KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Po stopách svätého Pavla (Vrícko, rok 2009)

V dňoch 21. - 24. júla 2009 sa vo Vrícku u Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok uskutočnilo stretnutie dievčat vo veku 6 až 14 rokov. Témou stretnutia bolo: PO STOPÁCH svätého PAVLA.

Spoločne sme poznávali život svätého apoštola Pavla, jeho dielo i apoštolské cesty ... a to prostredníctvom čítania Svätého Písma, uvažovania nad ním, porovnávaním jeho posolstva s našim životom, ... prostredníctvom biblických hier, súťaží a tancov ... a to všetko v srdečnej a veselej atmosfére...

Stretnutie dievčat v roku 2008 - HĽADANIE POKLADU >>>
POZVÁNKY   ;-) ... P o z v á n k y    >>>

 

Fotografie

...príprava stretnutia :-)

...a prišiel 21. júl 2009 ... a všetky sme sa zišli vo Vrícku...

...zišlo sa nás veeeeľa, ... a rozdelili sme sa na 4 skupinky. ...toto je skupinka dievčat-slniečok ☼, ktorú viedla s. M. Noemi

...túto skupinku dievčat viedla s. M. Luciana ✿

...tretiu skupinku viedla s. M. Beatrix ✿

...a štvrtá skupinka dievčat bola skupinkou s. M. Prisky ✿

1. deň sa niesol v znamení poznávania svätého Pavla, jeho života... Každá skupinka vytvárala nejakú udalosť zo života svätého Pavla...

...znázornenie Šavla ako horlivého zástancu Mojžišovho zákona pri kameňovaní sv. Štefana.

... toto je obrátenie Šavla.

...jedna zo skupiniek stvárnila 3 misijné cesty sv. Pavla...

...sťatie sv. Pavla - znázornenie mučeníckej smrti.

...boli to krásne výtvory.

...poobede v 1. deň sme sa dozvedeli o sv. Pavlovi ešte viac a pokúšali sme sa to, čo sme sa dozvedeli nakresliť :-)

...každá skupinka kreslila svoj obraz. Toto kreslili SLNIEČKA :-)

...každý zo skupinky vniesol do diela svoj um a zručnosť...

...obrázky zo života sv. Pavla sa nám ozaj vydarili :-) ... a navzájom sme sa nimi potešovali...

...začal sa 2. deň. Tento deň sa niesol v znamení podobenstva O ROZSIEVAČOVI (Mt 13, 3-23) ... Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. lné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi, ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. lné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú...

Prečítali sme si podobenstvo a sestrička nám ho vysvetlila. ...uvažovali sme nad tým, čo nám ono hovorí pre náš život... a potom každá skupinka mala stvárniť divadielkom rôzne situácie zo života, kedy zrnká Božieho Slova padajú do sŕdc ľudí, ktoré sú pôdou ... a buď prinášajú úrodu... alebo prinášajú úrody málo...

...každá skupinka stvárnila naozaj krásne príklady z bežného života.

...navzájom sme sa z jednotlivých scénok poučili...

...a aj sme si zaspievali :-) ...táto skupinka mala scénku o tom ako Božie slovo prichádza do srdca cez spev ...

...a po toľkej námahe sme sa s chuťou pustili do občerstvenia :-)

...a zišli sme sa pri svätej omši a otvárali sme svoje srdiečka a Ježiš do nich zasieval svoje SLOVO...

...a tie semienka Božieho slova sme zalievali krásnymi veselými spevmi...

...a dnešná večera mala byť v prírode :-) ...opekaná slaninka a špekačky. ... pár sestričiek nám opekalo večeru :-) a my sme ostatným robili program...

...každá skupinka si pripravila naozaj veľmi pekný program...

...a nestačili sme sa diviť, koľko hereckých talentov sa zišlo na tom kláštornom dvore :-)

...a ešte aj tanček na pesničku znejúcu z mobilu :-)

...a troška sme prizdobili sestričky srdiečkami a slniečkami :-)

...a zasúťažili sme si ... a išli sme sa popukať od smiechu :-D

...a táááááák nám chutilo... ...a ani sme nezbadali a bol večer a ani nevieme ako sme sa pomodlili a poumývali a už sme snívali...

...ale predtým ako sme zaspali a poumývali sa, položili sme pri modlitbe v kaplnke na oltár každý svoj dnešný dobrý skutok - to, kedy zrniečko Božieho slova v tomto dni prinieslo v našom živote úrodu. ...no pozrite sa :-)

...a bol tu 3. deň. ...posvätili sme ho účasťou na svätej omši...

...ďalšia skupinka sa aktívne zapojila do liturgie - do čítania Božieho Slova pri svätej omši, prinášania obetných darov, prednášania modlitieb veriacich...

...naučili sme sa spievať pesničku - modlitbičku pred a po jedení...

...a opäť nám chutilo :-)

...a navzájom sme sa učili eRko-tance :-)

...a ani tento rok nechýbal KRTKO :-) ...a stááááále dookola... ... ...

...troška sme sa opäť posilnili...

...a išlo sa súťažiť.

...a niekto loptičku trafil a niekto nie...

...no a i keď sme sa snažili, nie jedno kolienko bolo treba pofúkať :-)

... :-) ...

...a každý sa snažil, aby tá jeho skupinka bola NAJ :-)

...tak. ...krásne usúťažení sme si posadali a pomodlili sa spolu posvätný ruženec...

...a niektoré časti ruženca sme sa pomodlili spevom.

...a deň sa chýlil ku koncu ... a bol čas večere...

...najedli sme sa, porozprávali si zážitky, pomodlili večernú modlitbičku a modlitbičku k anjelovi strážnemu a spokojne sme zaspali...

...a ráno sa začal 4. deň. ...posledné dopoludnie nášho stretnutia... Toto dopoludnie sa nieslo v duchu HYMNU NA LÁSKU...

...Hymnus na lásku, ktorý napísal svätý Pavol vo svojom liste Korinťanom (13) sme si chceli odniesť vo svojich srdciach domov... ...a vyhotovili sme si niečo, čo nám ho malo pripomínať...

...Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží...

...Láska nikdy nezanikne... Písali sme si na papier...

...a vyzdobovali túto svoju pripomienku lásky...

...A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska...

...naše stretnutie sa pomaly chýlilo ku koncu. ...a tak sme sa zhromaždili v kaplnke a vo svätej omši ďakovali Nebeskému Otcovi za krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili...

...tak ako každý deň, aktívne sme sa zapojili do liturgie...

...a prosili sme za seba navzájom, aby sme vytrvali v láske, aby sme v dníčkoch, ktoré sú pred nami, prinášali bohatú úrody lásky...

...a SLNIEČKA priniesli v obetných daroch na oltár všetky naše srdiečka a Pán Ježiš ich požehnal a obdaroval všetkým potrebným pre dobrý život...

...a prišiel čas lúčenia a vďaky ...

...a my sme sa postupne rozišli do svojich domovov, spojené v modlitbe, v láske a v nádeji, že sa opäť čoskoro stretneme... ... ...