KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Kto je svätý? Povolanie k svätosti... (Vrícko 2010)

V dňoch 1. 8. -   4. 8. 2010 sa na duchovnej obnove vo Vrícku stretli dievčatá vo veku približne od 11 do 14 rokov.  Šéf-koordinátorkou bola sestrička Priska Hovancová. Hlavná téma znela: Kto je svätý? Povolanie k svätosti... 

Zaujíma Vás, ako sme sa mali? Nech sa páči, je tu teda pre Vás fotografická reportáž:

POZVÁNKY   ;-) ... Archív   a   pozvánky    >>>
Fotografie

Večer sme sa zoznámili...ráno pomodlili...

...pri raňajkách sa posilnili,

pomohli pri riadoch...

...a potom to začalo! Stali sa z nás hrnčiari.

Aby vzniklo pekné dielo, hmotu - hlinu je potrebné najprv dobre spracovať.

Aj ja som hlinou v rukách Božieho Majstra.

Boh nás utvoril tak zázračne,

sme dielom jeho rúk.

Aj my sme si mohli vyskúšať našu tvorivosť,

postupne sa rodili výtvory našich rúk.

Každý bol originálny...

...a jedinečný.

Tak Boh formuje...

...každého z nás.

Nie je to také jednoduché,

ale dá sa to aj s úsmevom :-).

Sústredená práca Janky.

Navzájom sme si pomáhali radou.

Hlina musí byť ochotná sa formovať.

Čo vyjde z rúk Martušky?

Aj keď sme sa trochu zamazali,

na naše výtvory sme hrdí.

Aj Boh je na nás hrdý - možno by povedala s. Irena.

Zaslúžili sme si chutný obed.

V jedálni u sestričiek.

Hurá, do prírody.

Vo Vrícku je príroda krásna.

Zahrali sme sa...

...vyskúšali si basketbalové schopnosti...

Jednoducho, spoločne sme sa vyšantili.

Spolu ideme jedným smerom...

Ďalší deň nášho pobytu - spoznávame svoje talenty.

Boh dal každému osobitné schopnosti, sú ako mince v našich rukách.

Svoje talenty sme si napísali, cez deň rozvíjali...

potom sme ich darovali na oltár.

Prijmi, Pane, našu malú obetu z lásky k Tebe.

Príprava na sv. omšu - nácvik pesničiek.

Stretnutie bolo každý deň sprevádzané sv. omšou.

Do liturgie sme sa aktívne zapájali,

veď sme súčasťou tajomného tela Cirvi,

prinášame obetné dary,

spolu sa modlíme a prosíme.

Obnovili sme si aj krstné sľuby.

POZOR! Začína príprava veľkého predstavenia svätých.

Chystáme si kostýmy,

aby zážitok z nášho diela bol čo najlepší.

Prvá skupina nám predstavila fatimské deti.

Lucii, Hiacynte a Františkovi sa najprv zjavil anjel.

Potom prišlo zjavenie Panny Márie.

Deťom neverili rodičia ani pán farár...

... ale Panna Mária ich nesklamala,

zariadila zázrak tancujúceho slnka.

Druhá skupina nám priblížila život sv. Martina

od jeho detstva

cez život vojaka

a pamätný skutok milosrdenstva - rozdelenie plášťa s chudobným.

Neskôr sa Martin stal biskupom

a po mnohých dobrých skutkoch zomrel ako svätý.

Tretia skupina nás zaviedla do Lúrd k zjaveniu Panny Márie sv. Bernadete.

Bernadeta to nemala ľahké pri šírení posolstva.

Pán farár uveril až pri slovách: Som Nepoškvrnené počatie.

Bernadeta potom vstúpila do kláštora

a po mnohých utrpeniach nábožne zomrela.

Tu už prichádza štvrtá skupina s malým Vincentom v náručí.

Predstavili nám život svätého Vincenta v rodine

ako pásol ovce a ošípané

ako sa stal kňazom

ako sa vedel priblížiť k bohatým,

ale hlavne pracoval pre chudobných.

Po plodnom a obetavom živote odovzdal dušu dobrému Bohu.

Spoločné foto všetkých účinkujúcich.

V posledný deň nášho pobytu sme si priblížili viac našich vlastných svätých patrónov.

Mnohí sme sa dozvedeli niečo nové z ich života.

Tvorivosť nás sprevádzala...

...po celý čas. A tak to má byť!

Tu sme v celej svojej kráse.

Ešte poďakovanie vdp. Maslákovi

a pesnička na záver.

Aha - koľké kandidátky na svätosť!