KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic v Trenčíne - DARCOVIA so ŠĽACHETNÝM SRDCOM

Dary  ŠĽACHETNÝCH  SŔDC 

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zoznam darcov,
ktorí svojim finančným darom pomohli a pomáhajú
pri starostlivosti o pacientov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne
Roky:    2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku  2016  pomáhajú s pokrytím nákladov spojených so starostlivosťou o pacientov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Aj vďaka pomoci Vášho ŠĽACHETNÉHO SRDCA môžeme pokračovať v krásnom diele lásky, ktoré sa snaží o zachovanie ľudskej dôstojnosti v ťažkej a pokročilej chorobe...

január 2016

Ambrová Anna, Slovensko, spolu: € 100
Badíková Lívia, Nová Dubnica, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 60
Bartošová Mária, Nové Mesto nad Váhom, spolu: € 50
Bobríková Michaela, Slovensko, spolu: € 100
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Chupáčová Iveta, Slovensko, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Dextrum s.r.o., Ždaňa, http://www.dextrum.sk, spolu: € 110
Drndová Dana, Slovensko, spolu: € 50
Gábelová Zdena, Dubnica nad Váhom, spolu: € 80
Habánková Martina, Trenčín, spolu: € 10
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 25
Holba Ján a Eva, Slovensko, spolu: € 5
Hrádocká Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Hrádocká Pavlína, Slovensko, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 60
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Kiszelyová Lucia, Bratislava, spolu: € 50
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 26
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 60
Matulayová Barbora, Slovensko, spolu: € 200
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Melicherová Anna, Drietoma, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 45
Mgr. Žaneta Hegedüšová, Svätoplukova 1214/20, Trebišov, spolu: € 30
Mikušová Mária, Malé Bierovce, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 100
Petrášová Magdaléna, Považská Bystrica, Rozkvet 2030/58, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 80
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 65
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Rajcová Lenka, Slovensko, spolu: € 14
rodina Breznická, Nemšová, Sadová 10, spolu: € 10
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
Rodina Gorbárová, Trenčín, spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 5
rodina Pagáčová, Trenčianske Teplice, spolu: € 35
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 85
rodina Varínskych, Banská Štiavnica, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 40
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Szucs Tibor , Trenčín, spolu: € 32
Šimonffyová Daniela, Dubnica nad Váhom, spolu: € 30
Tínesová Katarína, Slovensko, spolu: € 20
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Valášková Paulína, Povážská Bystrica, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Záruba Martin, Slovensko, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Celkom pre mesiac spolu: € 2170

február 2016

Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 190
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 260
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Bartáková Kvetoslava, Veľké Bierovce, spolu: € 40
Bobríková Michaela, Slovensko, spolu: € 50
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Chupáčová Iveta, Slovensko, spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Dextrum s.r.o., Ždaňa, http://www.dextrum.sk, spolu: € 145
Fáber Michal, Slovensko, spolu: € 45
Gašparková Darina, Slovensko, spolu: € 5
Generalát Milosrdných sestier sv.Vincenta, Do Dielca 52, 034 01 Ružomberok, spolu: € 205
Hegedüšová Klára, Svätoplukova 1214/20, Trebišov, spolu: € 20
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 40
Hrádocká Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Hrádocká Pavlína, Slovensko, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Hupčíková Anna, Melčice Lieskové, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 60
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 260
Kodajkova Stanislava, Nanterská 18/66, spolu: € 40
Krovina Jozef, Trenčianske Stankovce, spolu: € 100
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 30
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Melišová Mária, Mgr., Trenčín, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 5
Mikušová Mária, Malé Bierovce, spolu: € 10
Petrášová Magdaléna, Považská Bystrica, Rozkvet 2030/58, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Podhorcová Zdenka, Rovňany, spolu: € 20
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Rajcová Lenka, Slovensko, spolu: € 1
rodina Breznická, Nemšová, Sadová 10, spolu: € 10
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
Rodina Gorbárová, Trenčín, spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 15
rodina Varínskych, Banská Štiavnica, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 20
Sadyová Gabriela, Mníchova Lehota, spolu: € 20
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Szucs Tibor , Trenčín, spolu: € 63
Tínesová Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Vácziová Silvia, Sereď, spolu: € 8
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 75
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Celkom pre mesiac spolu: € 2275

