KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic - Zápis do KNIHY ŽIVÝCH - 22. mája 2010

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne (mapa stránok o Hospici)

Dňa 22. mája 2010 o 11.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 27 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   október-november-december 2009.

Program:

 1. 10.45  hod.   príchod a privítanie hostí
 2. 11.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
 3. 12.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

Zápis do Knihy živých sa niesol v krásnej rodinnej atmosfére. Spájala nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

MUDr. Márie Svatošová vo svojej knihe HOSPIC - Umenie sprevádzať píše:
Zápis do Knihy živých"Blahodarný vplyv radosti a lásky, ako aj dôvery v lekára alebo kňaza bol jednoduchému človekovi odjakživa známy. Nikto nepochybuje o tom, že stres ako negatívna emócia je príčinou mnohých chorôb. Málokto však vie, že rovnako nás pozitívne emócie chránia pred chorobami, prípadne môžu vniknutú chorobu zlepšiť, niekedy aj vyliečiť. Láska, nádej, smiech a zmysel pre humor sú dobre známym zdrojom síl. Všetky súvisia s pozitívnymi emóciami, predovšetkým s radosťou. Vždy ide o kombináciu pozitívnych emócií vrodených a získaných (naučených).
K vrodeným patrí zážitok telesného kontaktu, ktorý má pôvod v tesnom spojení plodu a matky. Príjemné vrodené pocity dieťaťa v náručí matky sa neskôr zosilňujú skúsenosťou ukojenia hladu pri kojení. To sú už získané pozitívne emócie. Ďalšie získavame počas celého života. Milujúci manželia sú si navzájom zdrojom lásky, sexuality - teda opäť zdrojom pozitívnych stimulov. Človekovi, ktorému je ťažko, môže ľudský dotyk dodať nádej a silu. Podobne blahodarný vplyv má aj hudba, záujmy a koníčky, uspokojujúce povolanie, ale predovšetkým dobré medziľudské vzťahy a láska."
M. SVATOŠOVÁ, Hospic - Umenie sprevádzať, Lúč, Bratislava 2001, s. 18

 Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch:      október - november - december 2009

  •       2. 10. 2009   Milan Frankovič                (Piešťany)
  •       9. 10. 2009   Milan Filo                            (Bánovce nad Bebravou)
  •     11. 10. 2009   Naďa Dobiašová              (Dubnica nad Váhom)
  •     14. 10. 2009   Mária Žiklová                    (Prusy)
  •     16. 10. 2009   Věra Csillagi                      (Trenčín)
  •     18. 10. 2009   JUDr. Vít Hudeček            (Považská Bystrica)
  •     25. 10. 2009   Helena Kuníková              (Piešťany)
  •     28. 10. 2009   Jozef Beták                       (Trenčín)
  •     30. 10. 2009   Eva Matulayová                 (Piešťany) 

  •       2. 11. 2009   Vojtech Ohrablo                (Ilava)
  •       3. 11. 2009   Mária Fuksová                   (Trenčín)
  •     12. 11. 2009   Peter Jambor                    (Trenčín)
  •     13. 11. 2009   Michal Dvorský                  (Čachtice)
  •     22. 11. 2009   Mária Brestovanská         (Nová Dubnica)
  •     26. 11. 2009   Ľubomír Ražný                   (Púchov)
  •     28. 11. 2009   Edita Tekulová                    (Trenčín)
  •     29. 11. 2009   Janka Kňažková                (Trenčianske Teplice)
  •     29. 11. 2009   Paulina Valachovičová     (Trenčín) 
 
  •       2. 12. 2009   Mária Drzžbacká               (Trenčín)
  •       6. 12. 2009   Vlasta Větrovcová             (Stará Turá)
  •       8. 12. 2009   Mgr. Vladimír Vančo          (Trenčín)
  •     17. 12. 2009   Štefan Kováč                      (Malá Hradná)
  •     19. 12. 2009   Ján Klčo                               (Malé Ripňany)
  •     24. 12. 2009   Bernarda Horňáková        (Adamovské Kochanovce)
  •     25. 12. 2009   Anna Jamborová               (Považany)
  •     27. 12. 2009   Ladislav Gombík                (Zvolen)
  •     31. 12. 2009   Oľga Holobradá                 (Ilava)

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - viac  >>>
 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie