KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Novinky


Jubilejný rok vincentskej charizmy na Slovensku

25. 1. 2017 - 27. 9. 2017


Komunity Aktuality Kalendár Odkazy

Myšlienka sv. Vincenta de Paul

sv. Vincent
Ozdob sa týmito
vzácnymi drahokamami:
jednoduchosťou, pokorou a láskou.