KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - kontakty

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Kontaktná adresa:  

Hospic Milosrdných sestier
Súvoz 739
911 01   Trenčín

E-mail:   hospicTN@satmarky.sk
Web:     www.hospic.satmarky.sk
Hospic na Facebookwww.facebook.com/hospic
telefón: 0918 606 261 

Poskytovateľ ústavnej zdravotníckej starostlivosti: https://www.e-vuc.sk/z28688 


 lekárky

Lekárky sú k dispozícii pre príbuzných pacientov: 

 • pracovné dni: 14.00 - 15.00 hod.  (okrem utorka)

Lekárky sú k dispozícii pre záujemcov o umiestnenie:   

 • pracovné dni: 10.00 - 11.00 hod.
 • pracovné dni: 14.00 - 15.00 hod. (okrem utorka)

Informácie v súvislosti s prijatím nového pacienta konzultujte výlučne s lekárkou hospicu. 

E-mailové a telefonické spojenie:

 1. Lekárky:
    1. MUDr. Jarmila Bunčáková - hlavná lekárka
     1. MUDr. Monika Cáková
     2. MUDr. Katarína Pasminková
     1. mail: lekar.hospic@satmarky.sk
     1. tel.: 0918 606 261 - vo vyššie uvedenom čase

  vedúca sestra a sociálna pracovníčka

 • Vedúca sestra:     
    1. s. M. Gertrúda - Mgr. Anna Burganová
     1. k dispozícii pre príbuzných v prac.dni okrem utorka: 14.00 -15.00 hod.
     2. e-mail:  veduca.sestra@hospictn.sk
     3. tel.: 0910 655 403
 1. Sociálna sestra:    
    1. Mgr. Monika Sabadková
     1. k dispozícii pre príbuzných v prac.dni okrem utorka: 14.00 -15.00 hod.
     2. e-mail:  socsestra.hospic@satmarky.sk
     3. tel.:       0918 606 261
 2. Lôžkové oddelenia hospicu:
     1. 1NP (prízemie):    0918 606 261 alebo 032-7417 022,  032-7417 023
     2. 2NP (poschodie): 0918 606 261 alebo 032-7417 032

 psychológ

 • psychológ, kontaktná osoba v hospici pre dobrovoľníkov: Mgr. Dagmara Gregorová 
   • mail: psycholog.hospic@satmarky.sk
   • konzultačné hodiny pre príbuzných pacientov: pracovné dni:   13.00 - 14.30 hod.
   • tel.:  032 74 17 033

 Koordinátorka dobrovoľníkov

 •  koordinátorka dobrovoľníkov: s. M. Eva - PhDr. Mária Litviaková 

 Technicko-hospodársky pracovník

 •  technicko-hospodársky pracovník, personalista: Mgr. Jaroslav Sýkora 

 riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky

 • zástupkyňa riaditeľky:
   • Ing. Andrea Juríčková
    • hodiny pre verejnosť: pracovné dni: 8.00. - 10.00 hod.
    • tel.:  0902 911 450

 

 Prevádzkovateľ

Hospic Milosrdných sestier
sídlo:  Súvoz 739 , 911 01 Trenčín
IČO:  50 33 33 56
DIČ:  21 20 31 44 49
Bankové spojenie: 
   • prevádzkový účet:  Tatra banka, a.s. – IBAN: SK47 1100 0000 0029 4002 5426
   • nadačný fond:        Tatra banka, a.s. - IBAN: SK80 1100 0000 0026 2603 0497

.

 Ako nás nájsť 

mapa

...cesta od Dubnice nad Váhom (od Žiliny) smerom do centra Trenčína:

 • na ulici gen. M.R.Štefánika na križovatke pri Bille odbočiť doľava,
 • za Billou doľava na ul. Kubranskú,
 • z Kubranskej ul. doprava na ul. K zábraniu,
 • z ul. K zábraniu doprava popri parkovisku smerom k nákladnej vrátnici Trensu
 • po pravej strane – Hospic – budova s fasádou broskyňovej farby

z centra Trenčína smerom von z mesta na Dubnicu nad Váhom (Žilinu):

 • na ulici gen. M.R.Štefánika za kruhovým objazdom križovatke pri Bille odbočiť doprava,
 • za Billou doľava na ul. Kubranskú,
 • z Kubranskej ul. doprava na ul. K zábraniu,
 • z ul. K zábraniu doprava popri parkovisku smerom k nákladnej vrátnici Trensu
 • po prvej strane – Hospic – budova s fasádou broskyňovej farby

DOPRAVA MHD č. 1, 11, – výstupná zastávka: Kubranská ul. Pred Poľom

 • z Kubranskej ul. smerom na ul. K zábraniu,
 • z ul. K zábraniu doprava popri parkovisku smerom k nákladnej vrátnici Trensu
 • po pravej strane – Hospic – budova s fasádou broskyňovej farby

MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>
Fotografie

...sestry v službe pri lôžku chorých...

...sestry v službe (sesterská miestnosť)

Lekárky hospicu: MUDr. Katka Pasmínková a MUDr. Janka Brtáňová

sestra M. Alexandra, sociálna sestra (komunikácia so zravotnými poisťovňami, úradmi, príbuznými pacientov...)