KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>   

K N I H A    Ž I V Ý C H Život nie je nič iné ako rast v láske a príprava na večnosť....

V  KNIHE ŽIVÝCH  sú zapísaní tí, ktorí svoju pozemskú púť ukončili v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Aj keď už nie sú medzi nami, predsa stále žijú v našich spomienkach a modlitbách.   

 Život nie je nič iné ako rast v láske a príprava na večnosť.... ... si smutný/á?
... pripadáš si, ako by Ti niekto odstrihol krídla?

... posielame Ti ANJELA - Anjela smútku, ktorý Ťa chce uchrániť pred životom so zlomenými krídlami.
Praje si, aby Ti narástli nové krídla, aby si sa mohol vzniesť do výšin a odtiaľ sa na všetko pozrieť...

Anjel smútku Ťa však nemôže ušetriť od bolesti, ktorú každý smútok so sebou prináša. Jedným si však môžeš byť isný, vo svojej bolesti nie si sám.
Sprevádza Ťa ANJEL SMÚTKU ☀ a Tvoju bolesť premení na nový život. ... pošle Ti do cesty ľudí, ktorí budú v Tvojom smútku pri Tebe stáť, budú Ťa chápať, budú s Tebou cítiť... a otvoria Ti oči pre to, čo sa Ti teraz otvára ako nové možnosti ☀  Anjel pre Teba >>>

  

 Život nie je nič iné ako rast v láske a príprava na večnosť.... S láskou si tento mesiac spomíname na týchto pacientov Hospicu:

