KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

SI NAJ (Vrícko, 2010)

11. až 14. júl 2010 patril 7 až 10 ročným deťom. Duchovná obnov a na  hore SINAJ vo Vrícku, ktorou sme budovali hodnoty u malých kresťanov. Vstúpili sme  do vzťahu s okolitým svetom, s ľuďmi okolo nás, so sebou samým a s Bohom. Spoločne sme žasli nad krásou stvorenia, silou lásky a priateľstva cez rozprávku, prácu s vykladacím materiálom, rôzne výtvarné techniky, spev, tanec a šport.

Ježiš Boží Syn sa stal človekom. Narodil sa Márii, bol malým dieťaťom, ktoré potrebovalo nehu a dotyk, aby mohlo vyrásť. Aj naše srdce potrebuje dozrieť, aby bolo múdre, citlivé - ľudské. Meníme sa vďaka pohladeniu rukami, slovami, očami, úsmevom a srdcom druhého človeka. Na Sinaji Boh dáva Zákon lásky. Ty si naj... lebo ho nosíš vo svojom srdci. Si naj... lebo Boh ťa nekonečne miluje. Si naj... lebo Boh chce, aby si múdro a dobre žil. K tejto pravde sme viedli našich najmenších. 

"Nestačí milovať Boha, treba sa starať, aby ho milovali a poznali aj iní."  (sv. Vincent)

s. Serafína, s. Kristiana, s. Noemi
POZVÁNKY   ;-) ... P o z v á n k y    >>>
Stretnutia - duchovné obnovy dievčat - roky: 2008 - 2009  >>>
Fotografie

... už to vypuklo ...

Putovanie na SI NAJ začalo zoznamkou

Veselým tancom sme vytvorili radostné spoločenstvo

Zlatá obruč, svätožiara, či rám, v ktorom sa zrkadlí niečo veľmi vzácne

Z rámu sa pozeráme na svoje okolie a na nás samých

Zlatá obruč sa gúľala celým kruhom

Dozvedeli sme sa odkiaľ sme, ako sa voláme i to, že sme veľmi vzácne Božie deti

Sme vzácna zbierka Božích darov

Našli sme náš stred a každému zaspievali pieseň - meno, dobre, že si s nami, teraz len tebe spievame, máš svoje miesto medzi nami, tvoje meno voláme...

Stojaci v strede skúsil prekvapenie, ktoré mu vyrobilo celé spoločenstvo

Výroba menoviek

Po mene nás pozná každý, aj náš Pán

Meno na viditeľnom mieste

Po zoznamke nasledovala večera

Ozmany pre účastníkov SI NAJa

Cesta sa začala...

Príprava vykladacieho materiálu

Človek hľadá Boha

Okolo sebas často počujeme veľa zvukov

Ako počujeme samy seba?

Čo počujeme? Srdce. Bez jeho tlkotu, nie je život.

Srdcom sa líšime jeden od druhého

Návod na použitie - ako pracovať s výkladacím materiálom

Staršia sestra radí mladšej...

Každý môže stvárniť svoje srdce

Boh pozná tvoje srdce

On vie, čo v ňom nosíš...

Človek chce nájsť Boha svojimi očami, ušami...

...ale Boh prebýva v tvojom srdci

Moje srdce pre Ježiša

Do srdca mi príď, duch Boží, do srdca mi príď. Môj pokoj si Ty i radosť mi dáš. Duch Boží do srdca mi príď...

Čím sa otvára srdce človeka?

Vychádzajúce slnko dáva všetko živé do pohybu

Slnko - znamenie života

Slnko - znamenie spoločenstva

Darujem ti slnečný lúč

Moje miesto prežiarené slnkom

Ježiš je svetlo sveta, je slnko a štít...

sv. omša

Prosíme, ťa....

Obetné dary

Božia láska je ako slnko

Naše rozprávanie o svetle sme zakončili výrobou sviec z včelích plástov

Tvoríme s radosťou

Pomôžem ti...

Obdivujeme našu tvorivosť...

Výroba svietnikov

Byť svetlom pre druhých

Tvorivosť prestriedal pohyb a tanec

Naše choreografky tanca

Zatancuj si s nami eRko tance

Spoločné hry na ihrisku - trpaslíček, dostihy, domčeky...

Na hojdačkách...

Oddych na preliezačkách...

Spolu nám bolo veselo...

Pútnik v krajine Malon

Večer patril krajine Malon, v ktorej nepoznali slnko

Ďakujeme Ti, Bože, že nám dávaš jeden druhého. Každý človek potrebuje druhého človeka, aby sa stal lepším človekom. Ďakujeme Ti za svetlo, ktoré je potrebné v živote každého z nás. Prosíme Ťa o silu stať sa svetlom pre druhých.

