KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Novinky


- slúži nevyliečiteľne chorým pacientom
v pokročilom štádiu choroby

- aby čo najmenej trpeli

- aby zažívali starostlivosť a prijatie


Komunity Aktuality Kalendár Odkazy

Myšlienka sv. Vincenta de Paul

sv. Vincent
Nedať spoznať rany, ktoré nám iní
spôsobili slovom alebo iným spôsobom,
nie je pretvárka, ale kresťanská múdrosť.
Vždy ukazuj milú a láskavú tvár
a konaj vždy s dobrotou a tichosťou.