marec 2016

Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Bobríková Michaela, Slovensko, spolu: € 60
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Dextrum s.r.o., Ždaňa, http://www.dextrum.sk, spolu: € 155
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 5
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 40
Holba Ján a Eva, Slovensko, spolu: € 10
Hrádocká Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Hrádocká Pavlína, Slovensko, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 60
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Kodajkova Stanislava, Nanterská 18/66, spolu: € 10
Krupanská Monika, Slovensko, spolu: € 20
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 14
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Melicherová Anna, Drietoma, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Poppelka Peter, Slovensko, spolu: € 120
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 100
Rajcová Lenka, Slovensko, spolu: € 6
rod. Kovarovičova, BRATISLAVA, Jankolova 2, spolu: € 30
rodina Breznická, Nemšová, Sadová 10, spolu: € 10
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
Rodina Gorbárová, Trenčín, spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 2495
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
rodina Varínskych, Banská Štiavnica, spolu: € 10
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 20
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Vácziová Silvia, Sereď, spolu: € 7
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Začková Mariana, Slovensko, spolu: € 15
Záruba Martin, Slovensko, spolu: € 5
Celkom pre mesiac spolu: € 3740

apríl 2016

Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 60
Bánovská Andrea, Trenčín, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 100
Bobríková Michaela, Slovensko, spolu: € 50
Bohmová Mária, Nové Mesto nad Váhom, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Chupáčová Iveta, Slovensko, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 90
Dextrum s.r.o., Ždaňa, http://www.dextrum.sk, spolu: € 90
Gašparková Darina, Slovensko, spolu: € 5
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 40
Holba Ján a Eva, Slovensko, spolu: € 5
Hrádocká Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 60
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Kodajkova Stanislava, Nanterská 18/66, spolu: € 30
Krovina Jozef, Trenčianske Stankovce, spolu: € 20
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 16
Lopaška Dušan, Handlová, spolu: € 10
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 60
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Melicherová Anna, Drietoma, spolu: € 20
Melišová Mária, Mgr., Trenčín, spolu: € 10
Mgr. Žaneta Hegedüšová, Svätoplukova 1214/20, Trebišov, spolu: € 23
Mikušová Mária, Malé Bierovce, spolu: € 20
Pachová Juliana, Bratislava, spolu: € 5
Palatinus Miloš, Selec, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 80
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 100
Podobová Kristína, Trenčín, spolu: € 85
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Rajcová Lenka, Slovensko, spolu: € 14
Rodina Benková, Melčice - Lieskové, spolu: € 325
rodina Breznická, Nemšová, Sadová 10, spolu: € 10
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
Rodina Gorbárová, Trenčín, spolu: € 30
Rodina Holúbková, Trenčín, spolu: € 100
Rodina Kardošová, Slovensko, spolu: € 150
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 405
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Rodina Šinková, Trenčín, spolu: € 35
rodina Varínskych, Banská Štiavnica, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 20
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Skukálek Ján, Ing., Trenčín, spolu: € 5
Tínesová Katarína, Slovensko, spolu: € 20
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Záruba Martin, Slovensko, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Celkom pre mesiac spolu: € 2646

máj 2016

Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 40
Holba Ján a Eva, Slovensko, spolu: € 5
Hrádocká Pavlína, Slovensko, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 60
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 5
Kodajkova Stanislava, Nanterská 18/66, Žilina, spolu: € 40
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 15
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Melicherová Anna, Drietoma, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 15
Mikušová Mária, Malé Bierovce, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 100
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Rajcová Lenka, Slovensko, spolu: € 7
rodina Breznická, Nemšová, Sadová 10, spolu: € 10
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
Rodina Kostyánová, Slovensko, spolu: € 100
Rodina Kyselicová, Svinná, spolu: € 15
Rodina Šáchorková, Česká republika, spolu: € 50
rodina Varínskych, Banská Štiavnica, spolu: € 110
Rodina Vázalová, Slovensko, spolu: € 50
Rodina Vojnárová, Slovensko, spolu: € 150
Rodina Záferová, Nová Dubnica, spolu: € 5
Rozália Kyselicová, Svinná, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 20
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Skukálek Ján, Ing., Trenčín, spolu: € 70
Tínesová Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Vereš Ján, Slovensko, spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Záruba Martin, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Celkom pre mesiac spolu: € 1335