Zakončenie dňa na terase - modlitba ruženca

V putovaní na SI NAJ znova o kúsok ďalej

Ranná modlitba v kaplnke, téma dňa - sme tvárnou nádobou v rukách Stvoriteľa. On nás formuje a ponúka nám každý deň nové zážitky a stretnutia. Všetko tvorí pre nás...

...my sme len hlina a ty si náš tvorca, všetci sme dielom tvojich rúk... Iz 64,7

Rozprávka o rybárovi a rybke

...starena...

...zlatá rybka...

...vlny mora...

Tvorba plagátu

Kreslíme starca a starenu

Snaživé skupiny

Viac hláv, viacej múdrosti

Aké vlastnosti mal starec?

Aké vlastnosti mala starena?

Dielka sú hotové...

S akou postavou sa chcem stotožniť? Po akých vlastnostiach túžim?

Pracovný tím - s.Noemi, s.Kristiána, s.Serafína a ich pomocníčky - Viki, Julka a Lenka

Hoci ešte poriadne nedočiahnem na mikrofón, predsa rozhlasujem Božie slovo

Čo je pokánie? Názorná ukážka...

Človek sa počas dňa napĺňa všeličím, aj tým, čo duši škodí. Dôležité je vyprázdniť to, čo tam nepatrí a nechať sa zápáliť ohňom Božej lásky

Otváram ti svoje srdce...

Ty si najvyšší, Ty si Pán...

Kto spieva, dvakrát sa modlí

Piesňou chcem Božie meno osláviť...

Ukazovačky nám šli jedna po druhej

Deti si pre nás pripravili divadlo

Moderná Červená čiapočka. V hlavnách úlohách deti z Oravy.

...ako hrnčiar formuje z hliny nádobu

tak Boh formuje každého z nás...

Na chvíľu sme boli hrnčiarmi

... a zistili, že to vôbec nie je jednoduché remeslo

Radosť z práce

Od hlavy po päty zamazaní od hliny

Krásne nádoby

Sme jedineční a originálni, tvoríme tvorivo

V tvorivej dielni

Výzdoba kvetináčov

Vyber si správnu farbu a poriadne nanášaj...

Kúsok po kúsku, až kým...

Potom si vyber servítkový obrázok

Vystrihni, správne nalep a zafixuj lepidlom a teš sa zo svojho výtvoru

Pomôžem ti...

Do originálnych kvetináčov sme si posadili Nechtík. Pri dobrej starostlivosti ti na konci prázdnin prinesie radosť

Opekačka - nedočkavo sme sa na ňu tešili

Mňam, mňam.... ham, ham...

Veselo so sestrami

Do páru nám lepšie chutí - lyžičky štrngajú a zúbky hryzkajú, polievku i mäsko, spapáme my všetko... v žalúdku nám žaby skáču od hladu, prosíme vás napravte nám náladu...

Špekáčiky a slaninku treba vyskákať

V cirkuse...

Tancujúce motýle...

Tancujúci kláštor...

Obľúbený belgičák

Čivava

Za súmraku sme rozmýšľali o správnom vzťahu k bohatstvu

Čo je správne? Byť chudobný a závistlivý, byť chudobný a trpezlivý? Byť bohatý a štedrý, byť bohatý a chamtivý?

Prekvapenie dňa - nočná hra

skúšala sa odvaha

skúšala sa mlčanlivosť

Na konci sme sa všetci počkali pri svetielku sviece

Museli sme splniť ešte jednu úlohu...

...dať dokopy kúsky obrazu

Podarilo sa

Vrhli sme sa na odmenu

S Mojžišom na hore SINAJ

Vypočuli sme si príbeh

Ako vnímam príbeh Mojžiša ja...

Dobrý Bože, ďakujem Ti, že si vryl do môjho srdca múdre pravidlá pre život

Desatoro - hovorí o tom, aký má mať človek vzťah k sebe, k ostatným ľuďom a k Bohu

SINAJ - hora, z ktorej Mojžiš priniesol pravidlá pre šťastný život

SI NAJ - lebo ich nosíš vo svojom srdci

SI NAJ - lebo Boh chce, aby si bol naj.... aby si múdro a dobre žil...

Najmladšia účastníčka SI NAJa, Karolínka

Boh pozýva k múdremu životu

Rozpovedz mi svoj príbeh...

Z kamenných tabúľ srdce - hlboko vpísané do ľudského srdca

Rekapitulácia... čo sme robili počas týchto dní...

Izby detí počas týchto dní boli ako zo škatuľky, spánok bez nútenia. Naučili sme sa udržiavať poriadok okolo seba a dočkali sme sa odmeny...

Chvíľa vďaky tým, ktorí sa o nás starali

Sme vďační sestričke Alene...

Darovali sme jej z našich výtvorov...

Zmrzlina, bodka za všetkým krásnym

Návšteva u sestričky Pavly

Spoločne sme si zaspievali

...voda... po horúcich dňoch vo Vrícku nás aspoň trocha občerstvila...