KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Novinky


- slúži nevyliečiteľne chorým pacientom
v pokročilom štádiu choroby

- aby čo najmenej trpeli

- aby zažívali starostlivosť a prijatie


Komunity Aktuality Kalendár Odkazy

Myšlienka sv. Vincenta de Paul

sv. Vincent
Vo svojom chovaní máme byť priami,
nie však hrubí, a chrániť sa fádnej
sladkosti, ktorá nevedie k ničomu.