jún 2016

Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Chupáčová Iveta, Slovensko, spolu: € 20
Drndová Dana, Slovensko, spolu: € 30
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 40
Holba Ján a Eva, Slovensko, spolu: € 5
Hrádocká Katarína, Slovensko, spolu: € 20
Hrádocká Pavlína, Slovensko, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 100
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 60
Kodajkova Stanislava, Nanterská 18/66, Žilina, spolu: € 40
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 15
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Melicherová Anna, Drietoma, spolu: € 10
Melicherová Mária , Trenčín, spolu: € 10
Mikulová Gabriela, Dubnica nad Váhom, spolu: € 40
Mikušová Mária, Malé Bierovce, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 100
Poppelka Peter, Slovensko, spolu: € 120
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Rajcová Lenka, Slovensko, spolu: € 7
rod. Kovarovičova, BRATISLAVA, Jankolova 2, spolu: € 30
rodina Breznická, Nemšová, Sadová 10, spolu: € 10
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
rodina Melicherová, Slovensko, spolu: € 50
rodina Mitanová , Slovensko, spolu: € 20
Rodina Skukáleková, Trenčín, spolu: € 500
rodina Varínskych, Banská Štiavnica, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 20
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Strapatá Eva, Slovensko, spolu: € 5
Tínesová Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Záruba Martin, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Celkom pre mesiac spolu: € 1745

júl 2016

Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Blažej Tomáš, Slovensko, spolu: € 30
Bobríková Michaela, Slovensko, spolu: € 100
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Fáber Michal, Partizanske, spolu: € 75
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 40
Holba Ján a Eva, Slovensko, spolu: € 5
Hrádocká Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Hrádocká Pavlína, Slovensko, spolu: € 10
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Klčová Emília, Nová Dubnica, spolu: € 60
Kodajkova Stanislava, Nanterská 18/66, Žilina, spolu: € 40
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 15
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Petrisková Jela, Martin, spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
rodina Breznická, Nemšová, Sadová 10, spolu: € 10
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
rodina Varínskych, Banská Štiavnica, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 20
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Šustek Pavol, Trenčín, spolu: € 40
Tínesová Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Záruba Martin, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Celkom pre mesiac spolu: € 878

august 2016

Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 70
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Bilková Miroslava, Žilina, spolu: € 200
Bobríková Michaela, Slovensko, spolu: € 100
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Dolnák Miroslav, Trenčín, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 5
Fáber Michal, Partizanske, spolu: € 75
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 40
Holba Ján a Eva, Slovensko, spolu: € 5
Hrádocká Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Hrádocká Pavlína, Slovensko, spolu: € 10
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 5
Kodajkova Stanislava, Nanterská 18/66, spolu: € 40
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 15
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Maník Miroslav, Trenčín, spolu: € 500
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Melicherová Anna, Drietoma, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Pfitznerová Zdenka, Dunajská Lužná, spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 80
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Rajcová Lenka, Slovensko, spolu: € 14
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 20
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Šimonffyová Daniela, Dubnica nad Váhom, spolu: € 25
Tínesová Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Trenčan Branislav, Trenčín, spolu: € 40
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Záruba Martin, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Celkom pre mesiac spolu: € 1737

september 2016

Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Bobríková Michaela, Slovensko, spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Drndová Dana, Slovensko, spolu: € 30
Fialová Gabriela, Slovensko, spolu: € 250
Gombarová Erika, Považská Bystrica, spolu: € 500
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 40
Holba Ján a Eva, Slovensko, spolu: € 5
Hrádocká Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Hrádocká Pavlína, Slovensko, spolu: € 10
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 5
Krajná Elena - JR-Autodoprava, Visolaje, http://www.jrmkd.sk, spolu: € 300
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 15
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 15
Malý Martin, Slovensko, spolu: € 30
Markovičová Marta a Andrej, Považská Bystrica, spolu: € 300
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Melicherová Anna, Drietoma, spolu: € 10
Mgr. Žaneta Hegedüšová, Svätoplukova 1214/20, Trebišov, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Minárik Lukáš, Slovensko, spolu: € 100
Pfitznerová Zdenka, Dunajská Lužná, spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Poppelka Peter, Slovensko, spolu: € 120
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Rajcová Lenka, Slovensko, spolu: € 7
rod. Kovarovičova, BRATISLAVA, Jankolova 2, spolu: € 30
rodina Breznická, Nemšová, Sadová 10, spolu: € 10
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
rodina Varínskych, Banská Štiavnica, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 20
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Tínesová Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Trenčan Branislav, Trenčín, spolu: € 20
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Záruba Martin, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Celkom pre mesiac spolu: € 2320

