KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

STRETNUTIE pri STUDNI - Kráľovná ESTER (Vrícko 2010)

Aj tento rok sa v dňoch 22. - 25. 7. 2010 konala duchovná obnova pre dievčatá vo veku 15-19 rokov vo Vrícku.  Jej témou bola biblická žena -  kráľovná Ester.

Naša duchovná obnova začala svätou omšou, ktorú pre nás celebroval kaplán Braňo Markovič z Prievidze. Svoju kázeň pre dievčatá zameral na dôstojnosť ženy - ako je vykreslená vo Svätom písme a povzbudil dievčatá k tomu, aby sa zamysleli nad otázkou „Kto som?"

Po svätej omši nasledovala večera. Po nej s. Vojtecha oboznámila dievčatá  s tým, prečo majú tieto stretnutia názov „Stretnutie pri studni".  Dievčatá dostali do ruky nakreslený malý džbánik, na ktorý písali, čo očakávajú od tohto stretnutia a lepili ich na papier, na ktorom bola prilepená studňa.  Po tejto aktivitke nasledovali zoznamovačky -  keďže tu niektoré prišli prvýkrát.

Večer sme vyplnili modelovaním džbánikov a vzájomným smiechom. A na záver dňa sme ďakovali Pánovi za všetko, čo pre nás tento deň pripravil.

Už prvý deň bol plný radosti, smiechu, vzájomnej lásky a porozumenia.

Nový deň sme začali spoločnou modlitbou breviára - a tak sme hneď od začiatku chválili a oslavovali Pána. Po rannej modlitbe a raňajkách, ktoré nám pripravili s. Alena a s. Marcelína (za čo im vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať), sa dievčatá zoznámili s Ester - židovským dievčaťom, o ktoré, keďže stratilo rodičov, sa staral jej strýko Mardochej. Spoznali udalosti, ktoré sprevádzali Ester pri jej „ceste" na kráľovský trón.

V čase ticha, nazvanom "Iba ja a kráľ", dievčatá hľadali prepojenie života Ester so svojím životom - čo by si z jej života mohli vziať pre svoj život.

Aby si predstavili život na kráľovskom dvore - po prednáške sa snažili „postaviť" kráľovský palác, pripraviť svadobnú hostinu pre kráľa a vytvorili aj samotnú kráľovnú Ester a kráľa Asuera. Naše prednášky boli obohatené prítomnosťou kráľovnej Ester - krásnej a nevinnej.

Po vynikajúcom obede a krátkej prestávke spoznávali život Ester na kráľovskom dvore, jej pokoru a úžasnú modlitbu, ktorou prosila Pána o záchranu jej ľudu.

Spolu sme sa pomodlili posvätný ruženec a pripravili na svätú omšu, ktorú nám celebroval Mgr. Vladimír Maslák. Vo svoje kázni nám priblížil život ženy v súčasnosti - zo skutočných príbehov, ktoré zažil. Povzbudil dievčatá, aby svoj život prežívali s Pánom a v jeho láske.

Večer si dievčatá prezreli biblický film o kráľovnej Ester. Po filme nasledovala malá diskusia a večerná modlitba pri sviečkach, pri ktorej dievčatá znova ďakovali za všetky dary a dobrodenia.

Sobotu - deň Panny Márie - sme začali spoločnou modlitbou breviára, v ktorej sme chválili Pána a ďakovali mu za jeho Matku. Po raňajkách si dievčatá pripravili „dramatizovaný ruženec", a tak obohatili modlitbu ruženca živými obrazmi.

Svätú omšu pre nás celebroval farár z Kláštora pod Znievom Štefan Hýroš a priblížil nám najkrajšiu „vec" na zemi - slzu ľútosti, povzbudil nás k prijímaniu sviatosti zmierenia a konaniu dobra.

Poobede si dievčatá vypočuli prednášku o Ester, jej pokore, jej vzťahoch k strýkovi Mardochejovi, kráľovi a svojmu ľudu. V prednáške bola vyzdvihnutá hodnota modlitby a pôstu - podľa vzoru kráľovnej Ester - pôst je niečo, čo môžu z lásky darovať Bohu. Ester nemala od Boha priamu odpoveď na svoju modlitbu - riskovala všetko, aby zachránila svoj milovaný ľud. Povzbudila dievčatá k „opretiu" sa o Pána.

Po prednáške dievčatá kreslili kráľovnú Ester a hľadali jej vlastnosti - všetko, čo ju charakterizuje - jej vzťahy k Mardochejovi, kráľovi a ľudu. Popritom sa vžívali do úlohy samotnej Ester a hľadali prepojenie svojho života so životom kráľovnej. Prednášku dievčatá ukončili výrobou kráľovských ozdôb. Pri výrobe ozdôb si uvedomovali skutočnú krásu ženy.

