KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Stretnutie s Pánom pri studni (rok 2009)

V dňoch od 28. - 31. 7. 2009 sa konala duchovná obnova pre dievčatá vo veku 16-19 rokov vo Vrícku. Jej témou boli biblické ženy - Jairova dcéra a žena uzdravená z krvotoku.

Naša duchovná obnova začínala vzájomným zoznamovaním dievčat a prezentáciou o Svätom písme. Dievčatá mali možnosť "nahliadnuť" do modlitby breviára a do meditácií formou lectio divina. Pracovali s textom, rozjímali nad ním a diskutovali o ňom v skupinách. V čase ticha, nazvanom "Iba ja" hľadali dievčatá odkaz biblického textu pre svoj život.

Každý deň mohli dievčatá získavať potrebné milosti aj zo svätých omší, ktoré slúžili Mgr. Vladimír Maslák a Mgr. Peter Nákačka. Obaja obohatili dievčatá svojimi príhovormi a umožnili im prijať sviatosť zmierenia.

Touto duchovnou obnovou dievčatá sprevádzali svojím slovom, modlitbami a prítomnosťou 4 sestričky satmárky- s.M. Vojtecha, s. M. Lucia, s.M. Antónia a s.M. Martina, ktoré s dievčatami prežili nádherné a nezabudnuteľné chvíle.

Počas týchto dní boli v kaplnke vyvesené plagáty - "Múr nárekov" - na vyjadrenie svojich prosieb, ťažkostí  a "Oltár vďakyvzdania" - na vyjadrenie vďaky Bohu za všetko, čo konal a koná v ich živote.

V stredu večer mali dievčatá možnosť spoznať sestričky satmárky, ktoré bývajú v Charitnom dome vo Vrícku pri spoločnej opekačke - chutnej slaninke, výbornej klobáske, zeleninke, ... Dobrú náladu podporili aj "spoločenské  erko-tance" na kláštornom dvore. A aby nemysleli len na svoje brušká, ale aj na dušu, po opekačke sa spoločne pomodlili posvätný ruženec pri Lurdskej jaskyni. Keďže duchovná obnova sa dotýkala života biblických žien, dievčatá si večer pozreli film o sv. Bernadete a spoznali tak život ďalšej ženy, ktorej život bol veľmi úzko spojený s Pannou Máriou.

Vo štvrtok kroky dievčat viedli k vodopádu, ktorý sa nachádza v krásnom horskom prostredí Vrícka. Počas prechádzky mali možnosť porozprávať sa, lepšie spoznať a oddýchnuť si. Cestu naspäť sprevádzala modlitba posvätného ruženca. Večer svoje prosby, vďaky, odprosenia a chvály predniesli Bohu pri adorácii.

Posledný deň bol dňom rozlúčky a zhodnotenia celej duchovnej obnovy. Dievčatá si pripravili divadielka a namaľované obrázky o téme duchovnej obnovy - a boli veľmi krásne a hodnotné. Písomne sa mohli vyjadriť k celému programu obnovy.

Vďaka tejto obnove sa vytvorili krásne priateľstvá a podľa ich slov, odchádzali naplnené Božím slovom a jeho prítomnosťou.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli dievčatám prežiť krásne chvíle so Svätým písmom, tým, ktoré sa o nich starali - nielen duchovne, ale aj dobrou stravou a všetkým, čo im umožnilo prežiť krásne 4 dni pri "Studni".

sestra M. Vojtecha a sestra M. Martina

  

pozvánky >>> 

Fotografie

Zoznamovačka na úvod - bolo nám veselo...

Skúšali sme, koľko toho vydržíme...

Pred modlitbou breviára - ´Kristus, Svetlo sveta, buď s nami.´

Príhovory s.M.Vojtechy o biblických ženách...

Hra dôvery (dostať sa k cieľu len za pomoci slov kamarátky)

Malý ´studničkový´ orchester, ktorý spestril sväté omše...

´Nielen z chleba žije človek...´

´Vezmite a pite z neho všetci...´

´Pane, buď stále so mnou a pri mne.´

Opekačka so sestričkami z Charitného domu :-)

Tanečné kreácie po opekačke...

"Ak nebudete ako deti....´- a my sme boli deťmi´...

Na cestu k vodopádu nám krásne svietilo slniečko a bolo nám horúco...

´Len smelo vpred!´- k vodopádu...

My všetky sme zdolali výstup k vodopádu a bol nádherný.

´Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha...´

Naše milé spoločenstvo.

A naozaj sme boli pri Studni...

Kresbou stvárnená téma duchovnej obnovy - Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok.

Divadelné predstavenie - Vzkriesenie Jairovej dcéry.

´Divadielko´ o žene , uzdravenej na krvotok - nádejné herečky :-)

Aby sme na seba nikdy nezabudli... a znova sa stretli...