KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých - 16. január 2010

Dňa 16. januára 2010 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 18 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   apríl - máj - jún  2009.

Program:

 1.  9.45  hod.   príchod a privítanie hostí
 2. 10.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
 3. 11.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

 Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch:       apríl - máj - jún 2009

   •      1. 4. 2009      Zuzana Pastorková     (Záriečie)
   •    13. 4. 2009      Zdena Krížová             (Považská Bystrica)
   •    13. 4. 2009      Mária Novosadová      (Dulov)
   •    14. 4. 2009      Mária Valoková            (Trenčín)
   •    21. 4. 2009      Marta Turovská           (Borovce)
   •    24. 4. 2009      Anna Trúsiková           (Čachtice)
   •    26. 4. 2009      Karolína Janíková       (Trenčianske Teplice)

 

   •    10. 5. 2009      Pavel Mikušát              (Trenčín)
   •    15. 5. 2009      Juraj Mozola                (Považská Bystrica)
   •    23. 5. 2009      Štefan Bičian               (Nová Dubnica)
   •    27. 5. 2009      Estera Valjentová        (Pravotice)
   •    30. 5. 2009      Marta Chalányová       (Považská Bystrica)

 

   •      1. 6. 2009      Ján Rúček                     (Beluša)
   •      6. 6. 2009      Gabriela Čepigová       (Piešťany)
   •    19. 6. 2009      Pavlina Rusnáková      (Piešťany)
   •    20. 6. 2009      Ing. Ronen Herz           (Tel Aviv)
   •    21. 6. 2009      Karol Juračka               (Považská Bystrica)
   •    26. 6. 2009      Anton Ševčík                (Domaniža)

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - viac  >>>
 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie

Atmosféra pri príprave má vždy svoje čaro. Nebolo tomu inak ani pri tomto našom stretnutí. Akoby inak, keď nám šli vzorom obe naše doktoročky - s. Dobroslava s Katkou Pasminkovou :)

Obetu svätej omše slúžil p. Bohuslav Šprlák OPraem., ktorý pravidelne raz do týždňa slúži našim pacientom, príbuzným, ale aj nám duchovnou službou...

Páter Bohuslav nás povzbudil predovšetkým k viere v Božiu lásku: Viera nie je len to, že verím, že Boh je veľký a mocný. Ale to, že verím, že Boh ma má rád. Prejavom Božej lásky sú často aj veci a udalosti, ktoré nie sú pre nás vôbec príjemné – bolesť, utrpenie, smrť. Ale aj prežívanie utrpenia nás niekedy môže priviesť k uznaniu toho, že život bez Boha je prázdny.

Čím väčšie dobro chceme pre druhého, tým viac ho máme radi. Ak niekomu pomáhame na ceste k spáse prejavujeme mu najväčšiu lásku - lebo nič viac mu nemôžeme dať...

...v duchu týchto pátrovych slov sme sa po svätej omši snažili lásku medzi nami zväčšovať vzájomným rozhovorom...

... vzájomným počúvaním...

... povzbudením....

... až sa láska medzi nami premenila na uvoľnenie a úsmev na tvárach, z čoho sme mali všetci veľkú radosť.