KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých - 29. november 2008

Dňa 29. novembra 2008 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 23 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   apríl - máj - jún - júl - august  2008.

Stretli sme sa pri slávení Eucharistie, ktorú celebroval vdp. dekan Milan Kupčík, aby sme Pánu Bohu spolu ďakovali za životy našich drahých, za to, že nám pomáhal v našich súženiach a aby sme pre našich drahých i pre nás samých prosili potrebné milosti.

Nebeský Otec cez svoje Slovo napĺňal naše srdcia nádejou...

Slávnosť sa niesla v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

...slzy v očiach sú znamením toho, že máme v srdci bolesť z rozlúčky s našimi drahými.
...ľudské slovo je často prislabé na to, aby potešilo ubolené srdce. V tme nášho smútku a bolesti však žiari jemné, tiché a nenápadné SVETLO, svetlo lásky Božej...
...nech nás smrť nášho drahého človeka neoddiali od lásky Božej ale ešte mocnejšie nás k tejto láske a dobrote Božej primkne.
...a dar, ktorý dnes prinášame našim drahým je darom nášho krásneho života, ktorý svedčí o tom, že život, utrpenie i smrť našich drahých neboli márne ale prispeli k tomu, že v našich srdciach je dnes viac dobrotivosti, viac lásky k Bohu i k ľuďom...    (myšlienky z homílie)

 Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch apríl - máj - jún - júl - august 2008

 •      7. 4. 2008      Zdeno Medera              (Dubnica nad Váhom)
 •    12. 4. 2008      Rudolf Malovec            (Veselé)
 •    14. 4. 2008      Anastázia Brešťanská (Trenčín)
 •    26. 4. 2008      Agáta Šimková             (Trenčín)

 

 •    24. 5. 2008      Alena Pavuková            (Trenčín)
 •    27. 5. 2008      Vincencia Jakábová     (Vrbové)

 

 •    18. 6. 2008      Rozália Suchopová       (Trenčín)
 •    23. 6. 2008      Ľudovít Zeman               (Bratislava)
 •    30. 6. 2008      Helena Bouchnerová    (Trenčianske Stankovce)

 

 •    12. 7. 2008      Mária Ďuržová             (Kostolná - Záriečie)
 •    17. 7. 2008      Emília Alexandrová     (Nová Dubnica)
 •    22. 7. 2008      Brigita Čahojová          (Trenčín)

 

 •      2. 8. 2008      Ing. Peter Tvrdý            (Trenčín)
 •      6. 8. 2008      Mária Hoštáková          (Trenčianska Teplá)
 •      8. 8. 2008      Marta Betáková            (Trenčín)
 •      9. 8. 2008      Zdenka Kvasnicová      (Trenčín)
 •     15.8. 2008      Emília Abíková              (Považská Bystrica)
 •     16.8. 2008      Gabriela Pařízková      (Trenčín)
 •     17.8. 2008      Anna Žišková                (Nové Mesto nad Váhom)
 •     18.8. 2008      Ing. Miroslav Šnapko  (Trenčianske Teplice)
 •     22.8. 2008      Irena Hantáková           (Lednické Rovne)
 •     22.8. 2008      Terézia Dubajová         (Trenčín)
 •     29.8. 2008      Jozef Holíček                (Trenčín)

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - história  >>>
 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie

...všade tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Božom mene, všade tam je Božia láska...

...a láska Božia bola i medzi nami, ktorých spájala i láska k našim drahým...

Nebeský Otec cez svoje Slovo napĺňal naše srdcia nádejou... Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom... opakovali sme modlitbu slovami žalmu.

Vdp. Milan Kupčík sa vo svojej homílii prihovoril k srdciam, ktoré smútili za svojimi najdrahšími... Slzy v očiach sú znamením toho, že máme v srdci bolesť z rozlúčky s našimi drahými. ...ľudské slovo je často prislabé na to, aby potešilo ubolené srdce. V tme nášho smútku a bolesti však žiari jemné, tiché a nenápadné SVETLO, svetlo lásky Božej...

...a LÁSKA a DOBROTA BOHA sa sprítomnila pred nami a pozvala nás, aby sme ju prijali do svojich sŕdc a aby sme ňou naplnení bolí dobrotiví a láskaví k ľuďom navôkol...

s. M. Gorazda poďakovala príbuzným za to, že zverili svojich najdrahších v tých najťažších chvíľach do starostlivosti Hospicu... ...a od stola erucharistického pozvala s. M. Gorazda príbuzných na malé agapé...

...súrodenci hľadali najrôznejšie prejavy láskavosti a dobroty, aby potešili jeden druhého...

...a všetky srdcia hladili svojim úsmevom ubolené srdcia tých druhých...

...zaspomínali sme si na chvíle prežité s našimi drahými...

...a v Knihe živých si každý našiel toho svojho...

...cítili sme sa ako jedna veľká rodina...

...a bolo nám spolu dobre...

...a ešte pár pohľadov do prípravy agapé...

...a každý jeden koláčika či chlebíček bol starostlivo zabalený do milého úsmevu...