 • 01. 07. 2007 ❤ Ing. Ján Rusnák PhD. (Nová Dubnica)
 • 02. 07. 2007 ❤ Jaromír Oravec (Trenčín)
 • 03. 07. 2010 ❤ Viktória Gajdošíková (Mníchova Lehota)
 • 04. 07. 2012 ❤ Rudolf Janík (Trenčianske Teplice)
 • 05. 07. 2007 ❤ Mária Porubanová (Dubnica nad Váhom)
 • 05. 07. 2012 ❤ Anna Vojteková (Nová Bošáca)
 • 05. 07. 2014 ❤ Anton Sulák (Piešťany)
 • 06. 07. 2009 ❤ Jozef Barančík (Častkovce)
 • 06. 07. 2010 ❤ Ing. Pavel Záhumenský (Trenčín)
 • 06. 07. 2010 ❤ Anna Remišová (Považská Bystrica)
 • 06. 07. 2010 ❤ Margita Haviarová (Pružina)
 • 07. 07. 2011 ❤ Anton Chlebana (Trenčín)
 • 07. 07. 2013 ❤ Terézia Polláková (Prievidza)
 • 08. 07. 2009 ❤ Štefánia Ďatková (Dolná Poruba)
 • 08. 07. 2011 ❤ Kamil Turák (Horné Sŕnie)
 • 08. 07. 2013 ❤ Bohuslava Šidová (Nové Mesto nad Váhom)
 • 09. 07. 2009 ❤ Anton Pohanka (Malé Lednice)
 • 10. 07. 2012 ❤ MVDr. Ladislav Ragula (Nová Dubnica)
 • 11. 07. 2006 ❤ Katarína Križanová (Chocholná-Velčice)
 • 11. 07. 2013 ❤ Marta Haringová (Piešťany)
 • 11. 07. 2014 ❤ MUDr. Terézia Centová (Trenčín)
 • 12. 07. 2006 ❤ Ladislav Beďač (Zemianske Mitice)
 • 12. 07. 2006 ❤ Mária Veličová (Trenčín)
 • 12. 07. 2007 ❤ František Heteš (Horná Streda)
 • 12. 07. 2007 ❤ Miroslav Kuvíček (Nové Mesto nad Váhom)
 • 12. 07. 2008 ❤ Mária Ďuržová (Kostolná – Záriečie)
 • 13. 07. 2009 ❤ Jozef Machyl (Dohňany)
 • 13. 07. 2011 ❤ Anna Zavadinková (Melčice - Lieskové)
 • 14. 07. 2006 ❤ Villma Krautová (Trenčín)
 • 14. 07. 2009 ❤ Mária Bertová (Ilava)
 • 15. 07. 2007 ❤ Alžbeta Kovačechová (Brezová pod Bradlom)
 • 15. 07. 2009 ❤ Ondrej Denko (Trenčianska Teplá)
 • 16. 07. 2006 ❤ Emil Mizerik (Považská Bystrica-Orlové)
 • 16. 07. 2009 ❤ Eva Gáliková (Trenčín)
 • 16. 07. 2012 ❤ Ján Michalec (Stará Turá)
 • 17. 07. 2008 ❤ Emília Alexandrová (Nová Dubnica)
 • 17. 07. 2009 ❤ František Brablec (Modra)
 • 17. 07. 2010 ❤ Jozef Fúsik (Veľký Kolačín)
 • 18. 07. 2006 ❤ Ján Hrnčárik (Drietoma)
 • 19. 07. 2013 ❤ Jozef Kvirenc (Nemšová)
 • 20. 07. 2009 ❤ Monika Ševčíková (Trenčín)
 • 20. 07. 2011 ❤ Zdenka Dzurianiková (Považská Bystrica)
 • 20. 07. 2014 ❤ Milan Horák (Trenčianske Jastrabie)
 • 21. 07. 2007 ❤ Pavel Krištof (Nové Mesto nad Váhom)
 • 21. 07. 2013 ❤ Vendelín Antal (Nemšová)
 • 22. 07. 2007 ❤ Ján Maňo (Veľké Stankovce)
 • 22. 07. 2008 ❤ Brigita Čahojová (Trenčín)
 • 22. 07. 2009 ❤ Mária Dzúrová (Trenčín)
 • 23. 07. 2009 ❤ Anna Hostová (Trenčín)
 • 23. 07. 2010 ❤ Miroslav Országh (Trenčín)
 • 23. 07. 2013 ❤ Emília Kovárová (Prašník)
 • 24. 07. 2014 ❤ Marcela Králiková (Považská Bystrica)
 • 25. 07. 2007 ❤ Ladislav Bročko (Bánovce nad Bebravou)
 • 25. 07. 2011 ❤ Cecíli Živčicová (Horná Poruba)
 • 25. 07. 2012 ❤ Mariana Gáliková (Trenčín - Záblatie)
 • 26. 07. 2011 ❤ Miroslav Novotný (Beluša)
 • 27. 07. 2006 ❤ Františka Janurová (Dubnica nad Váhom)
 • 27. 07. 2012 ❤ Martin Hoško (Nemšová)
 • 27. 07. 2012 ❤ Jozef Masarech (Moravany nad Váhom)
 • 27. 07. 2013 ❤ Ing. Gabriela Slotová (Žilina)
 • 28. 07. 2006 ❤ Štefánia Števanková (Kovarce)
 • 28. 07. 2007 ❤ Rudolf Vlha (Trenčín)
 • 29. 07. 2007 ❤ Juraj Talaj (Bratislava)
 • 29. 07. 2010 ❤ Pavol Moško (Dobrá)
 • 29. 07. 2010 ❤ Anna Rotterová (Lednické Rovne)
 • 29. 07. 2012 ❤ Anna Jamrichová (Trenčianske Teplice)
 • 30. 07. 2009 ❤ Jozef Koníček (Dubnica nad Váhom)
 • 30. 07. 2010 ❤ Ľubomír Chlup (Bratislava)
 • 31. 07. 2010 ❤ Stanislav Švorčík (Omšenie)
 • 31. 07. 2011 ❤ Margita Hlúbiková (Dolné Kočkovce)

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.


Život nie je nič iné ako rast v láske a príprava na večnosť....  (Christop Probst)

 autorka obrazu: s. Rudolfa BalážecováNa prvý pohľad sa môže zdať, že centrom obrazu je akási žiara, kométa, či svetlo. No ak sa pozorovateľ lepšie zahľadí, uzrie človeka, ktorý je nesený týmto svetlom.Človek opúšťa svet, ktorý bol plný bolesti, žiaľu, trápenia, núdze, ale i radosti, pokoja, viery, nádeje a lásky. Práve touto rozmanitosťou sa život stáva nádherným umeleckým dielom.

Človek na obraze nestojí ani nesedí, je v polohe diagonálnej, čo vyjadruje absolútne odovzdanie sa do tajomstva lásky, ktorému rozumie len jeho Tvorca.

Poslaním každého človeka je ľudský život chrániť, vyzdvihovať jeho hodnotu a pozývať k láske. Náš pohľad na ľudskú bytosť sa nemôže uspokojiť s rozmerom čisto biologickým, či vedeckým, pretože človek si so sebou nesie svoju prežitú minulosť, aktuálnu prítomnosť a tušenie budúcnosti.

Úlohou všetkých je, aby sa toto absolútne odovzdanie sa Životu večnej krásy bolo veľkolepé a nádherné...