KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Návšteva svätého Mikuláša v roku 2008...


MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>

Fotografie

...vzácna návšteva Mikuláša a spoločníkov...

...Mikuláš navštívil, povzbudil a obdaroval každého jedného osobitne...

...a malí anjelíci sa od Mikuláša učili ešte väčšej dobrotivosti...

...a anjelíci s krídelkami sa pri odchode odfotili ešte s tými anjelmi bez krídel, ktorí v ten deň slúžili v hospici...