k trpezlivosti vo vzťahoch, aby sa nenechali využiť, neboli ľahko „dobývateľné". Majú si všímať správanie chlapca k vlastnej matke a rodine, ako sa správa k dievčatám, keď je v nejakej spoločnosti, napr. kamarátov. „Iba v Božej láske sa môžu mať dvaja skutočne radi. Ona nás naučí milovať správne. S Bohom je život krajší."
 • Po obede mali dievčatá chvíľu voľna, a potom ich čakali rôzne aktivity týkajúce sa vzťahov chlapca a dievčaťa, vnímanie mnohých situácií z pohľadu muža a ženy. A večer sme ešte mali úžasnú opekačku, pri ktorej sme si zatancovali eRko-tance, zahrali volejbal a na gitare.
 • To najkrajšie nás ešte len čakalo - svätá omša v kaplnke, ktorú nám odslúžil vdp. Štefan Hýrošš, farár z Kláštora pod Znievom. Dievčatá povzbudil k dôvere voči Bohu, spolu si poskladali loďku, ktorá im bude pripomínať nedeľné evanjelium.
 • Na záver si dievčatá pozreli film.

4. deň - nedeľa - 7. 8. 2011

 • Aj nedeľné ráno začalo rannými chválami, ktoré boli nádhernou oslavou Boha. Po raňajkách bola posledná prednáška o zvelebovaní Boha - podkladom im bol text z Tobiáša 13,2-18. Po prednáške dievčatá samé vytvárali slová na zvelebovanie - za to, čo v ich živote urobil Boh.
 • Našu duchovnú obnovu sme zakončili svätou omšou v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.
 • Po spoločnom obede sme sa rozlúčili so slovami: „o rok sa pri studni stretneme znova" a rozišli sme sa do svojich domovov s krásnymi spomienkami.

Ďakujeme sestričkám satmárkam vo Vrícku, ktoré nám umožnili prežiť krásne 4 dni a načerpať niečo nové do svojho života. Nech ich za to odmení Pán svojím požehnaním a mnohými milosťami.

spracovala:  s.M.Martina, s.M.Bellarmína, s.M.Vojtecha
Viac fotografií zo stretnutia na FacebookuStretnutia dievčat vo Vrícku :) na Facebook>>>
POZVÁNKY  ;-) ... P o z v á n k y    >>>
Stretnutia - duchovné obnovy dievčat - roky: 2008 - 2009 - 2010 >>>
Fotografie

...taaak, už sme zase spolu...

...práve začína stretko pri Studni...

...Múr nárekov - moje prosby k Bohu...

... a čo je toto? No predsa...zhodnotím, čo sa mi páčilo a čo nie...

...zoznamovačka na spôsob: Žobrák - Kráľ... Poznáte?

...stavba spoločnej studne...

...dnes sa moja duša naplnila radosťou ako studňa čerstvou vodou...

...mňa dnes naplnilo radosťou to, že som tu...

...a studňa je hotová...

...len po Tebe túžim, Pane, môj...

...naše roztomilé kvarteto...

...ranné zamyslenie nad knihou Tobiáš...

...hra na dôveru...

...nechám sa viesť, aj keď nič nevidím...

...do hry sa zapojila aj s. Bellarmína...

...odvážna skupinka, ktorá to už zvládla...

...tak toto je, prosím pekne, beh dôvery...

...sami vidíte, že to nebolo ľahké...

...skúškou dôvery prešla aj naša malá Terezka...

...a toť vidíte SÁRU naživo...

...prezentácia o detskej dôvere...

...silné rozhovory...

...hurá!!!!! Ide sa na obed...

...indiánska modlitba pred jedlom: tutué tutué papa a ham...

...nech sa páči do tanca... teraz belgičák...

...trochu ručnej práce...veď sme dáke ženy...

...malé vankúšiky s vlastnou tématikou...

...ktorý je krajší?

...vankúšik, ktorý pripomína domov...

...naši hostia: Lukáš, Janka a František...

...sv. omša, na ktorú sa nezabúda...

...hoci je kaplnka malá, zmestili sa do nej veľké srdcia...

...naša malá Terezka sa vždy ochotne zapojila...

...anjel Rafael a Sára v svadobných šatách...

...modlitba sv. ruženca pri Lurdskej jaskyni...

...Panna Mária, odovzdávam sa Tvojmu Srdcu...

...na druhej strane sú ukryté naše očakávania...

...opekačka, bola to "mňamka"...

...už ste hrali volejbal so sestričkami?

...o rok sa pri studni stretneme znova...