KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Svätý Vincent - človek s milujúcim srdcom (Vrícko, 2010)

16. -19. júla 2010 sa 11 mladých dievčat od severu po juh Slovenska spolu so sr. Luciou a sr. Blažejou rozhodlo vo Vrícku spoznávať život sv. Vincenta - človeka s milujúcim srdcom a inšpirovať sa ním vo svojom živote...

Po vzájomnom zoznámení sme v prezentácii spoznali životnú cestu svätého Vincenta de Paul a počúvali o jeho detstve, rodine a ich vplyve na jeho povolanie. Vyvrcholením piatkového programu bola sv. omša s príhovorom o nemeniteľnej Božej láske k nám a po nej pár slov k príprave na sviatosť zmierenia.

V sobotu sme začínali sv. omšou, ktorá nasledovala po sviatosti zmierenia, a tak sme sa pri nej mohli všetky osobne stretnúť s Pánom. Po sv. omši mal pán kaplán príhovor k dievčatám o originalite a hodnote každej z nich. Chutným obedom sme načerpali silu a vybrali sa spoznávať krásu stvorenia k vodopádom. Bolo pekne a horúco, a tak voda v každej forme (potok, minerálka, vodopády) padla veľmi dobre. Po návrate a posilnení sme s pomocou prezentácie konfrontovali náš štýl obliekania - „krásna alebo vyzývavá?". Po modlitbe patril záver dňa filmu o pravých hodnotách mladého človeka.

Deň Pána sme zasvätili od rána. Po modlitbe sme sa spolu s domácimi sestričkami zúčastnili na sv. omši. Nasledovala prednáška o Vincentových priateľoch a priateľstve. Po nej dievčatá vytvorili krásne symboly priateľstva  a pred Pánom ďakovali za svojich priateľov a vyprosovali pre nich požehnanie. Modlitba posvätného ruženca zavŕšila dopoludňajší program. Popoludní sme ostali v charitnom dome a vyskúšali si lásku v praxi - v starostlivosti o staré a choré sestričky, ktoré sme na invalidných vozíčkoch vzali na prechádzku. Pre dievčatá to bol veľký zážitok a na konci by mohli všetky dostať vodičský preukaz na riadenie invalidného vozíka. Toto stretnutie potešilo aj naše staršie sestričky. Prednáška o čnostiach sv. Vincenta - poníženosti, jednoduchosti a láske bola pre nás všetky výzvou k pravej láske podľa 1 Kor 13.

Prišiel čas skúšky. Stopovačka v skupinách o živote sv. Vincenta - neprebrať v jedle, jednoducho sa vyjadrovať, byť presný, uhádnuť pár hádaniek, spoznať slovo bez slov, či mať postreh v pohľade na ovečky - to je zopár úloh, ktoré dievčatá s radosťou, hoci niekedy aj s námahou, zvládli. Požehnaný deň sme ukončili adoráciou a filmom o sv. Rite - vzore ženy, manželky, matky i sestry.

Posledný deň sme zistili, že sv. Vincent stále žije vo svojich dielach a žiari čnosťami. Chceme, aby raz aj o nás rozprávali ako o svätých, aby sme žiarili... 

s. Lucia, s. Blažeja
POZVÁNKY   ;-) ... P o z v á n k y    >>>
Stretnutia - duchovné obnovy dievčat - roky: 2008 - 2009  >>>
Fotografie

Janka pri čítaní Božieho Slova

Homília s názorným vysvetlením

Janka za nás prednáša prosby veriacich

Zahlbené či hanblivé

Dnes ďakujem za...

Lektorka Elenka

Spolu s vínom a chlebom prinášame, Pane, seba

Pán kaplán porozprával dievčatám o originalite

Originálne dievčatá

Zamyslená Danka

Voda v horúcom lete osvieži

Jankina momentka

Danka a Janka na rázcestí -ktorou cestou ísť - na túre i v živote...

V chlade vodopádov sme sa vystriedali

Príjemné a pekné schladenie

So sestrami pri vodopádoch

Veselo počas krátkeho oddychu

Konfrontácia počutého a videného so svojim životom

Symboly priateľstva

Čo vyjadrujú symboly? pýta sa sr. Blažeja

Spoločná fotka pri sv. Vincentovi a sv. Lujze

Evka s Miškou v akcii - milujme Boha tak, aby to pocítili aj naše ruky

Ovládať vozík nebolo vždy jednoduché

A Cieľ púte s chorými sestrami - Lurdská jasyňa

Počúvame rozprávanie sr. Pie

Veronika a Elenka so sestričkou Piou

Putovanie Vríckom

Eriky potešili sr. Juventiu

Zuzka s Monikou si mali vždy čo povedať

Janka a Danka so sestričkou Almírou

Miška s Evkou to so sestričkou Florentiou hravo zvládli

Danka a sr. Blažena - vždy s úsmevom

Zvládli sme to na výbornú

Skúška čností. Sv. Vincent nepreberal v jedle - ak chcete indíciu, ochutnajte...

Dobrú chuť!

Nie všetko bolo najchutnejšie - zmes korenia, mäta a citrodeko

Sv. Vincent hovoril jednoducho . Ako z tejto vety urobiť jednoduché príslovie...

Čo to len môže byť...

Sv. Vincent bol presný. Erika v bojovom postoji s presnosťou

Prekvapenie Eriky - trafila - netrafila...

Adorácia končí - dvierka bohostánku sa zatvoria, ale Pán zostáva s nami

Písali sme, ktoré oslovenia sv. Vincenta z litánií nás najviac oslovili oslovilo

Sv. Vincent žiari mnohými čnosťami a my...