KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>   

K N I H A    Ž I V Ý C H Život nie je nič iné ako rast v láske a príprava na večnosť....

V  KNIHE ŽIVÝCH  sú zapísaní tí, ktorí svoju pozemskú púť ukončili v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Aj keď už nie sú medzi nami, predsa stále žijú v našich spomienkach a modlitbách.   

 Život nie je nič iné ako rast v láske a príprava na večnosť.... ... si smutný/á?
... pripadáš si, ako by Ti niekto odstrihol krídla?

... posielame Ti ANJELA - Anjela smútku, ktorý Ťa chce uchrániť pred životom so zlomenými krídlami.
Praje si, aby Ti narástli nové krídla, aby si sa mohol vzniesť do výšin a odtiaľ sa na všetko pozrieť...

Anjel smútku Ťa však nemôže ušetriť od bolesti, ktorú každý smútok so sebou prináša. Jedným si však môžeš byť isný, vo svojej bolesti nie si sám.
Sprevádza Ťa ANJEL SMÚTKU ☀ a Tvoju bolesť premení na nový život. ... pošle Ti do cesty ľudí, ktorí budú v Tvojom smútku pri Tebe stáť, budú Ťa chápať, budú s Tebou cítiť... a otvoria Ti oči pre to, čo sa Ti teraz otvára ako nové možnosti ☀  Anjel pre Teba >>>

  

 Život nie je nič iné ako rast v láske a príprava na večnosť.... S láskou si tento mesiac spomíname na týchto pacientov Hospicu:

 • 01. 02. 2012 ❤ Oľga Horváthová (Trenčín)
 • 02. 02. 2007 ❤ Božena Jakubíková (Nová Dubnica)
 • 02. 02. 2010 ❤ Janka Baďurová (Trenčín)
 • 03. 02. 2010 ❤ Miroslav Medek (Dubnica nad Váhom)
 • 04. 02. 2008 ❤ Mária Balažovičová (Trenčín)
 • 04. 02. 2013 ❤ Jarmila Ďurkáčová (Žilina)
 • 06. 02. 2010 ❤ Viliam Dvonč (Veľké Bielice)
 • 07. 02. 2008 ❤ Marta Malachová (Trenčianske Teplice)
 • 07. 02. 2013 ❤ Viliam Paholek (Červený Kameň)
 • 07. 02. 2014 ❤ Albín Žák (Trenčín)
 • 07. 02. 2015 ❤ Štefan Chripák (Humenné)
 • 08. 02. 2009 ❤ Danka Gavendová (Trenčín)
 • 08. 02. 2010 ❤ Jozef Jurík (Stará Lehota)
 • 08. 02. 2014 ❤ Mgr. Katarína Greššová (Partizánske)
 • 08. 02. 2014 ❤ MUDr. Agneša Slodičková (Trenčín)
 • 09. 02. 2014 ❤ Jozef Martiška (Trenčín)
 • 09. 02. 2015 ❤ Mária Veselá (Pribiš)
 • 09. 02. 2015 ❤ Ján Kuflík (Kočovce)
 • 12. 02. 2006 ❤ Eva Samáková (Bánovce nad Bebravou)
 • 12. 02. 2009 ❤ Štefan Hančík (Trenčín)
 • 12. 02. 2010 ❤ Anton Brhel (Hatné)
 • 12. 02. 2012 ❤ Jozefína Gorelková (Kvašov)
 • 12. 02. 2014 ❤ Marta Kacinová (Trenčín)
 • 18. 02. 2015 ❤ Gabriela Janechová (Piešťany)
 • 12. 02. 2015 ❤ Antónia Kotešovcová (Nová Dubnica)
 • 13. 02. 2006 ❤ Anna Bahnová (Trenčín)
 • 13. 02. 2012 ❤ Mária Tupá (Kočovce)
 • 13. 02. 2013 ❤ Stanislav Kasala (Bánovce nad Bebravou)
 • 14. 02. 2011 ❤ Jozefína Robotová (Trenčianská Teplá)
 • 15. 02. 2014 ❤ Miroslav Adamus (Svinná)
 • 16. 02. 2009 ❤ Anton Krutý (Nižná)
 • 17. 02. 2008 ❤ Jozef Kazimír (Trenčín)
 • 17. 02. 2009 ❤ Antónia Babčanová (Dubnica nad Váhom)
 • 18. 02. 2006 ❤ PhDr. Juraj Šajban (Piešťany)
 • 18. 02. 2010 ❤ Ľubomír Vrchovský (Nitrianske Pravno)
 • 18. 02. 2012 ❤ Pavol Pagáč (Trenčín)
 • 18. 02. 2014 ❤ Ing. Michal Petráš (Považská Bystrica)
 • 19. 02. 2011 ❤ Miroslav Gabriel (Hrabovka)
 • 20. 02. 2008 ❤ Berta Balková (Trenčianske Teplice)
 • 20. 02. 2014 ❤ Jozef Fabuš (Bolešov)
 • 15. 02. 2015 ❤ Rudolf Lehuta (Piešťany)
 • 22. 02. 2010 ❤ Ján Sedlák (Krakovany)
 • 23. 02. 2008 ❤ Ing. Štefan Pisár (Trenčín)
 • 23. 02. 2009 ❤ Ľudovít Pikna (Trenčianske Teplice)
 • 23. 02. 2010 ❤ Irena Lilleyová (Piešťany)
 • 23. 02. 2014 ❤ Verona Pagáčová (Trenčín)
 • 24. 02. 2011 ❤ Zuzana Říčková (Považská Bystrica)
 • 24. 02. 2013 ❤ Rudolf Porubčan (Omšenie)
 • 25. 02. 2012 ❤ Miroslav Kaník (Brvnište)
 • 25. 02. 2014 ❤ Bernardína Bulková (Veľké Bierovce)
 • 26. 02. 2007 ❤ Jozef Šavlík (Dubnica nad Váhom)
 • 26. 02. 2011 ❤ Milan Buzáš (Prievidza)
 • 26. 02. 2011 ❤ Helena Balážová (Dolná Bzenica)
 • 21. 02. 2015 ❤ Kazimír Martinák (Trenčín)
 • 27. 02. 2006 ❤ Mária Jaslovská (Trenčín)
 • 27. 02. 2007 ❤ Ján Škvaril (Adamovské Kochanovce)

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.


Život nie je nič iné ako rast v láske a príprava na večnosť....  (Christop Probst)

 autorka obrazu: s. Rudolfa BalážecováNa prvý pohľad sa môže zdať, že centrom obrazu je akási žiara, kométa, či svetlo. No ak sa pozorovateľ lepšie zahľadí, uzrie človeka, ktorý je nesený týmto svetlom.Človek opúšťa svet, ktorý bol plný bolesti, žiaľu, trápenia, núdze, ale i radosti, pokoja, viery, nádeje a lásky. Práve touto rozmanitosťou sa život stáva nádherným umeleckým dielom.

Človek na obraze nestojí ani nesedí, je v polohe diagonálnej, čo vyjadruje absolútne odovzdanie sa do tajomstva lásky, ktorému rozumie len jeho Tvorca.

Poslaním každého človeka je ľudský život chrániť, vyzdvihovať jeho hodnotu a pozývať k láske. Náš pohľad na ľudskú bytosť sa nemôže uspokojiť s rozmerom čisto biologickým, či vedeckým, pretože človek si so sebou nesie svoju prežitú minulosť, aktuálnu prítomnosť a tušenie budúcnosti.

Úlohou všetkých je, aby sa toto absolútne odovzdanie sa Životu večnej krásy bolo veľkolepé a nádherné...