október 2016

Bacmaňák Štefan, Považská Bystrica, spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Balúnová Zuzana, Orava, spolu: € 200
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Drndová Dana, Slovensko, spolu: € 30
Duník Anton, Bytča, spolu: € 1483
Gladiš Daniel, Stará Ľubovňa, spolu: € 50
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 40
Holba Ján a Eva, Slovensko, spolu: € 5
Hrádocká Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Hrádocká Pavlína, Slovensko, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Hrušovský Miloš, Slovensko, spolu: € 50
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Jakubík Andrej, Slovensko, spolu: € 20
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 5
Klačanská Alena, Ing., Trenčín, spolu: € 10
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 15
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 15
Malý Martin, Slovensko, spolu: € 30
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Melicherová Anna, Drietoma, spolu: € 10
Mgr. Žaneta Hegedüšová, Trebišov, spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 155
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Rajcová Lenka, Slovensko, spolu: € 7
rodina Breznická, Nemšová, Sadová 10, spolu: € 10
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
rodina Varínskych, Banská Štiavnica, spolu: € 20
Roháľová Mária, Prešov, spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 20
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Tínesová Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Trenčan Branislav, Trenčín, spolu: € 20
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Vajdik Roman, Slovensko, spolu: € 11
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Záruba Martin, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Celkom pre mesiac spolu: € 2844

november 2016

Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Balúnová Zuzana, Orava, spolu: € 40
Bierovská Michaela, Slovensko, spolu: € 10
Broďáni Henrich, Žilina, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 990
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 100
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Duník Anton, Bytča, spolu: € 33
EvaGrausova, Demandice 147, spolu: € 5
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 40
Holba Ján a Eva, Slovensko, spolu: € 5
Hrádocká Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Hrádocká Pavlína, Slovensko, spolu: € 10
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 5
Kačíková Soňa, Nová Dubnica, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Kudlej Jozef, Púchov, spolu: € 25
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 15
Ližičiar Alojz, Slovensko, spolu: € 5
Machunková Hedviga, Drietoma, spolu: € 70
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 15
Marčeková Darina, Omšenie, spolu: € 5
Matulayová Barbora, Slovensko, spolu: € 30
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Melicherová Anna, Drietoma, spolu: € 7
Mgr. Žaneta Hegedüšová, Trebišov, spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
MUDr. Striženec Milan, Trenčín, spolu: € 75
Orgoňová Katarína, Slovensko, spolu: € 25
p. Kandirakisová, Bratislava, spolu: € 10
p. Morochová, Slovensko, spolu: € 5
p. Plavecká, Slovensko, spolu: € 50
p. Žitkovičová , Slovensko, spolu: € 15
Pachová Juliana, Bratislava, spolu: € 145
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Pfitznerová Zdenka, Dunajská Lužná, spolu: € 50
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Podobová Kristína, Trenčín, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Rajcová Lenka, Slovensko, spolu: € 7
Rajcová Zuzana, Slovensko, spolu: € 80
rodina Breznická, Nemšová, Sadová 10, spolu: € 10
rodina Budáčová , Trenčín, spolu: € 80
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
rodina Hauserová, Trnava, spolu: € 20
rodina Kyselicová, Svinná, spolu: € 50
rodina Olšáková, Trenčín, spolu: € 55
rodina Petríková, Trenčín, spolu: € 345
rodina Reksová , Dohňany, spolu: € 100
rodina Šutková, Trenčín, spolu: € 300
rodina Varínskych, Banská Štiavnica, spolu: € 10
rodina Vavrová, Trenčín, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 20
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Tínesová Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Trenčan Branislav, Trenčín, spolu: € 20
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Urcikán Jozef, Nová Dubnica, spolu: € 25
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 5
Záruba Martin, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Celkom pre mesiac spolu: € 3600