Našu duchovnú obnovu obohatili manželia Dušan a Janka Lukáčovi z Turčianskych Teplíc, ktorí prišli vydať svedectvo svojho vlastného spoločného života. Priblížili im vzájomné hľadanie „polovičky", poukázali na to, že dve „polovičky" nikdy nebudú celým jedným telom. Dvaja mladí musia byť „celí", aby mohli spoločne prežiť krásny život. Dievčatá zistili, že práve od nich záleží, aký bude ich vzťah s chlapcom - či dajú „svoj hrad" dobyť ľahko alebo ťažko a boli povzbudené, aby sa denne modlili za svojich budúcich manželov. A keď sa začnú modliť, aby sa nenechali znechutiť, že ich Boh nevypočuje hneď - majú byť trpezlivé. Boh sa postará. Manželstvo je ľudskými silami nezvládnuteľné, preto je potrebná Božia milosť - sviatosť manželstva.

Večer svoje prosby, vďaky, odprosenia a chvály predniesli Bohu pri adorácii.

  

Počas týchto dní boli v kaplnke vyvesené plagáty - "Múr nárekov" - na vyjadrenie našich prosieb, ťažkostí  a "Oltár vďakyvzdania" - na vyjadrenie vďaky Bohu za všetko, čo konal a koná v našom živote.

Posledný deň bol dňom zhodnotenia celej duchovnej obnovy. Dievčatá ešte povzbudila s. Vojtecha k tomu, aby si vážili samé seba, boli kráľovnou všade, kde budú. Dievčatá si mali „odniesť" to, že „kráľovná si je vedomá svojej dôstojnosti, uvedomuje si svoje hodnoty, váži si seba a aj dôstojnosť iných. Preberá zodpovednosť za seba, za svoje schopnosti, rozhodnutia a skúsenosti. Kráľovná si verí! Jej krása vyžaruje predovšetkým z našej vnútornej sebaúcty."      

Dievčatá sa písomne mohli vyjadriť k celému programu obnovy, k tomu, čo ich naplnilo, či sa splnili ich očakávania, čo nové prežili. Vďaka tejto obnove sa vytvorili krásne priateľstvá a, podľa ich slov, odchádzali naplnené Božím slovom a jeho prítomnosťou.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli dievčatám prežiť krásne chvíle s kráľovnou Ester, tým, ktoré sa o nich starali - nielen duchovne, ale aj všetkým, čo im umožnilo prežiť osviežujúce dni pri "Studni".

sestra M. Vojtecha a sestra M. Martina
Postrehy dievčat >>>
POZVÁNKY   ;-) ... P o z v á n k y    >>>
Stretnutia - duchovné obnovy dievčat - roky: 2008 - 2009  >>>
Fotografie

Svätá omša na začiatku stretnutia

Naše milé spoločenstvo pri studni

Očakávania od stretnutia

Zoznamovačky - aby sme sa spoznali

Vzájomné spoznávanie

Modelovanie džbánikov

Spoločná modlitba v kaplnke

Výroba kráľovstva

Príprava svadobnej hostiny

Kreslenie kráľovnej

Pri tvorbe kráľovstva nám nechýbala radosť

Odborná pomoc pri práci

S úsmevom sme stavbárky kráľovského paláca

Svadobný stôl

Kráľovná a kráľ

Ester a Asuer

Svadobný stôl

Kráľovná Ester

Kráľovský palác

Krásna a nevinná živá kráľovná Ester

A máme tu koniec prednášky a vašou úlohou teraz bude....

Písanie listu Ježišovi

Spoločná oslava Boha modlitbou ruženca

Dramatizovaný radostný ruženec- 1.tajomstvo: ...ktorého si Panna z Ducha Svätého počala...

Dramatizovaný radostný ruženec- 2.tajomstvo: ...ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila...

Dramatizovaný radostný ruženec- 3.tajomstvo: ...ktorého si Panna v Betleheme porodila...

Dramatizovaný radostný ruženec- 4.tajomstvo: ...ktorého si Panna v chráme obetovala...

Dramatizovaný radostný ruženec- 5.tajomstvo: ...ktorého si Panna v chráme našla...

Kreslíme Ester a píšeme jej vlastnosti

Rozprávame o kráľovnej Ester a spájame ju so svojím životom

Kto som, Pane?

Pripravujeme šperky pre kráľovnú

Manželia Janka a Dušan

Pozorne počúvame prednášku a je veľmi hodnotná a zaujímavá - to nám môžete veriť

Naše vďaky a prosby predkladáme Pánovi

Byť kráľovnou znamená byť samostatná, brať vážne svoju dôstojnosť a prežívať vnútornú slobodu

A bolo nám spolu veeeeľmi dobre

A o rok sme tu znova.....