december 2016

Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 70
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Balúnová Zuzana, Orava, spolu: € 40
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Belohorská Lýdia, Slovensko, spolu: € 33
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Chupáčová Iveta, Slovensko, spolu: € 30
Dextrum s.r.o., Ždaňa, http://www.dextrum.sk, spolu: € 500
Drndová Dana, Slovensko, spolu: € 30
Duník Anton, Bytča, spolu: € 533
EvaGrausova, Demandice 147, spolu: € 5
Fáber Michal, Partizanske, spolu: € 55
Heidlasová Milada, Slovensko, spolu: € 40
Hippová Mária, Sladkého34 03401Ružomberok, spolu: € 10
Holba Ján a Eva, Slovensko, spolu: € 5
Hrádocká Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Hrádocká Pavlína, Slovensko, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
ISSO Prievidza, Prievidza, A. Hlinku 40, http://www.isso.sk, spolu: € 161
Jakubíková Mária, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 120
Judiny Peter, Dubodiel, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 200
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Kudlej Jozef, Púchov, spolu: € 25
Kužela Leo, PhDr., Trenčín, spolu: € 60
LÁTALOVÁ Alena, MUDr., Trenčianske Teplice,Gogolova 10, spolu: € 15
Ližičiar Alojz, Slovensko, spolu: € 10
Majerská Katarína, Moravany nad Váhom, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 15
Malý Martin, Slovensko, spolu: € 60
Matulayová Barbora, Slovensko, spolu: € 30
Matušík Peter, Trenčín, spolu: € 20
Melicherová Anna, Drietoma, spolu: € 13
Mgr. Žaneta Hegedüšová, Trebišov, spolu: € 45
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 10
Mrázová Mária, Trenčín, spolu: € 50
Múčková Marta, Ing. , Slovensko, spolu: € 100
MUDr. Striženec Milan, Trenčín, spolu: € 5
Obušková Katarína, Slovensko, spolu: € 50
p. Morochová, Slovensko, spolu: € 5
Pachová Juliana, Bratislava, spolu: € 5
Paliderová Albínka, Zubrohlava, spolu: € 100
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 40
Pfitznerová Zdenka, Dunajská Lužná, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 80
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Podstavek Peter, Slovensko, spolu: € 10
Poppelka Peter, Slovensko, spolu: € 120
Pury Vladimír, Slovensko, spolu: € 50
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 70
RADOSA Ivan, Ing., Trenčín, spolu: € 3
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Rajcová Lenka, Slovensko, spolu: € 7
Rajcová Zuzana, Slovensko, spolu: € 20
rod. Kovarovičova, BRATISLAVA, Jankolova 2, spolu: € 30
rodina Breznická, Nemšová, Sadová 10, spolu: € 10
Rodina Daňová, Zubrohlava, spolu: € 10
rodina Olšáková, Trenčín, spolu: € 45
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
rodina Šutková, Trenčín, spolu: € 10
Rodina Veroniky Žilkovej, Zubrohlava, spolu: € 10
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 35
Rusnáková Darina, Dubnica nad Váhom, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 30
Siekelová Andrea, Košťany nad Turcom, spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 110
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 50
Šustek Pavol, Trenčín, spolu: € 20
Tínesová Katarína, Slovensko, spolu: € 10
Trenčan Branislav, Trenčín, spolu: € 20
Turková Marta, Trenčín, spolu: € 10
Urcikán Jozef, Nová Dubnica, spolu: € 15
Vácziová Silvia, Sereď, spolu: € 15
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 25
Záruba Martin, Slovensko, spolu: € 5
Darca chce zachovať anonymitu., spolu: € 20
Celkom pre mesiac spolu: € 3720

Roky:    2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
NÁVRAT na základnú stránku pomoci Hospicu >>>

VÝZNAMNÍ SPONZORI    Hospicu Milosrdných sestier   - ĎAKUJEME!

 • Rok 2016
  • Mesto Trenčín - dar na plienky, zdravotnícky materiál, maľovanie a iné:  7 000 €
  • Nadácia Slovenskej sporiteľne - dar na enterálnu výživu, canisterapiu: 2 525 €
  • Národná banka Slovenska - dar na opiáty (lieky na tíšenie bolesti): 2 000 €
  • MOVYS Bratislava: 2 000 €
  • ACTAVIS s.r.o. Bratislava - dar na lieky:  774,30 €
  • Siemens - dar na opiáty: 500 €
     

 

Hmotný dar v hodnote 4 986,72 €:
plienky pre jednorazové pacientov a podložky
   
 

ISSO Prievidza ... ďakujeme!

   

ICT partner - ďakujeme!

 
Liga proti rakovine
Finančný príspevok 2 450 €
na nákup prenosného infuzného dávkovača, oxygenátora
 

Nadacia Tatra banky